Tag: widget

Google ra mắt iOS widget cho ứng dụng Gmail, Drive và Google Fit

Google cho biết ứng dụng Chrome và Calendar cũng sẽ sớm có widget của mình.

20/11/2020bởi Phương Trần

Widget trên màn hình chính iOS giống live tile của Windows Phone

Bản cập nhật hệ điều hành lớn tiếp theo dành cho iPhone có thể sẽ đưa widget lên màn hình chính, giúp mang [...]

08/04/2020bởi An Bùi

Scroll Top