Thay đổi cấu hình OPcache Directadmin(configure opcache directadmin)

04:22 Chiều - 03/01/2020
1 Bình luận
1642
bởi CỔ Ý Concept

Opcache là gì ?

Opcache sẽ lưu lại các nội dung “precompile code php lên bộ nhớ đệm(shared memory)”. Nhờ vậy giúp giảm đọc mã nguồn php từ ổ cứng và compile lại mỗi lần có truy cập từ website.

Lợi ích Opcache mang lại:

 • Giúp giảm %CPU cho máy chủ.
 • Giảm TTFB tất cả các trang web trên máy chủ.
 • Tăng tốc độ load website.

Tác hại Opcache mang lại:

 • Sẽ sử dụng lượng ram mà bạn cấu hình cho nó 😂

Tìm đến file cấu hình Opcache trên server Directadmin

File cấu hình của Opcache có tên là opcache.ini , mọi cấu hình sẽ được đặt trong này. Nếu bạn muốn cấu hình nhiều hơn nữa hãy truy cập trang chính chủ của php.net.

https://www.php.net/manual/en/opcache.configuration.php

Đường dẫn trên máy chủ của mình sẽ là như sau:

/usr/local/directadmin/custombuild/configure/opcache/opcache.ini

Sửa file cấu hình Opcache (configure opcache directadmin)

Để sửa file cấu hình Opcache ta sử dụng lệnh sau

vi /usr/local/directadmin/custombuild/configure/opcache/opcache.ini

Dưới dây là cấu hình của mình sau khi sửa

opcache.memory_consumption=8192
opcache.interned_strings_buffer=128
opcache.max_accelerated_files=1000000
opcache.revalidate_freq=0
opcache.enable_cli=1
opcache.validate_permission=1
opcache.use_cwd=1
opcache.revalidate_path=1
opcache.enable_file_override=1

Giải thích cấu hình:

 • opcache.memory_consumption : Chính là lượng ram bạn sẽ cấp phát cho Opcache, đơn vị tính là MB.(Ở đây mình để là 8GB cho server 64GB ram)
 • opcache.interned_strings_buffer : Dung lượng bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ các chuỗi nội bộ, tính bằng MB. Lệnh cấu hình này bị bỏ qua trong PHP <5.3.0
 • opcache.max_accelerated_files : Dùng để kiểm soát có bao nhiêu tệp PHP nhiều nhất có thể giữ trong bộ nhớ cùng một lúc. Tùy vào hệ thống mà bạn đặt con số khác nhau. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để kiểm tra ” find . -type f -print | grep php | wc -l ” . Các giá trị phù hợp với tùy chọn này là các số nguyên tố {223, 463, 983, 1979, 3907, 7963, 16229, 32531, 65407, 130987..vv..}. Tối đa 100000 đối với PHP < 5.5.6, và tối đa 1000000 trong các phiên bản mới hơn.
 • opcache.enable_cli : Cho phép bộ đệm opcode cho phiên bản CLI của PHP.

Build lại Opcache để nhận cấu hình mới (Rebuild Opcache)

Để build Opcache directadmin bạn chỉ cần thao tác với một vài lệnh bên dưới là thành công. Nhưng là với CustomBuild 2.0 mới được nhé.

 • Di chuyển đến thư mục build của Directadmin và thay đổi giá trị Opcache thành Yes

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set opcache yes

 • Bạn sẽ nhận được thông tin như sau (có thể là yes to yes nếu bạn đã đang chạy opcache)

Changed opcache option from no to yes

 • Tiếp tục compile Opcache module với CustomBuild 2.0

./build opcache

Làm thế nào để xác định các con số cần cấu hình:

Đầu tiên bạn cần vào xem trạng thái của Opcache trên phpinfo.php để kiểm tra.
Nếu chưa biết cách tạo file phpinfo.php bạn có thể xem qua bài viết sau.

Làm thế nào để tạo file phpinfo.php để xem các thuộc tính PHP máy chủ

Dưới đây là trạng thái của mình sau khi thay đổi cấu hình

opcache phpinfo Hướng dẫn thay đổi cấu hình OPcache trên server Directadmin(config opcache directadmin)
Xem trạng thái Zend Opcache trên phpinfo.php

Các bạn nên xem trước trạng thái Zend Opcache để đưa ra mức thông số phù hợp với VPS/Server của mình.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết nên xem thêm nếu sử dụng hệ thống chạy Directadmin:

Cài đặt Opcache Directadmin chạy CustomBuild 2.0

Thay đổi cấu hình Opcache Directadmin(config opcache directadmin)

Bật tính năng chạy nhiều phiên bản PHP trên Server/VPS Directadmin

Directadmin Phân vùng /var/lib/mysql/ chiếm nhiều dung lượng

Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)

Nâng cấp phiên bản CustomBuild từ 1.x lên 2.0

Tác giả: Cổ Ý Concept

thinh 06:06Chiều - 18/05/2021

hy vọng có nhiều bài viết về directadmin hơn nữa, cám ơn bạn

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top