Mã bưu điện Kiên Giang – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Kiên Giang

09:52 Chiều - 26/05/2019
0 Bình luận
211
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Kiên Giang gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Kiên Giang
 • 91000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 91001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 91002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 91003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 91004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 91005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 91009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 91010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 91011
 • 10
 • Báo Kiên Giang
 • 91016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 91021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 91030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 91035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 91036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 91040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 91041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 91042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 91043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 91044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 91045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 91046
 • 22
 • Sở Văn hoá và Thể thao
 • 91047
 • 23
 • Sở Du lịch
 • 91048
 • 24
 • Công an tỉnh
 • 91049
 • 25
 • Sở Nội vụ
 • 91051
 • 26
 • Sở Tư pháp
 • 91052
 • 27
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 91053
 • 28
 • Sở Giao thông vận tải
 • 91054
 • 29
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 91055
 • 30
 • Sở Nông nghiệp và PTNT
 • 91056
 • 31
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 91057
 • 32
 • Sở Xây dựng
 • 91058
 • 33
 • Sở Y tế
 • 91060
 • 34
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 91061
 • 35
 • Ban Dân tộc
 • 91062
 • 36
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 91063
 • 37
 • Thanh tra tỉnh
 • 91064
 • 38
 • Trường chính trị tỉnh
 • 91065
 • 39
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 91066
 • 40
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 91067
 • 41
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 91070
 • 42
 • Cục Thuế
 • 91078
 • 43
 • Cục Hải quan
 • 91079
 • 44
 • Cục Thống kê
 • 91080
 • 45
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 91081
 • 46
 • Liên hiệp các Hội KH&KT
 • 91085
 • 47
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 91086
 • 48
 • Liên hiệp các Hội VHNT
 • 91087
 • 49
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 91088
 • 50
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 91089
 • 51
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 91090
 • 52
 • Tỉnh đoàn
 • 91091
 • 53
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 91092
 • 54
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 91093
 • I.
 • THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Rạch Giá
 • 91100
 • 2
 • Thành ủy
 • 91101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91104
 • 6
 • P. Vĩnh Thanh Vân
 • 91106
 • 7
 • P. Vĩnh Thanh
 • 91107
 • 8
 • P. Vĩnh Quang
 • 91108
 • 9
 • X. Phi Thông
 • 91109
 • 10
 • P. Vĩnh Thông
 • 91110
 • 11
 • P. Vĩnh Hiệp
 • 91111
 • 12
 • P. Vĩnh Bảo
 • 91112
 • 13
 • P. Vĩnh Lạc
 • 91113
 • 14
 • P. An Hòa
 • 91114
 • 15
 • P. Rạch Sỏi
 • 91115
 • 16
 • P. Vĩnh Lợi
 • 91116
 • 17
 • P. An Bình
 • 91117
 • 18
 • BCP. Rạch Giá
 • 91150
 • 19
 • BCP. COD Rạch Giá
 • 91151
 • 20
 • BC. KHL Kiên Giang
 • 91152
 • 21
 • BC. Bến Tàu Phú Quốc
 • 91153
 • 22
 • BC. Huỳnh Thúc Kháng
 • 91154
 • 23
 • BC. Nguyễn Thái Bình
 • 91155
 • 24
 • BC. Quang Trung
 • 91156
 • 25
 • BC. Vĩnh Hiệp
 • 91157
 • 26
 • BC. An Hòa
 • 91158
 • 27
 • BC. Mai Thị Hồng Hạnh
 • 91159
 • 28
 • BC. Rạch Sỏi
 • 91160
 • 29
 • BC. HCC thành phố Rạch Giá
 • 91196
 • 30
 • BC. Hệ 1 Rạch Giá
 • 91197
 • 31
 • BC. HCC Kiên Giang
 • 91198
 • 32
 • BC. Hệ 1 Kiên Giang
 • 91199
 • II.
 • HUYỆN TÂN HIỆP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Hiệp
 • 91200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 91201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91204
 • 6
 • TT. Tân Hiệp
 • 91206
 • 7
 • X. Tân Hiệp B
 • 91207
 • 8
 • X. Tân Hoà
 • 91208
 • 9
 • X. Tân Thành
 • 91209
 • 10
 • X. Tân Hội
 • 91210
 • 11
 • X. Tân An
 • 91211
 • 12
 • X. Tân Hiệp A
 • 91212
 • 13
 • X. Thạnh Trị
 • 91213
 • 14
 • X. Thạnh Đông A
 • 91214
 • 15
 • X. Thạnh Đông
 • 91215
 • 16
 • X. Thạnh Đông B
 • 91216
 • 17
 • BCP. Tân Hiệp
 • 91250
 • 18
 • BC. Tân Thành
 • 91251
 • 19
 • BC. Thạnh Trị
 • 91252
 • 20
 • BC. Kinh Tám
 • 91253
 • 21
 • BC. KHL Tân Hiệp
 • 91254
 • III.
 • HUYỆN HÒN ĐẤT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hòn Đất
 • 91300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 91301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91304
 • 6
 • TT. Hòn Đất
 • 91306
 • 7
 • X. Mỹ Thái
 • 91307
 • 8
 • X. Nam Thái Sơn
 • 91308
 • 9
 • X. Bình Sơn
 • 91309
 • 10
 • X. Bình Giang
 • 91310
 • 11
 • X. Lình Huỳnh
 • 91311
 • 12
 • X. Thổ Sơn
 • 91312
 • 13
 • X. Sơn Kiên
 • 91313
 • 14
 • X. Sơn Bình
 • 91314
 • 15
 • TT. Sóc Sơn
 • 91315
 • 16
 • X. Mỹ Lâm
 • 91316
 • 17
 • X. Mỹ Phước
 • 91317
 • 18
 • X. Mỹ Hiệp Sơn
 • 91318
 • 19
 • X. Mỹ Thuận
 • 91319
 • 20
 • BCP. Hòn Đất
 • 91350
 • 21
 • BC. Bình Sơn
 • 91351
 • 22
 • BC. Sóc Xòai
 • 91352
 • 23
 • BĐVHX Kiên Hảo
 • 91353
 • 24
 • BĐVHX Hiệp Hòa
 • 91354
 • IV.
 • HUYỆN GIANG THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Giang Thành
 • 91400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 91401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91404
 • 6
 • X. Tân Khánh Hòa
 • 91406
 • 7
 • X. Phú Lợi
 • 91407
 • 8
 • X. Vĩnh Điều
 • 91408
 • 9
 • X. Phú Mỹ
 • 91409
 • 10
 • X. Vĩnh Phú
 • 91410
 • 11
 • BCP. Giang Thành
 • 91450
 • 12
 • BĐVHX Trần Thệ
 • 91451
 • V.
 • THỊ XÃ HÀ TIÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên
 • 91500
 • 2
 • Thị ủy
 • 91501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91504
 • 6
 • P. Đông Hồ
 • 91506
 • 7
 • P. Bình San
 • 91507
 • 8
 • X. Mỹ Đức
 • 91508
 • 9
 • P. Pháo Đài
 • 91509
 • 10
 • P. Tô Châu
 • 91510
 • 11
 • X. Tiên Hải
 • 91511
 • 12
 • X. Thuận Yên
 • 91512
 • 13
 • BCP. Hà Tiên
 • 91550
 • VI.
 • HUYỆN KIÊN LƯƠNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kiên Lương
 • 91600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 91601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91604
 • 6
 • TT. Kiên Lương
 • 91606
 • 7
 • X. Kiên Bình
 • 91607
 • 8
 • X. Hòa Điền
 • 91608
 • 9
 • X. Dương Hòa
 • 91609
 • 10
 • X. Bình An
 • 91610
 • 11
 • X. Bình Trị
 • 91611
 • 12
 • X. Sơn Hải
 • 91612
 • 13
 • X. Hòn Nghệ
 • 91613
 • 14
 • BCP. Kiên Lương
 • 91650
 • 15
 • BC. Ba Hòn
 • 91651
 • 16
 • BC. Bình An
 • 91652
 • 17
 • BĐVHX Cờ Trắng
 • 91653
 • 18
 • BĐVHX Kênh Chín
 • 91654
 • VII.
 • HUYỆN CHÂU THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
 • 91700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 91701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91704
 • 6
 • TT. Minh Lương
 • 91706
 • 7
 • X. Giục Tượng
 • 91707
 • 8
 • X. Mong Thọ B
 • 91708
 • 9
 • X. Mong Thọ
 • 91709
 • 10
 • X. Mong Thọ A
 • 91710
 • 11
 • X. Thạnh Lộc
 • 91711
 • 12
 • X. Vĩnh Hòa Hiệp
 • 91712
 • 13
 • X. Vĩnh Hoà Phú
 • 91713
 • 14
 • X. Bình An
 • 91714
 • 15
 • X. Minh Hòa
 • 91715
 • 16
 • BCP. Châu Thành
 • 91750
 • 17
 • BC. Mong Thọ B
 • 91751
 • 18
 • BC. Đại học Kiên Giang
 • 91752
 • 19
 • BĐVHX Minh Hưng
 • 91753
 • 20
 • BĐVHX Thạnh Lợi
 • 91754
 • VIII.
 • HUYỆN AN BIÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện An Biên
 • 91800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 91801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91804
 • 6
 • TT. Thứ Ba
 • 91806
 • 7
 • X. Hưng Yên
 • 91807
 • 8
 • X. Tây Yên A
 • 91808
 • 9
 • X. Tây Yên
 • 91809
 • 10
 • X. Nam Yên
 • 91810
 • 11
 • X. Nam Thái
 • 91811
 • 12
 • X. Nam Thái A
 • 91812
 • 13
 • X. Đông Thái
 • 91813
 • 14
 • X. Đông Yên
 • 91814
 • 15
 • BCP. An Biên
 • 91850
 • 16
 • BC. Thứ 7
 • 91851
 • IX.
 • HUYỆN AN MINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện An Minh
 • 91900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 91901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 91902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 91903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 91904
 • 6
 • TT. Thứ Mười Một
 • 91906
 • 7
 • X. Đông Thạnh
 • 91907
 • 8
 • X. Đông Hòa
 • 91908
 • 9
 • X. Thuận Hoà
 • 91909
 • 10
 • X. Tân Thạnh
 • 91910
 • 11
 • X. Đông Hưng A
 • 91911
 • 12
 • X. Vân Khánh Đông
 • 91912
 • 13
 • X. Vân Khánh
 • 91913
 • 14
 • X. Vân Khánh Tây
 • 91914
 • 15
 • X. Đông Hưng B
 • 91915
 • 16
 • X. Đông Hưng
 • 91916
 • 17
 • BCP. An Minh
 • 91950
 • X.
 • HUYỆN U MINH THƯỢNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện U Minh Thượng
 • 92000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 92001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 92002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 92003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 92004
 • 6
 • X. An Minh Bắc
 • 92006
 • 7
 • X. Minh Thuận
 • 92007
 • 8
 • X. Vĩnh Hòa
 • 92008
 • 9
 • X. Hoà Chánh
 • 92009
 • 10
 • X. Thạnh Yên
 • 92010
 • 11
 • X. Thạnh Yên A
 • 92011
 • 12
 • BCP. U Minh Thượng
 • 92050
 • XI.
 • HUYỆN VĨNH THUẬN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vĩnh Thuận
 • 92100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 92101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 92102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 92103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 92104
 • 6
 • TT. Vĩnh Thuận
 • 92106
 • 7
 • X. Phong Đông
 • 92107
 • 8
 • X. Vĩnh Bình Nam
 • 92108
 • 9
 • X. Vĩnh Bình Bắc
 • 92109
 • 10
 • X. Bình Minh
 • 92110
 • 11
 • X. Tân Thuận
 • 92111
 • 12
 • X. Vĩnh Thuận
 • 92112
 • 13
 • X. Vĩnh Phong
 • 92113
 • 14
 • BCP. Vĩnh Thuận
 • 92150
 • 15
 • BĐVHX Ba Đình
 • 92151
 • 16
 • BĐVHX Bình Minh
 • 92152
 • 17
 • BĐVHX Đập Đá
 • 92153
 • XII.
 • HUYỆN GÒ QUAO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Gò Quao
 • 92200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 92201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 92202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 92203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 92204
 • 6
 • TT. Gò Quao
 • 92206
 • 7
 • X. Vĩnh Hòa Hưng Nam
 • 92207
 • 8
 • X. Vĩnh Hòa Hưng Bắc
 • 92208
 • 9
 • X. Định An
 • 92209
 • 10
 • X. Định Hòa
 • 92210
 • 11
 • X. Thới Quản
 • 92211
 • 1
 • X. Thủy Liễu
 • 92212
 • 13
 • X. Vĩnh Phước A
 • 92213
 • 14
 • X. Vĩnh Phước B
 • 92214
 • 15
 • X. Vĩnh Thắng
 • 92215
 • 16
 • X. Vĩnh Tuy
 • 92216
 • 17
 • BCP. Gò Quao
 • 92250
 • 18
 • BĐVHX Thới An
 • 92251
 • XIII.
 • HUYỆN GIỒNG RIỀNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Giồng Riềng
 • 92300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 92301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 92302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 92303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 92304
 • 6
 • TT. Giồng Riềng
 • 92306
 • 7
 • X. Ngọc Thành
 • 92307
 • 8
 • X. Thạnh Hưng
 • 92308
 • 9
 • X. Thạnh Bình
 • 92309
 • 10
 • X. Thạnh Hòa
 • 92310
 • 11
 • X. Bàn Tân Định
 • 92311
 • 12
 • X. Bàn Thạch
 • 92312
 • 13
 • X. Long Thạnh
 • 92313
 • 14
 • X. Vĩnh Thạnh
 • 92314
 • 15
 • X. Vĩnh Phú
 • 92315
 • 16
 • X. Hòa Thuận
 • 92316
 • 17
 • X. Ngọc Chúc
 • 92317
 • 18
 • X. Ngọc Hoà
 • 92318
 • 19
 • X. Hoà An
 • 92319
 • 20
 • X. Hòa Hưng
 • 92320
 • 21
 • X. Hoà Lợi
 • 92321
 • 22
 • X. Ngọc Thuận
 • 92322
 • 23
 • X. Thạnh Lộc
 • 92323
 • 24
 • X. Thạnh Phước
 • 92324
 • 25
 • BCP. Giồng Riềng
 • 92350
 • 26
 • BC. Long Thạnh
 • 92351
 • XIV.
 • HUYỆN KIÊN HẢI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kiên Hải
 • 92400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 92401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 92402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 92403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 92404
 • 6
 • X. Hòn Tre
 • 92406
 • 7
 • X. Lại Sơn
 • 92407
 • 8
 • X. An Sơn
 • 92408
 • 9
 • X. Nam Du
 • 92409
 • 10
 • BCP. Kiên Hải
 • 92450
 • 11
 • BC. Bãi Nhà A
 • 92451
 • 12
 • BC. An Sơn
 • 92452
 • 13
 • BC. Hòn Ngang
 • 92453
 • XV.
 • HUYỆN PHÚ QUỐC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Quốc
 • 92500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 92501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 92502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 92503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 92504
 • 6
 • TT. Dương Đông
 • 92506
 • 7
 • X. Cửa Dương
 • 92507
 • 8
 • X. Cửa Cạn
 • 92508
 • 9
 • X. Dương Tơ
 • 92509
 • 10
 • X. Hàm Ninh
 • 92510
 • 11
 • X. Bãi Thơm
 • 92511
 • 12
 • X. Gành Dầu
 • 92512
 • 13
 • TT. An Thới
 • 92513
 • 14
 • X. Hòn Thơm
 • 92514
 • 15
 • X. Thổ Châu
 • 92515
 • 16
 • BCP. Phú Quốc
 • 92550
 • 17
 • BC. Gành Dầu
 • 92551
 • 18
 • BC. An Thới
 • 92552
 • 19
 • BC. Hòn Thơm
 • 92553
 • 20
 • BC. Thổ Châu
 • 92554
 • 21
 • BĐVHX Ông Lang
 • 92555
 • 22
 • BĐVHX Bến Tràm
 • 92556
 • 23
 • BĐVHX Suối Lớn
 • 92557
 • 24
 • BĐVHX Bãi Bổn
 • 92558
 • 25
 • BĐVHX Bãi Vòng
 • 92559
 • 26
 • BĐVHX Cây Sao
 • 92560
 • 27
 • BĐVHX Rạch Tràm
 • 92561
 • 28
 • BĐVHX Xà Lực
 • 92562

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top