Tag: thiết bị 5G Huawei

Thiết bị 5G Huawei có thực sự nguy hiểm?

Nhiều nước trên thế giới đang bài trừ thiết bị 5G Huawei vì cho rằng linh kiện từ hãng này có thể gây hại [...]

16/05/2019bởi Phương Anh

Scroll Top