Tag: ngừng kinh doanh iPhone

iPhone 6, 5S sắp ‘tuyệt chủng’ tại Việt Nam

Nhiều cửa hàng đã ngừng kinh doanh iPhone 5, 5S và 6 khoảng hơn một tháng trước và hiện chưa có ý định nhập [...]

27/08/2019bởi Nam Nguyễn

Scroll Top