Tag: diệt virus

Phát hiện “lỗ hổng symlink race” trên 28 phần mềm diệt virus phổ biến

Các chuyên gia của RACK911 vừa phát hiện "lỗ hổng symlink race" trong 28 phần mềm diệt virus phổ biến [...]

27/04/2020bởi Anh Khoa

Cần hay không việc sử dụng phần mềm diệt Virus?

Ngày nay, mạng Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người và một máy tính [...]

19/12/2016bởi Vũ Thụy

Scroll Top