Tag: ứng dụng theo dõi người dùng Instagram

Apple xóa ứng dụng theo dõi người dùng Instagram khỏi App Store

Apple cho rằng ứng dụng Like Patrol đã theo dõi người dùng Instagram trái phép, vi phạm chính sách bảo mật và [...]

12/11/2019bởi Anh Khoa

Scroll Top