Tag: Tạo sticker chúc Tết

Tạo sticker chúc Tết từ ảnh cá nhân bằng Zamoji

Ứng dụng Zamoji cho phép người dùng tự tạo sticker chúc mừng năm mới từ ảnh cá nhân, không đụng hàng. Bộ [...]

13/02/2018bởi Phương Trần

Scroll Top