Mã bưu điện Đăk Nông – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Đăk Nông

02:26 Chiều - 09/05/2019
0 Bình luận
1835
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Đăk Nông gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Đắk Nông
 • 65000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 65001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 65002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 65003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 65004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 65005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 65009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 65010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 65011
 • 10
 • Báo Đắk Nông
 • 65016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 65021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 65030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 65035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 65036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 65040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 65041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 65042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 65043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 65045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 65046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 65047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 65049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 65051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 65052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 65053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 65054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 65055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 65056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 65057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 65058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 65060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 65061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 65062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 65063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 65064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 65065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 65066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 65067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 65070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 65078
 • 41
 • Cục Hải quan
 • 65079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 65080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 65081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 65085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 65086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 65087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 65088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 65089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 65090
 • 50
 • Tỉnh Đoàn
 • 65091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 65092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 65093
 • I.
 • THỊ XÃ GIA NGHĨA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Gia Nghĩa
 • 65100
 • 2
 • Thị ủy
 • 65101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65104
 • 6
 • P. Nghĩa Thành
 • 65106
 • 7
 • X. Quảng Thành
 • 65107
 • 8
 • P. Nghĩa Đức
 • 65108
 • 9
 • X. Đắk Nia
 • 65109
 • 10
 • P. Nghĩa Trung
 • 65110
 • 11
 • P. Nghĩa Tân
 • 65111
 • 12
 • P. Nghĩa Phú
 • 65112
 • 13
 • X. Đăk R’moan
 • 65113
 • 14
 • BCP. Gia Nghĩa
 • 65150
 • 15
 • BC. KHL Gia Nghĩa
 • 65151
 • 16
 • BC. Bưu điện 23 tháng 3
 • 65152
 • 17
 • BC. HCC Đắk Nông
 • 65198
 • 18
 • BC. Hệ 1 Đắk Nông
 • 65199
 • II.
 • HUYỆN ĐẮK GLONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Glong
 • 65200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 65201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65204
 • 6
 • X. Quảng Khê
 • 65206
 • 7
 • X. Đắk Plao
 • 65207
 • 8
 • X. Đắk Som
 • 65208
 • 9
 • X. Đắk R’măng
 • 65209
 • 10
 • X. Đắk Ha
 • 65210
 • 11
 • X. Quảng Sơn
 • 65211
 • 12
 • X. Quảng Hoà
 • 65212
 • 13
 • BCP. Đắk Glong
 • 65250
 • III.
 • HUYỆN KRÔNG NÔ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Krông Nô
 • 65300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 65301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65304
 • 6
 • TT. Đắk Mâm
 • 65306
 • 7
 • X. Buôn Choah
 • 65307
 • 8
 • X. Nam Đà
 • 65308
 • 9
 • X. Đắk Sôr
 • 65309
 • 10
 • X. Nam Xuân
 • 65310
 • 11
 • X. Tân Thành
 • 65311
 • 12
 • X. Đắk Drô
 • 65312
 • 13
 • X. Nâm Nung
 • 65313
 • 14
 • X. Nâm N’đir
 • 65314
 • 15
 • X. Đức Xuyên
 • 65315
 • 16
 • X. Đắk Nang
 • 65316
 • 17
 • X. Quảng Phú
 • 65317
 • 18
 • BCP. Krông Nô
 • 65350
 • IV.
 • HUYỆN CƯ JÚT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cư Jút
 • 65400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 65401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65404
 • 6
 • TT. Ea T’ling
 • 65406
 • 7
 • X. Trúc Sơn
 • 65407
 • 8
 • X. Cư Knia
 • 65408
 • 9
 • X. Tâm Thắng
 • 65409
 • 10
 • X. Nam Dong
 • 65410
 • 11
 • X. Đắk DRông
 • 65411
 • 12
 • X. Ea Pô
 • 65412
 • 13
 • X. Đắk Wil
 • 65413
 • 14
 • BCP. Cư Jút
 • 65450
 • 15
 • BC. Nam Dong
 • 65451
 • V.
 • HUYỆN ĐẮK MIL
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Mil
 • 65500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 65501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65504
 • 6
 • TT. Đắk Mil
 • 65506
 • 7
 • X. Thuận An
 • 65507
 • 8
 • X. Đức Minh
 • 65508
 • 9
 • X. Đắk Sắk
 • 65509
 • 10
 • X. Long Sơn
 • 65510
 • 11
 • X. Đức Mạnh
 • 65511
 • 12
 • X. Đắk N’drót
 • 65512
 • 13
 • X. Đắk Gằn
 • 65513
 • 14
 • X. Đắk R’la
 • 65514
 • 15
 • X. Đắk Lao
 • 65515
 • 16
 • BCP. Ðăk Mil
 • 65550
 • 17
 • BĐVHX Đức Lệ
 • 65551
 • VI.
 • HUYỆN ĐẮK SONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Song
 • 65600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 65601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65604
 • 6
 • TT. Đức An
 • 65606
 • 7
 • X. Nam Bình
 • 65607
 • 8
 • X. Đắk Môl
 • 65608
 • 9
 • X. Đắk Hòa
 • 65609
 • 10
 • X. Thuận Hạnh
 • 65610
 • 11
 • X. Thuận Hà
 • 65611
 • 12
 • X. Đắk N’dung
 • 65612
 • 13
 • X. Nâm N’jang
 • 65613
 • 14
 • X. Trường Xuân
 • 65614
 • 15
 • BCP. Ðăk Song
 • 65650
 • 16
 • BĐVHX Nam Bình 2
 • 65651
 • VII.
 • HUYỆN TUY ĐỨC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tuy Đức
 • 65700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 65701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65704
 • 6
 • X. Đắk Búk So
 • 65706
 • 7
 • X. Quảng Tâm
 • 65707
 • 8
 • X. Đắk R’tíh
 • 65708
 • 9
 • X. Quảng Tân
 • 65709
 • 10
 • X. Đắk Ngo
 • 65710
 • 11
 • X. Quảng Trực
 • 65711
 • 12
 • BCP. Tuy Đức
 • 65750
 • VIII.
 • HUYỆN ĐẮK RLẤP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Rlấp
 • 65800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 65801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 65802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 65803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 65804
 • 6
 • TT. Kiến Đức
 • 65806
 • 7
 • X. Quảng Tín
 • 65807
 • 8
 • X. Kiến Thành
 • 65808
 • 9
 • X. Đắk Wer
 • 65809
 • 10
 • X. Nhân Cơ
 • 65810
 • 11
 • X. Nhân Đạo
 • 65811
 • 12
 • X. Nghĩa Thắng
 • 65812
 • 13
 • X. Đạo Nghĩa
 • 65813
 • 14
 • X. Đắk Sin
 • 65814
 • 15
 • X. Hưng Bình
 • 65815
 • 16
 • X. Đắk Ru
 • 65816
 • 17
 • BCP. Đắk Rlấp
 • 65850
 • 18
 • BC. Nhân Cơ
 • 65851

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Ixpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top