Tag: Watch Series 5

Watch Series 5 được Apple nâng cấp những gì

Apple Watch Series 5 được dự đoán không có nhiều nâng cấp so với phiên bản Series 4. Ba năm sau ngày giới thiệu [...]

09/09/2019bởi An Bùi

Scroll Top