Hướng dẫn sử dụng text editor vi trong linux

01:43 Chiều - 29/05/2018
0 Bình luận
937
bởi Anh Khoa

Trong môi trường command line để quản trị hệ thống, bạn cần thông thạo ít nhất một text editor (trình soạn thảo). Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng trình soạn thảo vi trong Linux

Dưới đây là những chức năng vi có

1. Mở file

Cũng giống như các editor khác bạn cần sử dụng vi trước tên file

vi /duong_dan_den_file

ví dụ: vi /var/www/index.php sẽ mở file index.php trong editor

2. Đóng file

Khi đã làm việc với file xong, để đóng file bạn bấm “Esc” (phím Escape) rồi gõ

:q!

Để thoát và không lưu

:wq

Lưu lại nội dung file và thoát

3. Sửa file

Thêm text sau con trỏ chuột

:a

Thêm text trước con trỏ chuột

:i

Thay thế text tại vị trí con trỏ

:r

Thêm dòng mới sau dòng hiện tại

: o

4. Di chuyển con trỏ

Để di chuyển con trỏ bạn sử dụng các phím

h, j , k, l

hoặc các phím mũi tên tương ứng trên bàn phím

5. Xóa dòng

Để xóa 1 dòng, bạn di chuyển con trỏ đến đầu dòng đó và gõ

dd

6. Copy và paste

Để copy 1 dòng, bạn gõ

yy

Để paste dòng đó, di chuyển đến nơi cần paste và gõ

p

Trở lại dữ liệu trước đó (undo)

u

7. Tìm kiếm

Để tìm kiếm bạn gõ / hoặc ?, phía sau là từ cần tìm kiếm

Ví dụ: /ServerName

Sẽ tìm kiếm từ ServerName trong file

Nếu vi nhảy đến kết quả đầu tiên chưa đúng ý bạn, để tiếp tục xem dòng khác gõ

n

8. Nhảy đến 1 dòng hoặc cột nào đó

Gõ số dòng muốn nhảy đến và gõ

G

vd: 89G (sẽ nhảy đến dòng 89)

Nhảy đến cột nào đó gõ

|

ví dụ : 21|    (sẽ nhảy đến cột 21)

Theo: thuthuatvietnam

Nguồn: Thủ thuật Việt Nam

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top