Tag: ngừng hỗ trợ Windows 7

Sau 10 năm, Microsoft sắp ngừng hỗ trợ Windows 7

Microsoft vừa phát hành bản vá phần mềm, cảnh báo người dùng Windows 7 về việc ngừng các bản cập nhật bảo [...]

22/03/2019bởi An Bùi

1 năm nữa, Microsoft sẽ chính thức ngừng hỗ trợ Windows 7

Microsoft vừa khởi động đồng hồ đếm ngược cho thời gian hỗ trợ Windows 7 như là cách để khuyến khích [...]

16/01/2019bởi An Bùi

Scroll Top