Mã bưu điện Cà Mau – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Cà Mau

10:14 Sáng - 04/05/2019
0 Bình luận
1047
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Cà Mau gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Cà Mau
 • 98000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 98001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 98002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 98003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 98004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 98005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 98009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 98010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 98011
 • 10
 • Báo Cà Mau
 • 98016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 98021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 98030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 98035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 98036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 98040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 98041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 98042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 98043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 98044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 98045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 98046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 98047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 98049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 98051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 98052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 98053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 98054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 98055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 98056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 98057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 98058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 98060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 98061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 98062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 98063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 98064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 98065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 98066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 98067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 98070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 98078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 98079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 98080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 98081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 98085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 98086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 98087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 98088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 98089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 98098
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 98091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 98092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 98093
 • I.
 • THÀNH PHỐ CÀ MAU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Cà Mau
 • 98100
 • 2
 • Thành ủy
 • 98101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98104
 • 6
 • P. 9
 • 98106
 • 7
 • P. Tân Xuyên
 • 98107
 • 8
 • P. 1
 • 98108
 • 9
 • P. 2
 • 98109
 • 10
 • P. 5
 • 98110
 • 11
 • P. 4
 • 98111
 • 12
 • P. Tân Thành
 • 98112
 • 13
 • X. An Xuyên
 • 98113
 • 14
 • P. 8
 • 98114
 • 15
 • P. 7
 • 98115
 • 16
 • P. 6
 • 98116
 • 17
 • X. Tân Thành
 • 98117
 • 18
 • X. Tắc Vân
 • 98118
 • 19
 • X. Định Bình
 • 98119
 • 20
 • X. Hòa Thành
 • 98120
 • 21
 • X. Lý Văn Lâm
 • 98121
 • 22
 • X. Hòa Tân
 • 98122
 • 23
 • BCP. Cà Mau
 • 98150
 • 24
 • BC. KHL Cà Mau
 • 98151
 • 25
 • BC. Kinh Doanh Tiếp Thị
 • 98152
 • 26
 • BC. Nhà Dây Thép
 • 98153
 • 27
 • BC. Nguyên Tất Thành
 • 98154
 • 28
 • BC. Phường 7
 • 98155
 • 29
 • BC. Tân Thành
 • 98156
 • 30
 • BC. Tắc Vân
 • 98157
 • 31
 • BC. Lê Hồng Phong
 • 98158
 • 32
 • BĐVHX Vàm Ô Rô
 • 98159
 • 33
 • BC. Hệ 1 Cà Mau
 • 98199
 • II.
 • HUYỆN THỚI BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thới Bình
 • 98200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98204
 • 6
 • TT. Thới Bình
 • 98206
 • 7
 • X. Trí Phải
 • 98207
 • 8
 • X. Trí Lực
 • 98208
 • 9
 • X. Biển Bạch Đông
 • 98209
 • 10
 • X. Tân Bằng
 • 98210
 • 11
 • X. Biển Bạch
 • 98211
 • 12
 • X. Thới Bình
 • 98212
 • 13
 • X. Tân Phú
 • 98213
 • 14
 • X. Tân Lộc Bắc
 • 98214
 • 15
 • X. Tân Lộc Đông
 • 98215
 • 16
 • X. Tân Lộc
 • 98216
 • 17
 • X. Hồ Thị Kỷ
 • 98217
 • 18
 • BCP. Thới Bình
 • 98250
 • 19
 • BC. Trí Phải
 • 98251
 • 20
 • BC. Tân Bằng
 • 98252
 • III.
 • HUYỆN U MINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện U Minh
 • 98300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98304
 • 6
 • TT. U Minh
 • 98306
 • 7
 • X. Khánh Thuận
 • 98307
 • 8
 • X. Khánh Hòa
 • 98308
 • 9
 • X. Khánh Tiến
 • 98309
 • 10
 • X. Khánh Hội
 • 98310
 • 11
 • X. Khánh Lâm
 • 98311
 • 12
 • X. Nguyên Phích
 • 98312
 • 13
 • X. Khánh An
 • 98313
 • 14
 • BCP. U Minh
 • 98350
 • 15
 • BC. Khánh Tiến
 • 98351
 • 16
 • BC. Khánh Hội
 • 98352
 • 17
 • BC. KCN Khánh An
 • 98353
 • 18
 • BĐVHX Khánh Hòa
 • 98354
 • IV.
 • HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Trần Văn Thời
 • 98400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98404
 • 6
 • TT. Trần Văn Thời
 • 98406
 • 7
 • X. Khánh Bình Đông
 • 98407
 • 8
 • X. Trần Hợi
 • 98408
 • 9
 • X. Khánh Hưng
 • 98409
 • 10
 • X. Khánh Lộc
 • 98410
 • 11
 • X. Phong Lạc
 • 98411
 • 12
 • X. Lợi An
 • 98412
 • 13
 • X. Khánh Bình
 • 98413
 • 14
 • X. Khánh Bình Tây Bắc
 • 98414
 • 15
 • X. Khánh Bình Tây
 • 98415
 • 16
 • X. Khánh Hải
 • 98416
 • 17
 • TT. Sông Đốc
 • 98417
 • 18
 • X. Phong Điền
 • 98418
 • 19
 • BCP. Trần Văn Thời
 • 98450
 • 20
 • BC. Khánh Hưng
 • 98451
 • 21
 • BC. Đá Bạc
 • 98452
 • 22
 • BC. Sông Đốc A
 • 98453
 • 23
 • BC. Sông Đốc B
 • 98454
 • 24
 • BĐVHX Kiểu Mẫu
 • 98455
 • 25
 • BĐVHX Lý Tự Trọng
 • 98456
 • 26
 • BĐVHX Vồ Dơi
 • 98457
 • 27
 • BĐVHX Nông Trường U Minh
 • 98458
 • 28
 • BĐVHX Rạch Lùm
 • 98459
 • 29
 • BĐVHX Trảng Cò
 • 98460
 • 30
 • BĐVHX Mỹ Bình
 • 98461
 • 31
 • BĐVHX Phong Lạc
 • 98462
 • 32
 • BĐVHX LNT Trần Văn Thời
 • 98463
 • 33
 • BĐVHX Nông Trường 402
 • 98464
 • 34
 • BĐVHX Chủ Mía
 • 98465
 • V.
 • HUYỆN PHÚ TÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Tân
 • 98500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98504
 • 6
 • X. Việt Khái
 • 98506
 • 7
 • TT. Cái Đôi Vàm
 • 98507
 • 8
 • X. Rạch Chèo
 • 98508
 • 9
 • X. Tân Hưng Tây
 • 98509
 • 10
 • X. Tân Hải
 • 98510
 • 11
 • X. Phú Tân
 • 98511
 • 12
 • X. Phú Mỹ
 • 98512
 • 13
 • X. Phú Thuận
 • 98513
 • 14
 • X. Việt Thắng
 • 98514
 • 15
 • BCP. Phú Tân
 • 98550
 • 16
 • BC. Gò Công
 • 98551
 • 17
 • BC. Rạch Chèo
 • 98552
 • 18
 • BC. Phú Tân
 • 98553
 • 19
 • BC. Vàm Đình
 • 98554
 • 20
 • BĐVHX Giáp Nước
 • 98555
 • VI.
 • HUYỆN CÁI NƯỚC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cái Nước
 • 98600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98604
 • 6
 • TT. Cái Nước
 • 98606
 • 7
 • X. Đông Thới
 • 98607
 • 8
 • X. Đông Hưng
 • 98608
 • 9
 • X. Tân Hưng Đông
 • 98609
 • 10
 • X. Trần Thới
 • 98610
 • 11
 • X. Tân Hưng
 • 98611
 • 12
 • X. Hoà Mỹ
 • 98612
 • 13
 • X. Hưng Mỹ
 • 98613
 • 14
 • X. Phú Hưng
 • 98614
 • 15
 • X. Thạnh Phú
 • 98615
 • 16
 • X. Lương Thế Trân
 • 98616
 • 17
 • BCP. Cái Nước
 • 98650
 • 18
 • BC. 19 Tháng 5
 • 98651
 • 19
 • BC. Hưng Mỹ
 • 98652
 • 20
 • BĐVHX Cái Rắn
 • 98653
 • VII.
 • HUYỆN ĐẦM DƠI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đầm Dơi
 • 98700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98704
 • 6
 • TT. Đầm Dơi
 • 98706
 • 7
 • X. Tạ An Khương Nam
 • 98707
 • 8
 • X. Tạ An Khương
 • 98708
 • 9
 • X. Tân Trung
 • 98709
 • 10
 • X. Trần Phán
 • 98710
 • 11
 • X. Tân Duyệt
 • 98711
 • 12
 • X. Tân Dân
 • 98712
 • 13
 • X. Tân Đức
 • 98713
 • 14
 • X. Tạ An Khương Đông
 • 98714
 • 15
 • X. Quách Phẩm Bắc
 • 98715
 • 16
 • X. Quách Phẩm
 • 98716
 • 17
 • X. Thanh Tùng
 • 98717
 • 18
 • X. Ngọc Chánh
 • 98718
 • 19
 • X. Nguyên Huân
 • 98719
 • 20
 • X. Tân Tiến
 • 98720
 • 21
 • X. Tân Thuận
 • 98721
 • 22
 • BCP. Đầm Dơi
 • 98750
 • 23
 • BC. Dương Thị Cẩm Vân
 • 98751
 • 24
 • BC. Tân Tiến
 • 98752
 • 25
 • BĐVHX Hồng Phước
 • 98753
 • VIII.
 • HUYỆN NĂM CĂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Năm Căn
 • 98800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98804
 • 6
 • TT. Năm Căn
 • 98806
 • 7
 • X. Hàng Vịnh
 • 98807
 • 8
 • X. Hiệp Tùng
 • 98808
 • 9
 • X. Hàm Rồng
 • 98809
 • 10
 • X. Đất Mới
 • 98810
 • 11
 • X. Lâm Hải
 • 98811
 • 12
 • X. Tam Giang
 • 98812
 • 13
 • X. Tam Giang Đông
 • 98813
 • 14
 • BCP. Năm Căn
 • 98850
 • 15
 • BC. Hàng Vịnh
 • 98851
 • IX.
 • HUYỆN NGỌC HIỂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ngọc Hiển
 • 98900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 98901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 98902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 98903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 98904
 • 6
 • TT. Rạch Gốc
 • 98906
 • 7
 • X. Tân Ân
 • 98907
 • 8
 • X. Tam Giang Tây
 • 98908
 • 9
 • X. Tân Ân Tây
 • 98909
 • 10
 • X. Viên An Đông
 • 98910
 • 11
 • X. Viên An
 • 98911
 • 12
 • X. Đất Mũi
 • 98912
 • 13
 • BCP. Ngọc Hiển
 • 98950
 • 14
 • BC. Viên An Đông
 • 98951
 • 15
 • BC. Viên An
 • 98952
 • 16
 • BC. Đất Mũi
 • 98953
 • 17
 • BĐVHX Tắc Gốc
 • 98954

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top