Tag: vật liệu siêu bền

Bằng sáng chế tiết lộ Apple sẽ sớm sử dụng vật liệu siêu bền titan cho iPhone, iPad và MacBook?

Apple nhiều khả năng đang nghiên cứu dùng vật liệu titan đã qua xử lý với các đặc tính [...]

30/01/2021bởi Nam Nguyễn

Scroll Top