Tag: Nokia 6300

Huyền thoại Nokia 6300 và Nokia 8000 sắp được “hồi sinh”?

Hai trong số những chiếc điện thoại làm nên tên tuổi của Nokia là Nokia 6300 và 8000 chuẩn bị được "hồi [...]

05/11/2020bởi An Bùi

Scroll Top