Tag: AMD

Đây là nguyên nhân giúp Nvidia và AMD vượt mặt Intel

Nvidia và AMD đã chứng minh rằng bộ vi xử lý GPU mới là tương lai của công nghệ trí tuệ nhân tạo, machine [...]

23/01/2017bởi Thiên Quang

Scroll Top