Cài đặt OPcache Directadmin chạy CustomBuild 2.0

11:35 Sáng - 25/04/2020
0 Bình luận
975
bởi CỔ Ý Concept

Để cài đặt OPCache directadmin trước hết chúng ta cần phải hiểu OPcache là gì ?

OPcache sẽ lưu lại các nội dung “precompile code php lên bộ nhớ đệm(shared memory)”. Nhờ vậy giúp giảm đọc mã nguồn php từ ổ cứng và compile lại mỗi lần có truy cập từ website.

Lợi ích OPcache mang lại:

  • Giúp giảm %CPU cho máy chủ.
  • Giảm TTFB tất cả các trang web trên máy chủ.
  • Tăng tốc độ load website.

Chú ý: 

Chỉ thực hiện cài đặt OPcache module cho PHP thông qua CustomBuild 2.0, nếu bạn vẫn còn sử dụng Custombuild 1.x thì nên nâng cấp lên CustomBuild 2.0 trước khi thực hiện cài đặt OPcache

OPcache không chạy chung được với suphp

Để kiểm tra phiên bản CustomBuild mời bạn xem qua bài: Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)
Để nâng cấp CustomBuild 1.x lên 2.0 mời bạn xem qua bài: Nâng cấp phiên bản CustomBuild từ 1.x lên 2.0

1. Cài đặt OPCache directadmin với CustomBuild 2.0 (install OPcache directamin with CustomBuild 2.0)

Để cài đặt OPCache directadmin bạn chỉ cần thao tác với một vài lệnh bên dưới là thành công. Nhưng là với CustomBuild 2.0 mới được nhé.

  • Di chuyển đến thư mục build của Directadmin và thay đổi giá trị OPcache thành Yes

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set opcache yes

  • Bạn sẽ nhận được thông tin như sau

Changed opcache option from no to yes

  • Tiếp tục compile OPcache module với CustomBuild 2.0

./build opcache

  • Tùy vào các phiên bản PHP bạn đang sử dụng trên server thì log sau sẽ có sự khác nhau. Ở đây server mình sử dụng 3 phiên bản PHP 5.6/7.2/7.3 .

opCache 7.0.6 is now installed for PHP 5.6
opCache 7.0.6 is now installed for PHP 7.2
opCache 7.0.6 is now installed for PHP 7.3
opCache 7.0.6 PHP extension has been installed successfully.

2. Kiểm tra module OPcache sau khi cài đặt thành công

  • Ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra.

php -v
PHP 5.6.40 (cli) (built: Mar 27 2019 22:13:46)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

php -v - Opcache-zend-Cài đặt OPcache lên server Directadmin chạy CustomBuild 2.0
Tùy vào phiên bản PHP đầu tiên hệ thống của bạn mà kết quả trả về sẽ khác nhau.

Nếu có “Zend OPcache” nghĩa là thành công.

  • Hoặc chúng ta có thể xem trực tiếp với file phpinfo.php

Xem hướng dẫn tạo file phpinfo.php : Làm thế nào để tạo file phpinfo.php để xem các thuộc tính PHP máy chủ

Ở phần user bạn thay đổi cho đúng user của domaincuaban.com bạn muốn xem.

cd /home/user/domaincuaban.com/public_html/
vi phpinfo.php
<?php
phpinfo();
?>

Lưu lại file và truy cập với domain tương ứng: http://domaincuaban.com/phpinfo.php

Zend OPcache Cài đặt OPcache lên server Directadmin chạy CustomBuild 2.0

Bạn Ctrl + F tìm với “Zend OPcache” ra hình như trên là thành công.

Tốc độ website của bạn sẽ được cải thiện dần theo thời gian. Trước mắt sẽ thấy giảm ttfb ngay. Mình đã kiểm chứng với website của mình là https://chupanhcotrang.com thì TTFB đã giảm từ trên 500ms xuống còn ~200ms. Vì mình sử dụng wordpress theme woocommerce nên rất nặng.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì bạn cứ để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ cố gắn trả lời hoặc những bạn ghé qua bài viết này đều trả lời được.

Các bài viết nên xem thêm nếu sử dụng hệ thống chạy Directadmin:

Cài đặt OPcache Directadmin chạy CustomBuild 2.0

Thay đổi cấu hình OPcache Directadmin(config opcache directadmin)

Bật tính năng chạy nhiều phiên bản PHP trên Server/VPS Directadmin

Directadmin Phân vùng /var/lib/mysql/ chiếm nhiều dung lượng

Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)

Nâng cấp phiên bản CustomBuild từ 1.x lên 2.0

Tác giả: Cổ Ý Concept

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top