Mã bưu chính An Giang – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh An Giang

04:17 Chiều - 15/04/2019
0 Bình luận
864
bởi Anh Khoa

Mã bưu chính ​tỉnh An Giang gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh An Giang
 • 90000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 90001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 90002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 90003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 90004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 90005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 90009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 90010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 90011
 • 10
 • Báo An Giang
 • 90016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 90021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 90030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 90035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 90036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP Ủy ban nhân dân
 • 90040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 90041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 90042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 90043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 90044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 90045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 90046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 90047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 90049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 90051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 90052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 90053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 90054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 90055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 90056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 90057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 90058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 90060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 90061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 90062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 90063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 90064
 • 37
 • Trường chính trị Tôn Đức Thắng
 • 90065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã VN
 • 90066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 90067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 90070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 90078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 90079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 90080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 90081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 90085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 90086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 90087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 90088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 90089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 90090
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 90091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 90092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 90093
 • I.
 • THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Long Xuyên
 • 90100
 • 2
 • Thành ủy
 • 90101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 90102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 90103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 90104
 • 6
 • P. Mỹ Long
 • 90106
 • 7
 • P. Mỹ Bình
 • 90107
 • 8
 • P. Mỹ Xuyên
 • 90108
 • 9
 • P. Mỹ Phước
 • 90109
 • 10
 • P. Mỹ Quý
 • 90110
 • 11
 • X. Mỹ Hoà Hưng
 • 90111
 • 12
 • P. Bình Đức
 • 90112
 • 13
 • P. Bình Khánh
 • 90113
 • 14
 • X. Mỹ Khánh
 • 90114
 • 15
 • P. Mỹ Hòa
 • 90115
 • 16
 • P. Đông Xuyên
 • 90116
 • 17
 • P. Mỹ Thới
 • 90117
 • 18
 • P. Mỹ Thạnh
 • 90118
 • 19
 • BCP. Long Xuyên
 • 90150
 • 20
 • BC. Mỹ Long
 • 90151
 • 21
 • BC. Bắc An Hòa
 • 90152
 • 22
 • BC. Mỹ Quý
 • 90153
 • 23
 • BC. Vàm Cống
 • 90154
 • 24
 • BC. HCC An Giang
 • 90198
 • 25
 • BC. Hệ 1 An Giang
 • 90199
 • II.
 • HUYỆN CHỢ MỚI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chợ Mới
 • 90200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 90201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 90202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 90203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 90204
 • 6
 • TT. Chợ Mới
 • 90206
 • 7
 • X. Kiến An
 • 90207
 • 8
 • X. Mỹ Hội Đông
 • 90208
 • 9
 • X. Nhơn Mỹ
 • 90209
 • 10
 • X. Kiến Thành
 • 90210
 • 11
 • X. Long Điền B
 • 90211
 • 12
 • X. Long Điền A
 • 90212
 • 13
 • TT. Mỹ Luông
 • 90213
 • 14
 • X. Tấn Mỹ
 • 90214
 • 15
 • X. Mỹ Hiệp
 • 90215
 • 16
 • X. Mỹ An
 • 90216
 • 17
 • X. Long Kiến
 • 90217
 • 18
 • X. Long Giang
 • 90218
 • 19
 • X. An Thạnh Trung
 • 90219
 • 20
 • X. Bình Phước Xuân
 • 90220
 • 21
 • X. Hội An
 • 90221
 • 22
 • X. Hòa Bình
 • 90222
 • 23
 • X. Hòa An
 • 90223
 • 24
 • BCP. Chợ Mới
 • 90250
 • 25
 • BC. Mỹ Luông
 • 90251
 • 26
 • BĐVHX Vàm Nao
 • 90252
 • 27
 • BĐVHX Hội An
 • 90253
 • 28
 • BĐVHX Bắc An Hòa
 • 90254
 • III.
 • HUYỆN PHÚ TÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Tân
 • 90300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 90301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 90302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 90303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 90304
 • 6
 • TT. Phú Mỹ
 • 90306
 • 7
 • X. Phú Thọ
 • 90307
 • 8
 • X. Phú An
 • 90308
 • 9
 • X. Phú Thạnh
 • 90309
 • 10
 • TT. Chợ Vàm
 • 90310
 • 11
 • X. Phú Lâm
 • 90311
 • 12
 • X. Long Hoà
 • 90312
 • 13
 • X. Phú Long
 • 90313
 • 14
 • X. Phú Hiệp
 • 90314
 • 15
 • X. Hoà Lạc
 • 90315
 • 16
 • X. Phú Thành
 • 90316
 • 17
 • X. Phú Xuân
 • 90317
 • 18
 • X. Hiệp Xương
 • 90318
 • 19
 • X. Phú Bình
 • 90319
 • 20
 • X. Bình Thạnh Đông
 • 90320
 • 21
 • X. Phú Hưng
 • 90321
 • 22
 • X. Tân Hòa
 • 90322
 • 23
 • X. Tân Trung
 • 90323
 • 24
 • BCP. Phú Tân
 • 90350
 • IV.
 • THỊ XÃ TÂN CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Tân Châu
 • 90400
  • 2
  • Thị ủy
  • 90401
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90402
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90403
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90404
  • 6
  • P. Long Thạnh
  • 90406
  • 7
  • P. Long Hưng
  • 90407
  • 8
  • P. Long Châu
  • 90408
  • 9
  • X. Vĩnh Hòa
  • 90409
  • 10
  • X. Vĩnh Xương
  • 90410
  • 11
  • X. Phú Lộc
  • 90411
  • 12
  • X. Tân Thạnh
  • 90412
  • 13
  • X. Tân An
  • 90413
  • 14
  • X. Long An
  • 90414
  • 15
  • X. Châu Phong
  • 90415
  • 16
  • X. Lê Chánh
  • 90416
  • 17
  • X. Phú Vĩnh
  • 90417
  • 18
  • P. Long Phú
  • 90418
  • 19
  • P. Long Sơn
  • 90419
  • 20
  • BCP. Tân Châu
  • 90425
  • 21
  • BĐVHX Phú Hiệp
  • 90426
  • V.
  • HUYỆN AN PHÚ
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện An Phú
  • 90450
  • 2
  • Huyện ủy
  • 90451
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90452
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90453
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90454
  • 6
  • TT. An Phú
  • 90456
  • 7
  • X. Vĩnh Lộc
  • 90457
  • 8
  • X. Phú Hữu
  • 90458
  • 9
  • X. Khánh An
  • 90459
  • 10
  • TT. Long Bình
  • 90460
  • 11
  • X. Khánh Bình
  • 90461
  • 12
  • X. Nhơn Hội
  • 90462
  • 13
  • X. Quốc Thái
  • 90463
  • 14
  • X. Phước Hưng
  • 90464
  • 15
  • X. Phú Hội
  • 90465
  • 16
  • X. Vĩnh Hội Đông
  • 90466
  • 17
  • X. Đa Phước
  • 90467
  • 18
  • X. Vĩnh Trường
  • 90468
  • 19
  • X. Vĩnh Hậu
  • 90469
  • 20
  • BCP. An Phú
  • 90475
  • 21
  • BC. Long Bình
  • 90476
  • 22
  • BC. Quốc Thái
  • 90477
  • 23
  • BĐVHX Phú Lộc
  • 90478
  • VI.
  • THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm thành phố Châu Đốc
  • 90500
  • 2
  • Thành ủy
  • 90501
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90502
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90503
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90504
  • 6
  • P. Châu Phú B
  • 90506
  • 7
  • P. Châu Phú A
  • 90507
  • 8
  • P. Vĩnh Ngươn
  • 90508
  • 9
  • X. Vĩnh Tế
  • 90509
  • 10
  • P. Núi Sam
  • 90510
  • 11
  • X. Vĩnh Châu
  • 90511
  • 12
  • P. Vĩnh Mỹ
  • 90512
  • 13
  • BCP. Châu Đốc
  • 90550
  • 14
  • BC. Núi Sam
  • 90551
  • 15
  • BC. Châu Long
  • 90552
  • VII.
  • HUYỆN CHÂU PHÚ
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Châu Phú
  • 90600
  • 2
  • Huyện ủy
  • 90601
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90602
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90603
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90604
  • 6
  • TT. Cái Dầu
  • 90606
  • 7
  • X. Vĩnh Thạnh Trung
  • 90607
  • 8
  • X. Mỹ Phú
  • 90608
  • 9
  • X. Khánh Hòa
  • 90609
  • 10
  • X. Mỹ Đức
  • 90610
  • 11
  • X. Ô Long Vĩ
  • 90611
  • 12
  • X. Đào Hữu Cảnh
  • 90612
  • 13
  • X. Thạnh Mỹ Tây
  • 90613
  • 14
  • X. Bình Phú
  • 90614
  • 15
  • X. Bình Long
  • 90615
  • 16
  • X. Bình Chánh
  • 90616
  • 17
  • X. Bình Mỹ
  • 90617
  • 18
  • X. Bình Thủy
  • 90618
  • 19
  • BCP. Châu Phú
  • 90650
  • VIII.
  • HUYỆN TỊNH BIÊN
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Tịnh Biên
  • 90700
  • 2
  • Huyện ủy
  • 90701
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90702
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90703
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90704
  • 6
  • TT. Tịnh Biên
  • 90706
  • 7
  • X. An Nông
  • 90707
  • 8
  • X. An Cư
  • 90708
  • 9
  • X. An Phú
  • 90709
  • 10
  • X. Nhơn Hưng
  • 90710
  • 11
  • TT. Nhà Bàng
  • 90711
  • 12
  • X. Thới Sơn
  • 90712
  • 13
  • X. Văn Giáo
  • 90713
  • 14
  • X. Vĩnh Trung
  • 90714
  • 15
  • TT. Chi Lăng
  • 90715
  • 16
  • X. Núi Voi
  • 90716
  • 17
  • X. Tân Lợi
  • 90717
  • 18
  • X. An Hảo
  • 90718
  • 19
  • X. Tân Lập
  • 90719
  • 20
  • BCP. Tịnh Biên
  • 90750
  • 21
  • BC. Chi Lăng
  • 90751
  • 22
  • BC. Xuân Tô
  • 90752
  • IX.
  • HUYỆN TRI TÔN
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Tri Tôn
  • 90800
  • 2
  • Huyện ủy
  • 90801
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90802
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90803
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90804
  • 6
  • TT. Tri Tôn
  • 90806
  • 7
  • X. Châu Lăng
  • 90807
  • 8
  • X. Lê Trì
  • 90808
  • 9
  • TT. Ba Chúc
  • 90809
  • 10
  • X. Lạc Quới
  • 90810
  • 11
  • X. Vĩnh Gia
  • 90811
  • 12
  • X. Vĩnh Phước
  • 90812
  • 13
  • X. Lương An Trà
  • 90813
  • 14
  • X. Lương Phi
  • 90814
  • 15
  • X. An Tức
  • 90815
  • 16
  • X. Núi Tô
  • 90816
  • 17
  • X. Ô Lâm
  • 90817
  • 18
  • X. Cô Tô
  • 90818
  • 19
  • X. Tà Đảnh
  • 90819
  • 20
  • X. Tân Tuyến
  • 90820
  • 21
  • BCP. Tri Tôn
  • 90850
  • 22
  • BĐVHX Ba Chúc
  • 90851
  • X.
  • HUYỆN CHÂU THÀNH
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
  • 90900
  • 2
  • Huyện ủy
  • 90901
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90902
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90903
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90904
  • 6
  • TT. An Châu
  • 90906
  • 7
  • X. Bình Thạnh
  • 90907
  • 8
  • X. Bình Hòa
  • 90908
  • 9
  • X. An Hòa
  • 90909
  • 10
  • X. Cần Đăng
  • 90910
  • 11
  • X. Vĩnh Hanh
  • 90911
  • 12
  • X. Vĩnh Bình
  • 90912
  • 13
  • X. Vĩnh An
  • 90913
  • 14
  • X. Tân Phú
  • 90914
  • 15
  • X. Vĩnh Nhuận
  • 90915
  • 16
  • X. Vĩnh Lợi
  • 90916
  • 17
  • X. Hòa Bình Thạnh
  • 90917
  • 18
  • X. Vĩnh Thành
  • 90918
  • 19
  • BCP. Châu Thành
  • 90925
  • XI.
  • HUYỆN THOẠI SƠN
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Thoại Sơn
  • 90950
  • 2
  • Huyện ủy
  • 90951
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90952
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90953
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90954
  • 6
  • TT. Núi Sập
  • 90956
  • 7
  • X. Định Thành
  • 90957
  • 8
  • X. Vĩnh Khánh
  • 90958
  • 9
  • X. Vĩnh Chánh
  • 90959
  • 10
  • X. Phú Thuận
  • 90960
  • 11
  • TT. Phú Hoà
  • 90961
  • 12
  • X. Vĩnh Trạch
  • 90962
  • 13
  • X. Định Mỹ
  • 90963
  • 14
  • X. Mỹ Phú Đông
  • 90964
  • 15
  • X. Vĩnh Phú
  • 90965
  • 16
  • X. Tây Phú
  • 90966
  • 17
  • X. An Bình
  • 90967
  • 18
  • X. Vọng Thê
  • 90968
  • 19
  • TT. Óc Eo
  • 90969
  • 20
  • X. Vọng Đông
  • 90970
  • 21
  • X. Thoại Giang
  • 90971
  • 22
  • X. Bình Thành
  • 90972
  • 23
  • BCP. Thoại Sơn
  • 90975
  • 24
  • BC. Vọng Thê
  • 90976
  • 25
  • BC. Phú Hòa
  • 90977

Theo: Tham khảo

Nguồn: InXpress360

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top