Tag: mã bưu cục TP Hà Nội

Mã bưu điện Hà Nội – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Hà Nội

Mã bưu chính ​Hà Nội gồm ​05 chữ số, trong đó:​ Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực [...]

16/05/2019bởi An Bùi

Scroll Top