Tag: Nokia (Công ty)

Bạn có biết: chiếc điện thoại Android đầu tiên của Nokia đã xuất hiện từ năm 2014

Vào đầu năm 2014, Nokia đang ở giai đoạn chuẩn bị sáp nhập vào [...]

22/09/2020bởi Triệu Vũ

Scroll Top