Tag: CentOS

Nâng cấp phiên bản CustomBuild từ 1.x lên 2.0

Với hệ thống sử dụng Directadmin đã cũ khả năng cao bạn đang sử dụng phiên bản Custombuild(CB) 1.1 hoặc 1.2, [...]

17/04/2020bởi CỔ Ý Concept

Hướng dẫn sử dụng screen trên hệ thống linux

  aBạn đang quản trị một hệ thống linux từ xa thông qua tiến trình SSH, trong một số trường hợp hệ [...]

05/01/2020bởi CỔ Ý Concept

Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)

Việc tìm hiểu kiểm tra phiên bản CustomBuild mà hệ thống Directadmin bạn đang sử dụng rất quan trọng, nó ảnh [...]

02/01/2020bởi CỔ Ý Concept

Bật tính năng chạy nhiều phiên bản PHP trên Server/VPS Directadmin

Chạy nhiều phiên bản PHP trên máy chủ Directadmin(multi php directadmin) chỉ với một vài dòng lệnh là đã có thể [...]

01/01/2020bởi CỔ Ý Concept

Hướng dẫn sử dụng text editor vi trong linux

Trong môi trường command line để quản trị hệ thống, bạn cần thông thạo ít nhất một text editor (trình soạn [...]

29/05/2018bởi Phương Anh

Cài đặt FTP Server (vsftpd) trên CentOS

FTP server (vsftpd) chạy trên linux một bước quan trọng không thể thiếu khi cấu hình cho máy chủ web. Bài viết [...]

17/01/2016bởi Phương Anh

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi khó khăn nếu sử dụng các dòng lệnh để thao tác những tác vụ cần thiết như [...]

17/01/2016bởi Phương Anh

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) CentOS 6

LAMP (viết tắt của Linux, Apache, MySQL, và PHP) được dùng rất phổ biến trên thế giới. Trong bài viết này ITC [...]

17/01/2016bởi Phương Anh

Thay đổi múi giờ trên VPS Linux Centos

Sau khi cài đặt CentOS, đôi khi chúng ta nhận ra rằng thời gian trong máy không đúng với múi giờ hiện tại mà [...]

28/12/2015bởi Phương Anh

Scroll Top