Tag: ứng dụng tốn pin

4 ứng dụng ‘ngốn’ pin smartphone nhất

Mỗi ứng dụng trong danh sách này có thể tiêu tốn hơn 30% lượng pin trên điện thoại, ảnh hưởng đến quá [...]

18/11/2019bởi An Bùi

Scroll Top