Tag: cải tiến

Phần mềm Zoom sắp nhận bản cập nhật mới, nhiều cải tiến về bảo mật hơn

Phần mềm Zoom sắp phát hành bản cập nhật 5.0 với một loạt nâng cấp mới, đây là một phần trong kế hoạch [...]

24/04/2020bởi Vũ Thụy

Scroll Top