Mã bưu điện Bắc Giang – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bắc Giang

03:28 Chiều - 24/04/2019
0 Bình luận
2013
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bắc Giang gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bắc Giang
 • 26000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 26001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 26002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 26003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 26004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 26005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 26009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 26010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 26011
 • 10
 • Báo Bắc Giang
 • 26016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 26021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 26030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 26035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 26036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 26040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 26041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 26042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 26043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 26044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 26045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 26046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 26047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 26049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 26051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 26052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 26053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 26054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 26055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 26056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 26057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 26058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 26060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 26061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 26062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 26063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 26064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 26065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 26066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 26067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 26070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 26078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 26079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 26080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 26081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 26085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 26086
 • 47
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 26087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 26088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 26089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 26090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 26091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 26092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 26093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BẮC GIANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Bắc Giang
 • 26100
  • 2
  • Thành ủy
  • 26101
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 26102
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 26103
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 26104
  • 6
  • P. Trần Phú
  • 26106
  • 7
  • P. Ngô Quyền
  • 26107
  • 8
  • P. Xương Giang
  • 26108
  • 9
  • P. Thọ Xương
  • 26109
  • 10
  • P. Trần Nguyên Hãn
  • 26110
  • 11
  • P. Mỹ Độ
  • 26111
  • 12
  • X. Song Mai
  • 26112
  • 13
  • P. Đa Mai
  • 26113
  • 14
  • X. Tân Mỹ
  • 26114
  • 15
  • X. Song Khê
  • 26115
  • 16
  • X. Đồng Sơn
  • 26116
  • 17
  • X. Tân Tiến
  • 26117
  • 18
  • P. Lê Lợi
  • 26118
  • 19
  • P. Hoàng Văn Thụ
  • 26119
  • 20
  • P. Dĩnh Kế
  • 26120
  • 21
  • X. Dĩnh Trì
  • 26121
  • 22
  • BCP. Bắc Giang
  • 26130
  • 23
  • BC. Dĩnh Kế
  • 26131
  • 24
  • BC. Nguyễn Văn Cừ
  • 26132
  • 25
  • BC. Xương Giang
  • 26133
  • 26
  • BC. HCC Bắc Giang
  • 26148
  • 27
  • BC. Hệ 1 Bắc Giang
  • 26149
  • II.
  • HUYỆN VIỆT YÊN
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Việt Yên
  • 26150
   • 2
   • Huyện ủy
   • 26151
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 26152
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 26153
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 26154
   • 6
   • TT. Bích Động
   • 26156
   • 7
   • X. Nghĩa Trung
   • 26157
   • 8
   • X. Minh Đức
   • 26158
   • 9
   • X. Thượng Lan
   • 26159
   • 10
   • X. Việt Tiến
   • 26160
   • 11
   • X. Hương Mai
   • 26161
   • 12
   • X. Tự Lạn
   • 26162
   • 13
   • X. Bích Sơn
   • 26163
   • 14
   • X. Trung Sơn
   • 26164
   • 15
   • X. Tiên Sơn
   • 26165
   • 16
   • X. Vân Hà
   • 26166
   • 17
   • X. Ninh Sơn
   • 26167
   • 18
   • X. Quảng Minh
   • 26168
   • 19
   • TT. Nếnh
   • 26169
   • 20
   • X. Quang Châu
   • 26170
   • 21
   • X. Vân Trung
   • 26171
   • 22
   • X. Hoàng Ninh
   • 26172
   • 23
   • X. Tăng Tiến
   • 26173
   • 24
   • X. Hồng Thái
   • 26174
   • 25
   • BCP. Việt Yên
   • 26180
   • 26
   • BC. KCN Đình Trám
   • 26181
   • 27
   • BC. Sen Hồ
   • 26182
   • 28
   • BC. Hồng Thái
   • 26183
   • III.
   • HUYỆN YÊN DŨNG
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Yên Dũng
   • 26200
    • 2
    • Huyện ủy
    • 26201
    • 3
    • Hội đồng nhân dân
    • 26202
    • 4
    • Ủy ban nhân dân
    • 26203
    • 5
    • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
    • 26204
    • 6
    • TT. Neo
    • 26206
    • 7
    • X. Cảnh Thụy
    • 26207
    • 8
    • X. Tiến Dũng
    • 26208
    • 9
    • X. Lãng Sơn
    • 26209
    • 10
    • X. Đức Giang
    • 26210
    • 11
    • X. Trí Yên
    • 26211
    • 12
    • X. Quỳnh Sơn
    • 26212
    • 13
    • X. Lão Hộ
    • 26213
    • 14
    • X. Tân An
    • 26214
    • 15
    • TT. Tân Dân
    • 26215
    • 16
    • X. Hương Gián
    • 26216
    • 17
    • X. Xuân Phú
    • 26217
    • 18
    • X. Tân Liễu
    • 26218
    • 19
    • X. Tiền Phong
    • 26219
    • 20
    • X. Nội Hoàng
    • 26220
    • 21
    • X. Yên Lư
    • 26221
    • 22
    • X. Nham Sơn
    • 26222
    • 23
    • X. Thắng Cương
    • 26223
    • 24
    • X. Tư Mại
    • 26224
    • 25
    • X. Đồng Phúc
    • 26225
    • 26
    • X. Đồng Việt
    • 26226
    • 27
    • BCP. Yên Dũng
    • 26250
    • 28
    • BC. Nham Biền
    • 26251
    • 29
    • BC. Thanh Vân
    • 26252
    • 30
    • BC. Chợ Quỳnh
    • 26253
    • 31
    • BC. Tân Dân
    • 26254
    • IV.
    • HUYỆN LỤC NAM
    •  
    • 1
    • BC. Trung tâm huyện Lục Nam
    • 26300
    • 2
    • Huyện ủy
    • 26301
    • 3
    • Hội đồng nhân dân
    • 26302
    • 4
    • Ủy ban nhân dân
    • 26303
    • 5
    • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
    • 26304
    • 6
    • TT. Đồi Ngô
    • 26306
    • 7
    • X. Tiên Hưng
    • 26307
    • 8
    • X. Tiên Nha
    • 26308
    • 9
    • X. Đông Hưng
    • 26309
    • 10
    • X. Đông Phú
    • 26310
    • 11
    • X. Tam Dị
    • 26311
    • 12
    • X. Bảo Sơn
    • 26312
    • 13
    • X. Bảo Đài
    • 26313
    • 14
    • X. Thanh Lâm
    • 26314
    • 15
    • X. Phương Sơn
    • 26315
    • 16
    • X. Chu Điện
    • 26316
    • 17
    • X. Lan Mẫu
    • 26317
    • 18
    • X. Yên Sơn
    • 26318
    • 19
    • X. Vũ Xá
    • 26319
    • 20
    • X. Đan Hội
    • 26320
    • 21
    • X. Cẩm Lý
    • 26321
    • 22
    • X. Bắc Lũng
    • 26322
    • 23
    • X. Khám Lạng
    • 26323
    • 24
    • X. Huyền Sơn
    • 26324
    • 25
    • TT. Lục Nam
    • 26325
    • 26
    • X. Cương Sơn
    • 26326
    • 27
    • X. Nghĩa Phương
    • 26327
    • 28
    • X. Trường Giang
    • 26328
    • 29
    • X. Vô Tranh
    • 26329
    • 30
    • X. Trường Sơn
    • 26330
    • 31
    • X. Bình Sơn
    • 26331
    • 32
    • X. Lục Sơn
    • 26332
    • 33
    • BCP. Lục Nam
    • 26350
    • 34
    • BC. Chợ Sàn
    • 26351
    • 35
    • BC. Suối Mỡ
    • 26352
    • V.
    • HUYỆN SƠN ĐỘNG
    •  
    • 1
    • BC. Trung tâm huyện Sơn Động
    • 26400
     • 2
     • Huyện ủy
     • 26401
     • 3
     • Hội đồng nhân dâ
     • 2640
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 26403
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 26404
     • 6
     • TT. An Châu
     • 26406
     • 7
     • X. An Lập
     • 26407
     • 8
     • X. Lệ Viễn
     • 26408
     • 9
     • X. Vĩnh Khương
     • 26409
     • 10
     • X. Vân Sơn
     • 26410
     • 11
     • X. Hữu Sản
     • 26411
     • 12
     • X. Thạch Sơn
     • 26412
     • 13
     • X. Phúc Thắng
     • 26413
     • 14
     • X. Quế Sơn
     • 26414
     • 15
     • X. Chiên Sơn
     • 26415
     • 16
     • X. Giáo Liêm
     • 26416
     • 17
     • X. Cẩm Đàn
     • 26417
     • 18
     • X. Yên Định
     • 26418
     • 19
     • X. An Bá
     • 26419
     • 20
     • X. An Châu
     • 26420
     • 21
     • X. An Lạc
     • 26421
     • 22
     • X. Dương Hưu
     • 26422
     • 23
     • X. Long Sơn
     • 26423
     • 24
     • X. Bồng Am
     • 26424
     • 25
     • X. Tuấn Đạo
     • 26425
     • 26
     • X. Tuấn Mậu
     • 26426
     • 27
     • TT. Thanh Sơn
     • 26427
     • 28
     • X. Thanh Luận
     • 26428
     • 29
     • BCP. Sơn Động
     • 26450
     • 30
     • ĐBĐVHX Đồng Rì
     • 26451
     • VI.
     • HUYỆN LỤC NGẠN
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Lục Ngạn
     • 26500
     • 2
     • Huyện ủy
     • 26501
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 26502
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 26503
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 26504
     • 6
     • TT. Chũ
     • 26506
     • 7
     • X. Phì Điền
     • 26507
     • 8
     • X. Nghĩa Hồ
     • 26508
     • 9
     • X. Tân Quang
     • 26509
     • 10
     • X. Đồng Cốc
     • 26510
     • 11
     • X. Tân Hoa
     • 26511
     • 12
     • X. Biển Động
     • 26512
     • 13
     • X. Kim Sơn
     • 26513
     • 14
     • X. Xa Lý
     • 26514
     • 15
     • X. Phong Minh
     • 26515
     • 16
     • X. Phong Vân
     • 26516
     • 17
     • X. Tân Sơn
     • 26517
     • 18
     • X. Cấm Sơn
     • 26518
     • 19
     • X. Sơn Hải
     • 26519
     • 20
     • X. Hộ Đáp
     • 26520
     • 21
     • X. Biên Sơn
     • 26521
     • 22
     • X. Giáp Sơn
     • 26522
     • 23
     • X. Hồng Giang
     • 26523
     • 24
     • X. Thanh Hải
     • 26524
     • 25
     • X. Kiên Thành
     • 26525
     • 26
     • X. Kiên Lao
     • 26526
     • 2
     • X. Quý Sơn
     • 26527
     • 28
     • X. Trù Hựu
     • 26528
     • 29
     • X. Nam Dương
     • 26529
     • 30
     • X. Mỹ An
     • 26530
     • 31
     • X. Phượng Sơn
     • 26531
     • 32
     • X. Tân Mộc
     • 26532
     • 33
     • X. Tân Lập
     • 26533
     • 34
     • X. Đèo Gia
     • 26534
     • 35
     • X. Phú Nhuận
     • 26535
     • 36
     • BCP. Lục Ngạn
     • 26550
     • 37
     • BC. Biển Động
     • 26551
     • 38
     • BC. Phố Kim
     • 26552
     • 39
     • BC. Đình Kim
     • 26553
     • VII.
     • HUYỆN LẠNG GIANG
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Lạng Giang
     • 26600
      • 2
      • Huyện ủy
      • 26601
      • 3
      • Hội đồng nhân dân
      • 26602
      • 4
      • Ủy ban nhân dân
      • 26603
      • 5
      • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
      • 26604
      • 6
      • TT. Vôi
      • 26606
      • 7
      • X. Yên Mỹ
      • 26607
      • 8
      • X. Tân Hưng
      • 26608
      • 9
      • X. Hương Sơn
      • 26609
      • 10
      • TT. Kép
      • 26610
      • 11
      • X. Quang Thịnh
      • 26611
      • 12
      • X. Nghĩa Hòa
      • 26612
      • 13
      • X. Nghĩa Hưng
      • 26613
      • 14
      • X. Đào Mỹ
      • 26614
      • 15
      • X. An Hà
      • 26615
      • 16
      • X. Tân Thịnh
      • 26616
      • 17
      • X. Hương Lạc
      • 26617
      • 18
      • X. Tiên Lục
      • 26618
      • 19
      • X. Mỹ Hà
      • 26619
      • 20
      • X. Dương Đức
      • 26620
      • 21
      • X. Tân Thanh
      • 26621
      • 22
      • X. Mỹ Thái
      • 26622
      • 23
      • X. Xuân Hương
      • 26623
      • 24
      • X. Phi Mô
      • 26624
      • 25
      • X. Xương Lâm
      • 26625
      • 26
      • X. Tân Dĩnh
      • 26626
      • 27
      • X. Thái Đào
      • 26627
      • 28
      • X. Đại Lâm
      • 26628
      • 29
      • BCP. Lạng Giang
      • 26650
      • 30
      • BC. Kép
      • 26651
      • 31
      • BC. Quang Thịnh
      • 26652
      • 32
      • BC. Phố Giỏ
      • 26653
      • 33
      • ĐBĐVHX Nông Trường Cam
      • 26654
      • VIII.
      • HUYỆN YÊN THẾ
      •  
      • 1
      • BC. Trung tâm huyện Yên Thế
      • 26700
       • 2
       • Huyện ủy
       • 26701
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 26702
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 26703
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 26704
       • 6
       • TT. Cầu Gồ
       • 26706
       • 7
       • X. Đồng Tâm
       • 26707
       • 8
       • X. Hồng Kỳ
       • 26708
       • 9
       • X. Đồng Hưu
       • 26709
       • 10
       • X. Đồng Vương
       • 26710
       • 11
       • X. Đồng Tiến
       • 26711
       • 12
       • X. Canh Nậu
       • 26712
       • 13
       • X. Xuân Lương
       • 26713
       • 14
       • X. Tam Tiến
       • 26714
       • 15
       • X. Tam Hiệp
       • 26715
       • 16
       • X. Tiến Thắng
       • 26716
       • 17
       • X. An Thượng
       • 26717
       • 18
       • X. Tân Hiệp
       • 26718
       • 19
       • X. Phồn Xương
       • 26719
       • 20
       • X. Đồng Lạc
       • 26720
       • 21
       • X. Tân Sỏi
       • 26721
       • 22
       • X. Bố Hạ
       • 26722
       • 23
       • TT. Bố Hạ
       • 26723
       • 23
       • X. Đồng Kỳ
       • 26724
       • 24
       • X. Hương Vĩ
       • 26725
       • 25
       • X. Đông Sơn
       • 26726
       • 26
       • BCP. Yên Thế
       • 26750
       • 27
       • BC. Mỏ Trạng
       • 26751
       • 28
       • BC. Bố Hạ
       • 26752
       • IX.
       • HUYỆN TÂN YÊN
       •  
       • 1
       • BC. Trung tâm huyện Tân Yên
       • 26800
       • 2
       • Huyện ủy
       • 26801
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 26802
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 26803
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 26804
       • 6
       • TT. Cao Thượng
       • 26806
       • 7
       • X. Cao Thượng
       • 26807
       • 8
       • X. Hợp Đức
       • 26808
       • 9
       • X. Phúc Hòa
       • 26809
       • 10
       • X. Tân Trung
       • 26810
       • 11
       • TT. Nhã Nam
       • 26811
       • 12
       • X. Nhã Nam
       • 26812
       • 13
       • X. Lan Giới
       • 26813
       • 14
       • X. Đại Hóa
       • 26814
       • 15
       • X. Quang Tiến
       • 26815
       • 16
       • X. An Dương
       • 26816
       • 17
       • X. Liên Sơn
       • 26817
       • 18
       • X. Cao Xá
       • 26818
       • 19
       • X. Ngọc Châu
       • 26819
       • 20
       • X. Song Vân
       • 26820
       • 21
       • X. Lam Cốt
       • 26821
       • 22
       • X. Phúc Sơn
       • 26822
       • 23
       • X. Việt Ngọc
       • 26823
       • 24
       • X. Ngọc Vân
       • 26824
       • 25
       • X. Ngọc Thiện
       • 26825
       • 26
       • X. Ngọc Lý
       • 26826
       • 27
       • X. Việt Lập
       • 26827
       • 28
       • X. Quế Nham
       • 26828
       • 29
       • X. Liên Chung
       • 26829
       • 30
       • BCP. Tân Yên
       • 26850
       • 31
       • BC. Nhã Nam
       • 26851
       • 32
       • BC. Phúc Sơn
       • 26852
       • 33
       • BC. Kim Tràng
       • 26853
       • 34
       • BC. Quảng Phúc
       • 26854
       • X.
       • HUYỆN HIỆP HÒA
       •  
       • 1
       • BC. Trung tâm huyện Hiệp Hòa
       • 26900
       • 2
       • Huyện ủy
       • 26901
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 26902
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 26903
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 26904
       • 6
       • TT. Thắng
       • 26906
       • 7
       • X. Ngọc Sơn
       • 26907
       • 8
       • X. Hoàng Thanh
       • 26908
       • 9
       • X. Hoàng Lương
       • 26909
       • 10
       • X. Thanh Vân
       • 26910
       • 11
       • X. Đồng Tân
       • 26911
       • 12
       • X. Hoàng Vân
       • 26912
       • 13
       • X. Hoàng An
       • 26913
       • 14
       • X. Đức Thắng
       • 26914
       • 15
       • X. Thái Sơn
       • 26915
       • 16
       • X. Hòa Sơn
       • 26916
       • 17
       • X. Quang Minh
       • 26917
       • 18
       • X. Hùng Sơn
       • 26918
       • 19
       • X. Đại Thành
       • 26919
       • 20
       • X. Hợp Thịnh
       • 26920
       • 21
       • X. Thường Thắng
       • 26921
       • 22
       • X. Danh Thắng
       • 26922
       • 23
       • X. Mai Trung
       • 26923
       • 24
       • X. Xuân Cẩm
       • 26924
       • 25
       • X. Bắc Lý
       • 26925
       • 26
       • X. Hương Lâm
       • 26926
       • 27
       • X. Mai Đình
       • 26927
       • 28
       • X. Châu Minh
       • 26928
       • 29
       • X. Đông Lỗ
       • 26929
       • 30
       • X. Đoan Bái
       • 26930
       • 31
       • X. Lương Phong
       • 26931
       • 32
       • BCP. Hiệp Hòa
       • 26950
       • 33
       • BC. Phố Hoa
       • 26951
       • 34
       • BĐVHX Bách Nhẫn
       • 26952

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top