Tag: WhatsApp

Facebook tăng số người họp qua WhatsApp, Google “nâng cấp” Meet

Vì sự bùng nổ của dịch Covid-19 mà Facebook đã quyết định bổ sung tính năng thu phí, còn Google thì “nâng [...]

29/04/2020bởi Triệu Vũ

Tin nhắn WhatsApp có thể khiến thiết bị Android bị treo

Người dùng ứng dụng nhắn tin di động WhatsApp cần cẩn thận trước dòng tin nhắn có thể làm treo ứng dụng [...]

08/05/2018bởi Anh Tuấn

Trung Quốc chặn WhatsApp

Thay vì chỉ gây khó khăn với người dùng như trước đây, hôm qua, ứng dụng nhắn tin này đã hoàn toàn không [...]

26/09/2017bởi An Bùi

Scroll Top