Mã bưu chính An Giang – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh An Giang

04:17 Chiều - 15/04/2019
0 Bình luận
199
bởi Anh Khoa

Mã bưu chính ​tỉnh An Giang gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh An Giang
 • 90000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 90001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 90002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 90003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 90004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 90005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 90009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 90010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 90011
 • 10
 • Báo An Giang
 • 90016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 90021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 90030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 90035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 90036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP Ủy ban nhân dân
 • 90040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 90041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 90042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 90043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 90044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 90045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 90046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 90047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 90049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 90051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 90052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 90053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 90054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 90055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 90056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 90057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 90058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 90060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 90061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 90062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 90063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 90064
 • 37
 • Trường chính trị Tôn Đức Thắng
 • 90065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã VN
 • 90066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 90067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 90070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 90078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 90079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 90080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 90081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 90085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 90086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 90087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 90088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 90089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 90090
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 90091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 90092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 90093
 • 1
 • THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Long Xuyên
 • 90100
 • 2
 • Thành ủy
 • 90101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 90102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 90103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 90104
 • 6
 • P. Mỹ Long
 • 90106
 • 7
 • P. Mỹ Bình
 • 90107
 • 8
 • P. Mỹ Xuyên
 • 90108
 • 9
 • P. Mỹ Phước
 • 90109
 • 10
 • P. Mỹ Quý
 • 90110
 • 11
 • X. Mỹ Hoà Hưng
 • 90111
 • 12
 • P. Bình Đức
 • 90112
 • 13
 • P. Bình Khánh
 • 90113
 • 14
 • X. Mỹ Khánh
 • 90114
 • 15
 • P. Mỹ Hòa
 • 90115
 • 16
 • P. Đông Xuyên
 • 90116
 • 17
 • P. Mỹ Thới
 • 90117
 • 18
 • P. Mỹ Thạnh
 • 90118
 • 19
 • BCP. Long Xuyên
 • 90150
 • 20
 • BC. Mỹ Long
 • 90151
 • 21
 • BC. Bắc An Hòa
 • 90152
 • 22
 • BC. Mỹ Quý
 • 90153
 • 23
 • BC. Vàm Cống
 • 90154
 • 24
 • BC. HCC An Giang
 • 90198
 • 25
 • BC. Hệ 1 An Giang
 • 90199
 • 2
 • HUYỆN CHỢ MỚI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chợ Mới
 • 90200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 90201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 90202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 90203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 90204
 • 6
 • TT. Chợ Mới
 • 90206
 • 7
 • X. Kiến An
 • 90207
 • 8
 • X. Mỹ Hội Đông
 • 90208
 • 9
 • X. Nhơn Mỹ
 • 90209
 • 10
 • X. Kiến Thành
 • 90210
 • 11
 • X. Long Điền B
 • 90211
 • 12
 • X. Long Điền A
 • 90212
 • 13
 • TT. Mỹ Luông
 • 90213
 • 14
 • X. Tấn Mỹ
 • 90214
 • 15
 • X. Mỹ Hiệp
 • 90215
 • 16
 • X. Mỹ An
 • 90216
 • 17
 • X. Long Kiến
 • 90217
 • 18
 • X. Long Giang
 • 90218
 • 19
 • X. An Thạnh Trung
 • 90219
 • 20
 • X. Bình Phước Xuân
 • 90220
 • 21
 • X. Hội An
 • 90221
 • 22
 • X. Hòa Bình
 • 90222
 • 23
 • X. Hòa An
 • 90223
 • 24
 • BCP. Chợ Mới
 • 90250
 • 25
 • BC. Mỹ Luông
 • 90251
 • 26
 • BĐVHX Vàm Nao
 • 90252
 • 27
 • BĐVHX Hội An
 • 90253
 • 28
 • BĐVHX Bắc An Hòa
 • 90254
 • 3
 • HUYỆN PHÚ TÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Tân
 • 90300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 90301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 90302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 90303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 90304
 • 6
 • TT. Phú Mỹ
 • 90306
 • 7
 • X. Phú Thọ
 • 90307
 • 8
 • X. Phú An
 • 90308
 • 9
 • X. Phú Thạnh
 • 90309
 • 10
 • TT. Chợ Vàm
 • 90310
 • 11
 • X. Phú Lâm
 • 90311
 • 12
 • X. Long Hoà
 • 90312
 • 13
 • X. Phú Long
 • 90313
 • 14
 • X. Phú Hiệp
 • 90314
 • 15
 • X. Hoà Lạc
 • 90315
 • 16
 • X. Phú Thành
 • 90316
 • 17
 • X. Phú Xuân
 • 90317
 • 18
 • X. Hiệp Xương
 • 90318
 • 19
 • X. Phú Bình
 • 90319
 • 20
 • X. Bình Thạnh Đông
 • 90320
 • 21
 • X. Phú Hưng
 • 90321
 • 22
 • X. Tân Hòa
 • 90322
 • 23
 • X. Tân Trung
 • 90323
 • 24
 • BCP. Phú Tân
 • 90350
 • 4
 • THỊ XÃ TÂN CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Tân Châu
 • 90400
  • 2
  • Thị ủy
  • 90401
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 90402
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 90403
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 90404
  • 6
  • P. Long Thạnh
  • 90406
  • 7
  • P. Long Hưng
  • 90407
  • 8
  • P. Long Châu
  • 90408
  • 9
  • X. Vĩnh Hòa
  • 90409
  • 10
  • X. Vĩnh Xương
  • 90410
  • 11
  • X. Phú Lộc
  • 90411
  • 12
  • X. Tân Thạnh
  • 90412
  • 13
  • X. Tân An
  • 90413
  • 14
  • X. Long An
  • 90414
  • 15
  • X. Châu Phong
  • 90415
  • 16
  • X. Lê Chánh
  • 90416
  • 17
  • X. Phú Vĩnh
  • 90417
  • 18
  • P. Long Phú
  • 90418
  • 19
  • P. Long Sơn
  • 90419
  • 20
  • BCP. Tân Châu
  • 90425
  • 21
  • BĐVHX Phú Hiệp
  • 90426
  • 5
  • HUYỆN AN PHÚ
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện An Phú
  • 90450
   • 2
   • Huyện ủy
   • 90451
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 90452
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 90453
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 90454
   • 6
   • TT. An Phú
   • 90456
   • 7
   • X. Vĩnh Lộc
   • 90457
   • 8
   • X. Phú Hữu
   • 90458
   • 9
   • X. Khánh An
   • 90459
   • 10
   • TT. Long Bình
   • 90460
   • 11
   • X. Khánh Bình
   • 90461
   • 12
   • X. Nhơn Hội
   • 90462
   • 13
   • X. Quốc Thái
   • 90463
   • 14
   • X. Phước Hưng
   • 90464
   • 15
   • X. Phú Hội
   • 90465
   • 16
   • X. Vĩnh Hội Đông
   • 90466
   • 17
   • X. Đa Phước
   • 90467
   • 18
   • X. Vĩnh Trường
   • 90468
   • 19
   • X. Vĩnh Hậu
   • 90469
   • 20
   • BCP. An Phú
   • 90475
   • 21
   • BC. Long Bình
   • 90476
   • 22
   • BC. Quốc Thái
   • 90477
   • 23
   • BĐVHX Phú Lộc
   • 90478
   • 6
   • THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm thành phố Châu Đốc
   • 90500
    • 2
    • Thành ủy
    • 90501
    • 3
    • Hội đồng nhân dân
    • 90502
    • 4
    • Ủy ban nhân dân
    • 90503
    • 5
    • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
    • 90504
    • 6
    • P. Châu Phú B
    • 90506
    • 7
    • P. Châu Phú A
    • 90507
    • 8
    • P. Vĩnh Ngươn
    • 90508
    • 9
    • X. Vĩnh Tế
    • 90509
    • 10
    • P. Núi Sam
    • 90510
    • 11
    • X. Vĩnh Châu
    • 90511
    • 12
    • P. Vĩnh Mỹ
    • 90512
    • 13
    • BCP. Châu Đốc
    • 90550
    • 14
    • BC. Núi Sam
    • 90551
    • 15
    • BC. Châu Long
    • 90552
    • 7
    • HUYỆN CHÂU PHÚ
    •  
    • 1
    • BC. Trung tâm huyện Châu Phú
    • 90600
     • 2
     • Huyện ủy
     • 90601
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 90602
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 90603
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 90604
     • 6
     • TT. Cái Dầu
     • 90606
     • 7
     • X. Vĩnh Thạnh Trung
     • 90607
     • 8
     • X. Mỹ Phú
     • 90608
     • 9
     • X. Khánh Hòa
     • 90609
     • 10
     • X. Mỹ Đức
     • 90610
     • 11
     • X. Ô Long Vĩ
     • 90611
     • 12
     • X. Đào Hữu Cảnh
     • 90612
     • 13
     • X. Thạnh Mỹ Tây
     • 90613
     • 14
     • X. Bình Phú
     • 90614
     • 15
     • X. Bình Long
     • 90615
     • 16
     • X. Bình Chánh
     • 90616
     • 17
     • X. Bình Mỹ
     • 90617
     • 18
     • X. Bình Thủy
     • 90618
     • 19
     • BCP. Châu Phú
     • 90650
     • 8
     • HUYỆN TỊNH BIÊN
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Tịnh Biên
     • 90700
      • 2
      • Huyện ủy
      • 90701
      • 3
      • Hội đồng nhân dân
      • 90702
      • 4
      • Ủy ban nhân dân
      • 90703
      • 5
      • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
      • 90704
      • 6
      • TT. Tịnh Biên
      • 90706
      • 7
      • X. An Nông
      • 90707
      • 8
      • X. An Cư
      • 90708
      • 9
      • X. An Phú
      • 90709
      • 10
      • X. Nhơn Hưng
      • 90710
      • 11
      • TT. Nhà Bàng
      • 90711
      • 12
      • X. Thới Sơn
      • 90712
      • 13
      • X. Văn Giáo
      • 90713
      • 14
      • X. Vĩnh Trung
      • 90714
      • 15
      • TT. Chi Lăng
      • 90715
      • 16
      • X. Núi Voi
      • 90716
      • 17
      • X. Tân Lợi
      • 90717
      • 18
      • X. An Hảo
      • 90718
      • 19
      • X. Tân Lập
      • 90719
      • 20
      • BCP. Tịnh Biên
      • 90750
      • 21
      • BC. Chi Lăng
      • 90751
      • 22
      • BC. Xuân Tô
      • 90752
      • 9
      • HUYỆN TRI TÔN
      •  
      • 1
      • BC. Trung tâm huyện Tri Tôn
      • 90800
       • 2
       • Huyện ủy
       • 90801
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 90802
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 90803
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 90804
       • 6
       • TT. Tri Tôn
       • 90806
       • 7
       • X. Châu Lăng
       • 90807
       • 8
       • X. Lê Trì
       • 90808
       • 9
       • TT. Ba Chúc
       • 90809
       • 10
       • X. Lạc Quới
       • 90810
       • 11
       • X. Vĩnh Gia
       • 90811
       • 12
       • X. Vĩnh Phước
       • 90812
       • 13
       • X. Lương An Trà
       • 90813
       • 14
       • X. Lương Phi
       • 90814
       • 15
       • X. An Tức
       • 90815
       • 16
       • X. Núi Tô
       • 90816
       • 17
       • X. Ô Lâm
       • 90817
       • 18
       • X. Cô Tô
       • 90818
       • 19
       • X. Tà Đảnh
       • 90819
       • 20
       • X. Tân Tuyến
       • 90820
       • 21
       • BCP. Tri Tôn
       • 90850
       • 22
       • BĐVHX Ba Chúc
       • 90851
       • 10
       • HUYỆN CHÂU THÀNH
       •  
       • 1
       • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
       • 90900
        • 2
        • Huyện ủy
        • 90901
        • 3
        • Hội đồng nhân dân
        • 90902
        • 4
        • Ủy ban nhân dân
        • 90903
        • 5
        • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
        • 90904
        • 6
        • TT. An Châu
        • 90906
        • 7
        • X. Bình Thạnh
        • 90907
        • 8
        • X. Bình Hòa
        • 90908
        • 9
        • X. An Hòa
        • 90909
        • 10
        • X. Cần Đăng
        • 90910
        • 11
        • X. Vĩnh Hanh
        • 90911
        • 12
        • X. Vĩnh Bình
        • 90912
        • 13
        • X. Vĩnh An
        • 90913
        • 14
        • X. Tân Phú
        • 90914
        • 15
        • X. Vĩnh Nhuận
        • 90915
        • 16
        • X. Vĩnh Lợi
        • 90916
        • 17
        • X. Hòa Bình Thạnh
        • 90917
        • 18
        • X. Vĩnh Thành
        • 90918
        • 19
        • BCP. Châu Thành
        • 90925
        • 11
        • HUYỆN THOẠI SƠN
        •  
        • 1
        • BC. Trung tâm huyện Thoại Sơn
        • 90950
         • 2
         • Huyện ủy
         • 90951
         • 3
         • Hội đồng nhân dân
         • 90952
         • 4
         • Ủy ban nhân dân
         • 90953
         • 5
         • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
         • 90954
         • 6
         • TT. Núi Sập
         • 90956
         • 7
         • X. Định Thành
         • 90957
         • 8
         • X. Vĩnh Khánh
         • 90958
         • 9
         • X. Vĩnh Chánh
         • 90959
         • 10
         • X. Phú Thuận
         • 90960
         • 11
         • TT. Phú Hoà
         • 90961
         • 12
         • X. Vĩnh Trạch
         • 90962
         • 13
         • X. Định Mỹ
         • 90963
         • 14
         • X. Mỹ Phú Đông
         • 90964
         • 15
         • X. Vĩnh Phú
         • 90965
         • 16
         • X. Tây Phú
         • 90966
         • 17
         • X. An Bình
         • 90967
         • 18
         • X. Vọng Thê
         • 90968
         • 19
         • TT. Óc Eo
         • 90969
         • 20
         • X. Vọng Đông
         • 90970
         • 21
         • X. Thoại Giang
         • 90971
         • 22
         • X. Bình Thành
         • 90972
         • 23
         • BCP. Thoại Sơn
         • 90975
         • 24
         • BC. Vọng Thê
         • 90976
         • 25
         • BC. Phú Hòa
         • 90977

Theo: Tham khảo

Nguồn: InXpress360

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top