Tag: Oracle

WSJ: Không phải Microsoft, Oracle mới là hãng sẽ mua lại TikTok Mỹ

Thay vì Microsoft, Oracle mới là hãng được chọn để mua lại bộ phận TikTok tại Mỹ của hãng ByteDance.

14/09/2020bởi CỔ Ý Concept

Scroll Top