Mã bưu chính Bà Rịa – Vũng Tàu – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

03:35 Chiều - 17/04/2019
0 Bình luận
623
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 78000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 78001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 78002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 78003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 78004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 78005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 78009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 78010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 78011
 • 10
 • Báo Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 78016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 78021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 78030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 78035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 78036
 • 15
 • Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII
 • 78037
 • 16
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 78040
 • 17
 • Sở Công Thương
 • 78041
 • 18
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 78042
 • 19
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 78043
 • 20
 • Sở Ngoại vụ
 • 78044
 • 21
 • Sở Tài chính
 • 78045
 • 22
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 78046
 • 23
 • Sở Văn hoá và Thể thao
 • 78047
 • 24
 • Sở Du lịch
 • 78048
 • 25
 • Công an tỉnh
 • 78049
 • 26
 • Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • 78050
 • 27
 • Sở Nội vụ
 • 78051
 • 28
 • Sở Tư pháp
 • 78052
 • 29
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 78053
 • 30
 • Sở Giao thông vận tải
 • 78054
 • 31
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 78055
 • 32
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 78056
 • 33
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 78057
 • 34
 • Sở Xây dựng
 • 78058
 • 35
 • Sở Y tế
 • 78060
 • 36
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 78061
 • 37
 • Ban Dân tộc
 • 78062
 • 38
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 78063
 • 39
 • Thanh tra tỉnh
 • 78064
 • 40
 • Trường chính trị Tôn Đức Thắng
 • 78065
 • 41
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 78066
 • 42
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 78067
 • 43
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 78070
 • 44
 • Cục Thuế
 • 78078
 • 45
 • Cục Hải quan
 • 78079
 • 46
 • Cục Thống kê
 • 78080
 • 47
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 78081
 • 48
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 78085
 • 49
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 78086
 • 50
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 78087
 • 51
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 78088
 • 52
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 78089
 • 53
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 78090
 • 54
 • Tỉnh đoàn
 • 78091
 • 55
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 78092
 • 56
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 78093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BÀ RỊA
 • 1.1
 • BC. Trung tâm thành phố Bà Rịa
 • 78100
 • 1.2
 • Thành ủy
 • 78101
 • 1.3
 • Hội đồng nhân dân
 • 78102
 • 1.4
 • Ủy ban nhân dân
 • 78103
 • 1.5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 78104
 • 1.6
 • P. Phước Hiệp
 • 78106
 • 1.7
 • P. Phước Trung
 • 78107
 • 1.8
 • P. Phước Nguyên
 • 78108
 • 1.9
 • P. Long Toàn
 • 78109
 • 1.10
 • P. Long Tâm
 • 78110
 • 1.11
 • X. Long Phước
 • 78111
 • 1.12
 • X. Hòa Long
 • 78112
 • 1.13
 • X. Tân Hưng
 • 78113
 • 1.14
 • P. Phước Hưng
 • 78114
 • 1.15
 • P. Kim Dinh
 • 78115
 • 1.16
 • P. Long Hương
 • 78116
 • 1.17
 • BCP. Bà Rịa
 • 78150
 • 1.18
 • BC. Kim Hải
 • 78151
 • 1.19
 • BC. Hòa Long
 • 78152
 • 1.20
 • BC. Trung Tâm Hành Chính
 • 78154
 • 1.21
 • BC. HCC Bà Rịa
 • 78198
 • II.
 • THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 • 2.1
 • BC. Trung tâm thành phố Vũng Tàu
 • 78200
 • 2.2
 • Thành ủy
 • 78201
 • 2.3
 • Hội đồng nhân dân
 • 78202
 • 2.4
 • Ủy ban nhân dân
 • 78203
 • 2.5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 78204
 • 2.6
 • P.1
 • 78206
 • 2.7
 • P.2
 • 78207
 • 2.8
 • P.3
 • 78208
 • 2.9
 • P.4
 • 78209
 • 2.10
 • P. Thắng Tam
 • 78210
 • 11
 • P. 8
 • 78211
 • 12
 • P. 7
 • 78212
 • 13
 • P. Thắng Nhì
 • 78213
 • 14
 • P. 5
 • 78214
 • 15
 • P. 9
 • 78215
 • 16
 • P. Nguyễn An Ninh
 • 78216
 • 17
 • P. 10
 • 78217
 • 18
 • P. Thắng Nhất
 • 78218
 • 19
 • P. Rạch Dừa
 • 78219
 • 20
 • P. 11
 • 78220
 • 21
 • P. 12
 • 78221
 • 22
 • X. Long Sơn
 • 78222
 • 23
 • BCP. Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 78250
 • 24
 • BC. Phường 1
 • 78251
 • 25
 • BC. Bãi Trước
 • 78252
 • 26
 • BC. Kinh doanh tiếp thị Vũng Tàu
 • 78253
 • 27
 • BC. TMĐT Vũng Tàu
 • 78254
 • 28
 • BC. 5 Tầng
 • 78255
 • 29
 • BC. Bến Đình
 • 78256
 • 30
 • BC. Bến Đá
 • 78257
 • 31
 • BC. 18 Tầng
 • 78258
 • 32
 • BC. Chí Linh
 • 78259
 • 33
 • BC. Thắng Nhất
 • 78260
 • 34
 • BC. Phước Thắng
 • 78261
 • 35
 • BC. Long Sơn
 • 78262
 • 36
 • BC. HCC Vũng Tàu
 • 78298
 • 37
 • BC. Hệ 1 Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 78299
 • III.
 • HUYỆN ĐẤT ĐỎ
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Đất Đỏ
  • 78300
   • 2
   • Huyện ủy
   • 78301
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 78302
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 78303
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 78304
   • 6
   • TT. Đất Đỏ
   • 78306
   • 7
   • X. Phước Long Thọ
   • 78307
   • 8
   • X. Long Tân
   • 78308
   • 9
   • X. Láng Dài
   • 78309
   • 10
   • X. Lộc An
   • 78310
   • 11
   • X. Phước Hội
   • 78311
   • 12
   • X. Long Mỹ
   • 78312
   • 13
   • TT. Phước Hải
   • 78313
   • 14
   • BCP. Đất Đỏ
   • 78350
   • 15
   • BC. Phước Hải
   • 78351
   • IV.
   • HUYỆN LONG ĐIỀN
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Long Điền
   • 78400
    • 2
    • Huyện ủy
    • 78401
    • 3
    • Hội đồng nhân dân
    • 78402
    • 4
    • Ủy ban nhân dân
    • 78403
    • 5
    • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
    • 78404
    • 6
    • TT. Long Điền
    • 78406
    • 7
    • X. An Nhứt
    • 78407
    • 8
    • X. An Ngãi
    • 78408
    • 9
    • X. Tam Phước
    • 78409
    • 10
    • X. Phước Hưng
    • 78410
    • 11
    • X. Phước Tỉnh
    • 78411
    • 12
    • TT. Long Hải
    • 78412
    • 13
    • BCP. Long Điền
    • 78450
    • 14
    • BC. Lò Vôi
    • 78451
    • 15
    • BC. Phước Tỉnh
    • 78452
    • 16
    • BC. Long Hải
    • 78453
    • V.
    • HUYỆN XUYÊN MỘC
    • 1
    • BC. Trung tâm huyện Xuyên Mộc
    • 78500
     • 2
     • Huyện ủy
     • 78501
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 78502
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 78503
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 78504
     • 6
     • TT. Phước Bửu
     • 78506
     • 7
     • X. Phước Thuận
     • 78507
     • 8
     • X. Bông Trang
     • 78508
     • 9
     • X. Bưng Riềng
     • 78509
     • 10
     • X. Bình Châu
     • 78510
     • 11
     • X. Hòa Hội
     • 78511
     • 12
     • X. Hòa Hiệp
     • 78512
     • 13
     • X. Tân Lâm
     • 78513
     • 14
     • X. Bàu Lâm
     • 78514
     • 15
     • X. Hòa Hưng
     • 78515
     • 16
     • X. Hòa Bình
     • 78516
     • 17
     • X. Phước Tân
     • 78517
     • 18
     • X. Xuyên Mộc
     • 78518
     • 19
     • BCP. Xuyên Mộc
     • 78550
     • 20
     • BC. Bình Châu
     • 78551
     • 21
     • BC. Hòa Hiệp
     • 78552
     • 22
     • BC. Bàu Lâm
     • 78553
     • 23
     • BC. Hòa Bình
     • 78554
     • VI.
     • HUYỆN CHÂU ĐỨC
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Châu Đức
     • 78600
      • 2
      • Huyện ủy
      • 78601
      • 3
      • Hội đồng nhân dân
      • 78602
      • 4
      • Ủy ban nhân dân
      • 78603
      • 5
      • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
      • 78604
      • 6
      • TT. Ngãi Giao
      • 78606
      • 7
      • X. Bình Giã
      • 78607
      • 8
      • X. Bình Trung
      • 78608
      • 9
      • X. Quảng Thành
      • 78609
      • 10
      • X. Xà Bang
      • 78610
      • 11
      • X. Kim Long
      • 78611
      • 12
      • X. Cù Bị
      • 78612
      • 13
      • X. Bàu Chinh
      • 78613
      • 14
      • X. Láng Lớn
      • 78614
      • 15
      • X. Bình Ba
      • 78615
      • 16
      • X. Suối Nghệ
      • 78616
      • 17
      • X. Nghĩa Thành
      • 78617
      • 18
      • X. Đá Bạc
      • 78618
      • 19
      • X. Xuân Sơn
      • 78619
      • 20
      • X. Sơn Bình
      • 78620
      • 21
      • X. Suối Rao
      • 78621
      • 22
      • BCP. Châu Đức
      • 78650
      • 23
      • BC. Kim Long
      • 78651
      • 24
      • BC. Suối Nghệ
      • 78652
      • 25
      • BC. Sơn Bình
      • 78653
      • VII.
      • HUYỆN TÂN THÀNH
      • 1
      • BC. Trung tâm huyện Tân Thành
      • 78700
       • 2
       • Huyện ủy
       • 78701
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 78702
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 78703
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 78704
       • 6
       • TT. Phú Mỹ
       • 78706
       • 7
       • X. Mỹ Xuân
       • 78707
       • 8
       • X. Hắc Dịch
       • 78708
       • 9
       • X. Sông Xoài
       • 78709
       • 10
       • X. Tóc Tiên
       • 78710
       • 11
       • X. Tân Phước
       • 78711
       • 12
       • X. Châu Pha
       • 78712
       • 13
       • X. Tân Hoà
       • 78713
       • 14
       • X. Tân Hải
       • 78714
       • 15
       • X. Phước Hòa
       • 78715
       • 16
       • BCP. Tân Thành
       • 78750
       • 17
       • BC. KHL Tân Thành
       • 78751
       • 18
       • BC. Phú Mỹ
       • 78752
       • 19
       • BC. Mỹ Xuân
       • 78753
       • 20
       • BC. Mỹ Xuân A
       • 78754
       • 21
       • BC. Hắc Dịch
       • 78755
       • 22
       • BC. Sông Xoài
       • 78756
       • 23
       • BC. Tân Phước
       • 78757
       • 24
       • BC. Hội Bài
       • 78758
       • 25
       • BC. Phước Hòa
       • 78759
       • VIII.
       • HUYỆN CÔN ĐẢO
       • 1
       • BC. Trung tâm huyện Côn Đảo
       • 78800
       • 2
       • Huyện ủy
       • 78801
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 78802
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 78803
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 78804
       • 6
       • BCP. Côn Đảo
       • 78850
       • 7
       • BC. Bến Đầm
       • 78851

Theo: Tham khảo

Nguồn: InXpress360

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top