Tag: Galaxy S11 lộ ảnh bản thử nghiệm

Galaxy S11 lộ ảnh bản thử nghiệm

Hình ảnh không quá rõ nhưng cho thấy smartphone cao cấp ra mắt đầu 2019 của Samsung có cụm camera lớn và nhiều [...]

09/12/2019bởi Anh Tuấn

Scroll Top