Tag: Tiêu chuẩn Wi-Fi mới

Từ nay, smartphone, laptop sẽ kết nối mạng ổn định hơn hẳn

Tiêu chuẩn Wi-Fi mới, dự kiến được tích hợp rộng rãi trên nhiều thiết bị công nghệ trong năm nay, sẽ giúp [...]

12/01/2020bởi Phương Trần

Scroll Top