Tag: nhà tuyển dụng

5 điều quan trọng nhà tuyển dụng muốn thấy trong CV của bạn

Hãy tưởng tượng bạn là một nhà tuyển dụng, bạn có một vị trí cần tuyển, có 30 CV và chỉ có vài phút [...]

18/02/2020bởi Vũ Thụy

Scroll Top