Mã bưu điện Bạc Liêu – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bạc Liêu

10:02 Chiều - 22/04/2019
0 Bình luận
887
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bạc Liêu gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bạc Liêu
 • 97000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 97001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 97002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 97003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 97004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 97005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 97009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 97010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 97011
 • 10
 • Báo Bạc Liêu
 • 97016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 97021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 97030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 97035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 97036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 97040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 97041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 97042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 97043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 97044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 97045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 97046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 97047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 97049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 97051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 97052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 97053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 97054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 97055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 97056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 97057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 97058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 97060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 97061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 97062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 97063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 97064
 • 37
 • Trường chính trị Châu Văn Đặng
 • 97065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 97066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 97067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉn
 • 9707
 • 41
 • Cục Thuế
 • 97078
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 97080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 97081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 97085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 97086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 97087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 97088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 97089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 97090
 • 50
 • Tỉnh đoàn
 • 97091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 97092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 97093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Bạc Liêu
 • 97100
  • 2
  • Thành ủy
  • 97101
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 97102
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 97103
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 97104
  • 6
  • P. 3
  • 97106
  • 7
  • P. 1
  • 97107
  • 8
  • P. 7
  • 97108
  • 9
  • P. 8
  • 97109
  • 10
  • P. 2
  • 97110
  • 11
  • P. 5
  • 97111
  • 12
  • X. Vĩnh Trạch
  • 97112
  • 13
  • X. Vĩnh Trạch Đông
  • 97113
  • 14
  • X. Hiệp Thành
  • 97114
  • 15
  • P. Nhà Mát
  • 97115
  • 16
  • BCP. Bạc Liêu
  • 97150
  • 17
  • BC. Trà Kha
  • 97151
  • 18
  • BC. Nhà Mát
  • 97152
  • 19
  • BC. Hiệp Thành
  • 97153
  • 20
  • BC. Hệ 1 Bạc Liêu
  • 97199
  • II.
  • HUYỆN VĨNH LỢI
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Vĩnh Lợi
  • 97200
   • 2
   • Huyện ủy
   • 97201
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 97202
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 97203
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 97204
   • 6
   • X. Châu Thới
   • 97206
   • 7
   • X. Long Thạnh
   • 97207
   • 8
   • TT. Châu Hưng
   • 97208
   • 9
   • X. Hưng Hội
   • 97209
   • 10
   • X. Hưng Thành
   • 97210
   • 11
   • X. Châu Hưng A
   • 97211
   • 12
   • X. Vĩnh Hưng A
   • 97212
   • 13
   • X. Vĩnh Hưng
   • 97213
   • 14
   • BCP. Vĩnh Lợi
   • 97250
   • 15
   • BC. Cầu Sập
   • 97251
   • 16
   • BC. Cái Dầy
   • 97252
   • 17
   • BC. Gia Hội
   • 97253
   • 18
   • BC. Vĩnh Hưng
   • 97254
   • III.
   • HUYỆN HỒNG DÂN
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Hồng Dân
   • 97300
    • 2
    • Huyện ủy
    • 97301
    • 3
    • Hội đồng nhân dân
    • 97302
    • 4
    • Ủy ban nhân dân
    • 97303
    • 5
    • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
    • 97304
    • 6
    • TT. Ngan Dừa
    • 97306
    • 7
    • X. Vĩnh Lộc
    • 97307
    • 8
    • X. Vĩnh Lộc A
    • 97308
    • 9
    • X. Ninh Thạnh Lợi A
    • 97309
    • 10
    • X. Ninh Thạnh Lợi
    • 97310
    • 11
    • X. Lộc Ninh
    • 97311
    • 12
    • X. Ninh Hòa
    • 97312
    • 13
    • X. Ninh Quới
    • 97313
    • 14
    • X. Ninh Quới A
    • 97314
    • 15
    • BCP. Hồng Dân
    • 97350
    • 16
    • BC. Cầu Đo
    • 97351
    • 17
    • BC. Ninh Quới
    • 97352
    • IV.
    • HUYỆN PHƯỚC LONG
    •  
    • 1
    • BC. Trung tâm huyện Phước Long
    • 97400
     • 2
     • Huyện ủy
     • 97401
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 97402
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 97403
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 97404
     • 6
     • TT. Phước Long
     • 97406
     • 7
     • X. Phước Long
     • 97407
     • 8
     • X. Phong Thạnh Tây A
     • 97408
     • 9
     • X. Phong Thạnh Tây B
     • 97409
     • 10
     • X. Vĩnh Phú Tây
     • 97410
     • 11
     • X. Vĩnh Thanh
     • 97411
     • 12
     • X. Hưng Phú
     • 97412
     • 13
     • X. Vĩnh Phú Đông
     • 97413
     • 14
     • BCP. Phước Long
     • 97450
     • 15
     • BC. Pho Sinh
     • 97451
     • 16
     • BC. Chủ Chí
     • 97452
     • 17
     • BC. Trưởng Tòa
     • 97453
     • 18
     • BC. Rọc Lá
     • 97454
     • V.
     • THỊ XÃ GIÁ RAI
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm thị xã Giá Rai
     • 97500
     • 2
     • Thị ủy
     • 97501
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 97502
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 97503
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 97504
     • 6
     • P. 1
     • 97506
     • 7
     • P. Hộ Phòng
     • 97507
     • 8
     • P. Láng Tròn
     • 97508
     • 9
     • X. Phong Thạnh Đông
     • 97509
     • 10
     • X. Phong Tân
     • 97510
     • 11
     • X. Phong Thạnh
     • 97511
     • 12
     • X. Phong Thạnh A
     • 97512
     • 13
     • X. Tân Phong
     • 97513
     • 14
     • X. Phong Thạnh Tây
     • 97514
     • 15
     • X. Tân Thạnh
     • 97515
     • 16
     • BCP. Giá Rai
     • 97550
     • 17
     • BC. Hộ Phòng
     • 97551
     • 18
     • BC. Láng Tròn
     • 97552
     • 19
     • BC. Khúc Treo
     • 97553
     • 20
     • BC. Cây Gừa
     • 97554
     • 21
     • BC. Láng Trâm
     • 97555
     • VI.
     • HUYỆN ĐÔNG HẢI
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Đông Hải
     • 97600
     • 2
     • Huyện ủy
     • 97601
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 97602
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 97603
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 97604
     • 6
     • TT. Gành Hào
     • 97606
     • 7
     • X. Long Điền Tây
     • 97607
     • 8
     • X. Điền Hải
     • 97608
     • 9
     • X. Long Điền Đông
     • 97609
     • 10
     • X. Long Điền Đông A
     • 97610
     • 11
     • X. Long Điền
     • 97611
     • 12
     • X. An Trạch A
     • 97612
     • 13
     • X. An Trạch
     • 97613
     • 14
     • X. Định Thành
     • 97614
     • 15
     • X. Định Thành A
     • 97615
     • 16
     • X. An Phúc
     • 97616
     • 17
     • BCP. Đông Hải
     • 97650
     • 18
     • BC. Kinh Tư
     • 97651
     • 19
     • BC. Cây Giang
     • 97652
     • VII.
     • HUYỆN HÒA BÌNH
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Hòa Bình
     • 97700
      • 2
      • Huyện ủy
      • 97701
      • 3
      • Hội đồng nhân dân
      • 97702
      • 4
      • Ủy ban nhân dân
      • 97703
      • 5
      • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
      • 97704
      • 6
      • TT. Hòa Bình
      • 97706
      • 7
      • X. Minh Diệu
      • 97707
      • 8
      • X. Vĩnh Bình
      • 97708
      • 9
      • X. Vĩnh Mỹ B
      • 97709
      • 10
      • X. Vĩnh Mỹ A
      • 97710
      • 11
      • X. Vĩnh Thịnh
      • 97711
      • 12
      • X. Vĩnh Hậu
      • 97712
      • 13
      • X. Vĩnh Hậu A
      • 97713
      • 14
      • BCP. Hòa Bình
      • 97750
      • 15
      • BC. Bàu Xàng
      • 97751
      • 16
      • BC. Cầu Số 2
      • 97752
      • 17
      • BC. Cái Cùng
      • 97753
      • 18
      • BC. Vĩnh Mới
      • 97754

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top