Mã bưu điện Bắc Ninh – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bắc Ninh

11:44 Sáng - 25/04/2019
0 Bình luận
1373
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bắc Ninh gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bắc Ninh
 • 16000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 16001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 16002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 16003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 16004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 16005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 16009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 16010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 16011
 • 10
 • Báo Bắc Ninh
 • 16016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 16021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 16030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 16035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 16036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 16040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 16041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 16042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 16043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 16044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 16045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 16046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 16047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 16049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 16051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 16052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 16053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 16054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 16055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 16056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 16057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 16058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 16060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 16061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 16062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 16063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 16064
 • 37
 • Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ
 • 16065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 16066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 16067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 16070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 16078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 16079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 16080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 16081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 16085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 16086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 16087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 16088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 16089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 16090
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 16091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 16092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 16093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BẮC NINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Bắc Ninh
 • 16100
  • 2
  • Thành ủy
  • 16101
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 16102
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 16103
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 16104
  • 6
  • P. Suối Hoa
  • 16106
  • 7
  • P. Tiền An
  • 16107
  • 8
  • X. Kim Chân
  • 16108
  • 9
  • P. Thị Cầu
  • 16109
  • 10
  • P. Đáp Cầu
  • 16110
  • 11
  • P. Vũ Ninh
  • 16111
  • 12
  • X. Hòa Long
  • 16112
  • 13
  • P. Vạn An
  • 16113
  • 14
  • P. Kinh Bắc
  • 16114
  • 15
  • P. Vệ An
  • 16115
  • 16
  • P. Khúc Xuyên
  • 16116
  • 17
  • P. Phong Khê
  • 16117
  • 18
  • P. Võ Cường
  • 16118
  • 19
  • P. Khắc Niệm
  • 16119
  • 20
  • P. Hạp Lĩnh
  • 16120
  • 21
  • X. Nam Sơn
  • 16121
  • 22
  • P. Vân Dương
  • 16122
  • 23
  • P. Đại Phúc
  • 16123
  • 24
  • P. Ninh Xá
  • 16124
  • 25
  • BCP. Bắc Ninh
  • 16150
  • 26
  • BC. Lý Thái Tổ
  • 16151
  • 27
  • BC. Đáp Cầu
  • 16152
  • 28
  • BC. Vạn An
  • 16153
  • 29
  • BC. Chợ Và
  • 16154
  • 30
  • BC. HCC Bắc Ninh
  • 16198
  • 31
  • BC. Hệ 1 Bắc Ninh
  • 16199
  • II.
  • HUYỆN YÊN PHONG
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Yên Phong
  • 16200
   • 2
   • Huyện ủy
   • 16201
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 16202
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 16203
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 16204
   • 6
   • TT. Chờ
   • 16206
   • 7
   • X. Trung Nghĩa
   • 16207
   • 8
   • X. Long Châu
   • 16208
   • 9
   • X. Đông Phong
   • 16209
   • 10
   • X. Thụy Hòa
   • 16210
   • 11
   • X. Tam Đa
   • 16211
   • 12
   • X. Dũng Liệt
   • 16212
   • 13
   • X. Yên Trung
   • 16213
   • 14
   • X. Đông Tiến
   • 16214
   • 15
   • X. Tam Giang
   • 16215
   • 16
   • X. Hòa Tiến
   • 16216
   • 17
   • X. Yên Phụ
   • 16217
   • 18
   • X. Văn Môn
   • 16218
   • 19
   • X. Đông Thọ
   • 16219
   • 20
   • BCP. Yên Phong
   • 16250
   • 21
   • BC. KCN Yên Phong
   • 16251
   • III.
   • THỊ XÃ TỪ SƠN
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm thị xã Từ Sơn
   • 16300
    • 2
    • Thị ủy
    • 16301
    • 3
    • Hội đồng nhân dân
    • 16302
    • 4
    • Ủy ban nhân dân
    • 16303
    • 5
    • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
    • 16304
    • 6
    • P. Đông Ngàn
    • 16306
    • 7
    • P. Đồng Nguyên
    • 16307
    • 8
    • X. Tương Giang
    • 16308
    • 9
    • X. Tam Sơn
    • 16309
    • 10
    • X. Hương Mạc
    • 16310
    • 11
    • P. Đồng Kỵ
    • 16311
    • 12
    • X. Phù Khê
    • 16312
    • 13
    • P. Châu Khê
    • 16313
    • 14
    • P. Trang Hạ
    • 16314
    • 15
    • P. Đình Bảng
    • 16315
    • 16
    • X. Phù Chẩn
    • 16316
    • 17
    • P. Tân Hồng
    • 16317
    • 18
    • BCP. Từ Sơn
    • 16350
    • 19
    • BC. Trần Phú
    • 16351
    • 20
    • BC. Đình Bảng
    • 16352
    • 21
    • BC. KCN VSIP Từ Sơn
    • 16353
    • 22
    • BC. KHL Tiên Sơn
    • 16354
    • IV.
    • HUYỆN TIÊN DU
    •  
    • 1
    • BC. Trung tâm huyện Tiên Du
    • 16400
     • 2
     • Huyện ủy
     • 16401
     • 3
     • Hội đồng nhân dân
     • 16402
     • 4
     • Ủy ban nhân dân
     • 16403
     • 5
     • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
     • 16404
     • 6
     • TT. Lim
     • 16406
     • 7
     • X. Phú Lâm
     • 16407
     • 8
     • X. Nội Duệ
     • 16408
     • 9
     • X. Hoàn Sơn
     • 16409
     • 10
     • X. Đại Đồng
     • 16410
     • 11
     • X. Tri Phương
     • 16411
     • 12
     • X. Cảnh Hưng
     • 16412
     • 13
     • X. Phật Tích
     • 16413
     • 14
     • X. Minh Đạo
     • 16414
     • 15
     • X. Việt Đoàn
     • 16415
     • 16
     • X. Tân Chi
     • 16416
     • 17
     • X. Lạc Vệ
     • 16417
     • 18
     • X. Hiên Vân
     • 16418
     • 19
     • X. Liên Bão
     • 16419
     • 20
     • BCP. Tiên Du
     • 16450
     • 21
     • BC. KCN Tiên Sơn
     • 16451
     • 22
     • BC. KCN Đại Đồng
     • 16452
     • 23
     • BC. Chợ Sơn
     • 16453
     • V.
     • HUYỆN THUẬN THÀNH
     •  
     • 1
     • BC. Trung tâm huyện Thuận Thành
     • 16500
      • 2
      • Huyện ủy
      • 16501
      • 3
      • Hội đồng nhân dân
      • 16502
      • 4
      • Ủy ban nhân dân
      • 16503
      • 5
      • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
      • 16504
      • 6
      • TT. Hồ
      • 16506
      • 7
      • X. Song Hồ
      • 16507
      • 8
      • X. Đại Đồng Thành
      • 16508
      • 9
      • X. Đình Tổ
      • 16509
      • 1
      • X. Trí Quả
      • 12510
      • 11
      • X. Thanh Khương
      • 16511
      • 12
      • X. Hà Mãn
      • 16512
      • 13
      • X. Xuân Lâm
      • 16513
      • 14
      • X. Song Liễu
      • 16514
      • 15
      • X. Ngũ Thái
      • 16515
      • 16
      • X. Nguyệt Đức
      • 16516
      • 17
      • X. Gia Đông
      • 16517
      • 18
      • X. Ninh Xá
      • 16518
      • 19
      • X. Nghĩa Đạo
      • 16519
      • 20
      • X. Trạm Lộ
      • 16520
      • 21
      • X. An Bình
      • 16521
      • 22
      • X. Mão Điền
      • 16522
      • 23
      • X. Hoài Thượng
      • 16523
      • 24
      • BCP. Thuận Thành
      • 16550
      • 25
      • BC. Phố Hồ
      • 16551
      • 26
      • BC. Chợ Dâu
      • 16552
      • 27
      • BC. Trạm Lộ
      • 16553
      • VI.
      • HUYỆN LƯƠNG TÀI
      •  
      • 1
      • BC. Trung tâm huyện Lương Tài
      • 16600
       • 2
       • Huyện ủy
       • 16601
       • 3
       • Hội đồng nhân dân
       • 16602
       • 4
       • Ủy ban nhân dân
       • 16603
       • 5
       • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
       • 16604
       • 6
       • TT. Thứa
       • 16606
       • 7
       • X. Trung Chính
       • 16607
       • 8
       • X. Trừng Xá
       • 16608
       • 9
       • X. Minh Tân
       • 16609
       • 10
       • X. Lai Hạ
       • 16610
       • 11
       • X. Trung Kênh
       • 16611
       • 12
       • X. An Thịnh
       • 16612
       • 13
       • X. Mỹ Hương
       • 16613
       • 14
       • X. Phú Hòa
       • 16614
       • 15
       • X. Tân Lãng
       • 16615
       • 16
       • X. Quảng Phú
       • 16616
       • 17
       • X. Bình Định
       • 16617
       • 18
       • X. Lâm Thao
       • 16618
       • 19
       • X. Phú Lương
       • 16619
       • 20
       • BCP. Lương Tài
       • 16650
       • 21
       • BC. Kênh Vàng
       • 16651
       • VII.
       • HUYỆN GIA BÌNH
       •  
       • 1
       • BC. Trung tâm huyện Gia Bình
       • 16700
        • 2
        • Huyện ủy
        • 16701
        • 3
        • Hội đồng nhân dân
        • 16702
        • 4
        • Ủy ban nhân dân
        • 16703
        • 5
        • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
        • 16704
        • 6
        • TT. Gia Bình
        • 16706
        • 7
        • X. Xuân Lai
        • 16707
        • 8
        • X. Nhân Thắng
        • 16708
        • 9
        • X. Bình Dương
        • 16709
        • 10
        • X. Cao Đức
        • 16710
        • 11
        • X. Vạn Ninh
        • 16711
        • 12
        • X. Thái Bảo
        • 16712
        • 13
        • X. Đại Lai
        • 16713
        • 14
        • X. Song Giang
        • 16714
        • 15
        • X. Giang Sơn
        • 16715
        • 16
        • X. Lãng Ngâm
        • 16716
        • 17
        • X. Đông Cứu
        • 16717
        • 18
        • X. Đại Bái
        • 16718
        • 19
        • X. Quỳnh Phú
        • 16719
        • 20
        • BCP. Gia Bình
        • 16750
        • 21
        • BC. Chợ Ngụ
        • 16751
        • 22
        • BC. Chợ Núi
        • 16752
        • VIII.
        • HUYỆN QUẾ VÕ
        •  
        • 1
        • BC. Trung tâm huyện Quế Võ
        • 16800
         • 2
         • Huyện ủy
         • 16801
         • 3
         • Hội đồng nhân dân
         • 16802
         • 4
         • Ủy ban nhân dân
         • 16803
         • 5
         • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
         • 16804
         • 6
         • TT. Phố Mới
         • 16806
         • 7
         • X. Việt Hùng
         • 16807
         • 8
         • X. Phù Lương
         • 16808
         • 9
         • X. Quế Tân
         • 16809
         • 10
         • X. Bằng An
         • 16810
         • 11
         • X. Nhân Hòa
         • 16811
         • 12
         • X. Việt Thống
         • 16812
         • 13
         • X. Đại Xuân
         • 16813
         • 14
         • X. Phương Liễu
         • 16814
         • 15
         • X. Phượng Mao
         • 16815
         • 16
         • X. Mộ Đạo
         • 16816
         • 17
         • X. Yên Giả
         • 16817
         • 18
         • X. Hán Quảng
         • 16818
         • 19
         • X. Chi Lăng
         • 16819
         • 20
         • X. Bồng Lai
         • 16820
         • 21
         • X. Cách Bi
         • 16821
         • 22
         • X. Đào Viên
         • 16822
         • 23
         • X. Ngọc Xá
         • 16823
         • 24
         • X. Châu Phong
         • 16824
         • 25
         • X. Đức Long
         • 16825
         • 26
         • X. Phù Lãng
         • 16826
         • 27
         • BCP. Quế Võ
         • 16850
         • 28
         • BC. Nội Doi
         • 16851
         • 29
         • BC. KCN Quế Võ
         • 16852
         • 30
         • BC. Đông Du
         • 16853
         • 31
         • BC. Châu Cầu
         • 16854

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top