Mã bưu điện Bến Tre – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bến Tre

03:00 Chiều - 26/04/2019
0 Bình luận
1061
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bạc Liêu gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bến Tre
 • 86000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 86001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 86002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 86003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 86004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 86005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 86009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 86010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 86011
 • 10
 • Báo Đồng Khởi
 • 86016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 86021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 86030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 86035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 86036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 86040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 86041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 86042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 86043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 86045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 86046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 86047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 86049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 86051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 86052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 86053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 86054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 86055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 86056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 86057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 86058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 86060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 86061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 86062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 86063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 86064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 86065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 86066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 86067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 86070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 86078
 • 41
 • Cục Thống kê
 • 86080
 • 42
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 86081
 • 43
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 86085
 • 44
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 86086
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 86087
 • 46
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 86088
 • 47
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 86089
 • 48
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 86090
 • 49
 • Tỉnh Đoàn
 • 86091
 • 50
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 86092
 • 51
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 86093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BẾN TRE
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Bến Tre
 • 86100
 • 2
 • Thành ủy
 • 86101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 86102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 86103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 86104
 • 6
 • P. 2
 • 86106
 • 7
 • P. 8
 • 86107
 • 8
 • P. 1
 • 86108
 • 9
 • P. 4
 • 86109
 • 10
 • X. Phú Hưng
 • 86110
 • 11
 • P. Phú Khương
 • 86111
 • 12
 • P. Phú Tân
 • 86112
 • 13
 • X. Sơn Đông
 • 86113
 • 14
 • X. Mỹ Thành
 • 86114
 • 15
 • X. Bình Phú
 • 86115
 • 16
 • P. 6
 • 86116
 • 17
 • P. 7
 • 86117
 • 18
 • P. 5
 • 86118
 • 19
 • P. 3
 • 86119
 • 20
 • X. Mỹ Thạnh An
 • 86120
 • 21
 • X. Nhơn Thạnh
 • 86121
 • 22
 • X. Phú Nhuận
 • 86122
 • 23
 • BCP. Mỹ Thạnh An
 • 86150
 • 24
 • BC. KHL Bến Tre
 • 86151
 • 25
 • BC. Tân Thành
 • 86152
 • 26
 • BC. Sơn Đông
 • 86153
 • 27
 • BC. Bến xe
 • 86154
 • 28
 • BC. Phường 7
 • 86155
 • 29
 • BC. Bệnh Viện
 • 86156
 • 30
 • BC. TTDV Tin học
 • 86157
 • 31
 • BC. Mỹ Thạnh An
 • 86158
 • 32
 • BC. Hệ 1 Bến Tre
 • 86199
 • II.
 • HUYỆN CHÂU THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
 • 86200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 86201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 86202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 86203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 86204
 • 6
 • TT. Châu Thành
 • 86206
 • 7
 • X. Phú An Hòa
 • 86207
 • 8
 • X. An Phước
 • 86208
 • 9
 • X. Phước Thạnh
 • 86209
 • 10
 • X. Hữu Định
 • 86210
 • 11
 • X. An Hóa
 • 86211
 • 12
 • X. Giao Hòa
 • 86212
 • 13
 • X. Giao Long
 • 86213
 • 14
 • X. Qưới Sơn
 • 86214
 • 15
 • X. Tân Thạch
 • 86215
 • 16
 • X. An Khánh
 • 86216
 • 17
 • X. Tam Phước
 • 86217
 • 18
 • X. Tường Đa
 • 86218
 • 19
 • X. Sơn Hòa
 • 86219
 • 20
 • X. An Hiệp
 • 86220
 • 21
 • X. Thành Triệu
 • 86221
 • 22
 • X. Phú Túc
 • 86222
 • 23
 • X. Phú Đức
 • 86223
 • 24
 • X. Quới Thành
 • 86224
 • 25
 • X. Tiên Thủy
 • 86225
 • 26
 • X. Tiên Long
 • 86226
 • 27
 • X. Tân Phú
 • 86227
 • 28
 • BCP. Châu Thành
 • 86250
 • 29
 • BC. TT Châu Thành
 • 86251
 • 30
 • BC. An Hóa
 • 86252
 • 31
 • BC. Giao Long
 • 86253
 • 32
 • BC. KCN Giao Long
 • 86254
 • 33
 • BC. Tân Thạch
 • 86255
 • 34
 • BC. An Hiệp
 • 86256
 • 35
 • BC. Tiên Thủy
 • 86257
 • 36
 • BC. Tân Phú
 • 86258
 • III.
 • HUYỆN CHỢ LÁCH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chợ Lách
 • 86300
  • 2
  • Huyện ủy
  • 86301
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 86302
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 86303
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 86304
  • 6
  • TT. Chợ Lách
  • 86306
  • 7
  • X. Hòa Nghĩa
  • 86307
  • 8
  • X. Tân Thiềng
  • 86308
  • 9
  • X. Long Thới
  • 86309
  • 10
  • X. Phú Sơn
  • 86310
  • 11
  • X. Vĩnh Thành
  • 86311
  • 12
  • X. Vĩnh Hòa
  • 86312
  • 13
  • X. Hưng Khánh Trung B
  • 86313
  • 14
  • X. Phú Phụng
  • 86314
  • 15
  • X. Vĩnh Bình
  • 86315
  • 16
  • X. Sơn Định
  • 86316
  • 17
  • BCP. Chợ Lách
  • 86350
  • 18
  • BC. Tân Thiềng
  • 86351
  • 19
  • BC. Long Thới
  • 86352
  • 20
  • BC. Cái Mơn
  • 86353
  • 21
  • BC. Vĩnh Hòa
  • 86354
  • 22
  • BC. Phú Phụng
  • 86355
  • IV.
  • HUYỆN MỎ CÀY BẮC
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Mỏ Cày Bắc
  • 86400
  • 2
  • Huyện ủy
  • 86401
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 86402
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 86403
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 86404
  • 6
  • X. Phước Mỹ Trung
  • 86406
  • 7
  • X. Thành An
  • 86407
  • 8
  • X. Hòa Lộc
  • 86408
  • 9
  • X. Tân Thành Bình
  • 86409
  • 10
  • X. Tân Phú Tây
  • 86410
  • 11
  • X. Thạnh Ngãi
  • 86411
  • 12
  • X. Thanh Tân
  • 86412
  • 13
  • X. Phú Mỹ
  • 86413
  • 14
  • X. Hưng Khánh Trung A
  • 86414
  • 15
  • X. Nhuận Phú Tân
  • 86415
  • 16
  • X. Tân Thanh Tây
  • 86416
  • 17
  • X. Tân Bình
  • 86417
  • 18
  • X. Khánh Thạnh Tân
  • 86418
  • 19
  • BCP. Mỏ Cày Bắc
  • 86450
  • 20
  • BC. Tân Thành Bình
  • 86451
  • 21
  • BC. Nhuận Phú Tân
  • 86452
  • V.
  • HUYỆN MỎ CÀY NAM
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Mỏ Cày Nam
  • 86500
  • 2
  • Huyện ủy
  • 86501
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 86502
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 86503
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 86504
  • 6
  • TT. Mỏ Cày
  • 86506
  • 7
  • X. Phước Hiệp
  • 86507
  • 8
  • X. Định Thủy
  • 86508
  • 9
  • X. Tân Hội
  • 86509
  • 10
  • X. An Thạnh
  • 86510
  • 11
  • X. Đa Phước Hội
  • 86511
  • 12
  • X. Bình Khánh Tây
  • 86512
  • 13
  • X. Bình Khánh Đông
  • 86513
  • 14
  • X. An Định
  • 86514
  • 15
  • X. Tân Trung
  • 86515
  • 16
  • X. An Thới
  • 86516
  • 17
  • X. Thành Thới A
  • 86517
  • 18
  • X. Thành Thới B
  • 86518
  • 19
  • X. Ngãi Đăng
  • 86519
  • 20
  • X. Minh Đức
  • 86520
  • 21
  • X. Cẩm Sơn
  • 86521
  • 22
  • X. Hương Mỹ
  • 86522
  • 23
  • BCP. Mỏ Cày Nam
  • 86550
  • 24
  • BC. Chợ Thơm
  • 86551
  • 25
  • BC. An Định
  • 86552
  • 26
  • BC. An Thới
  • 86553
  • 27
  • BC. Cẩm Sơn
  • 86554
  • 28
  • BC. Hương Mỹ
  • 86555
  • VI.
  • HUYỆN GIỒNG TRÔM
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Giồng Trôm
  • 86600
  • 2
  • Huyện ủy
  • 86601
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 86602
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 86603
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 86604
  • 6
  • TT. Giồng Trôm
  • 86606
  • 7
  • X. Bình Hoà
  • 86607
  • 8
  • X. Châu Bình
  • 86608
  • 9
  • X. Châu Hòa
  • 86609
  • 10
  • X. Phong Mỹ
  • 86610
  • 11
  • X. Phong Nẫm
  • 86611
  • 12
  • X. Mỹ Thạnh
  • 86612
  • 13
  • X. Lương Hòa
  • 86613
  • 14
  • X. Lương Quới
  • 86614
  • 15
  • X. Lương Phú
  • 86615
  • 16
  • X. Thuận Điền
  • 86616
  • 17
  • X. Sơn Phú
  • 86617
  • 18
  • X. Hưng Phong
  • 86618
  • 19
  • X. Phước Long
  • 86619
  • 20
  • X. Long Mỹ
  • 86620
  • 21
  • X. Tân Lợi Thạnh
  • 86621
  • 22
  • X. Thạnh Phú Đông
  • 86622
  • 23
  • X. Tân Hào
  • 86623
  • 24
  • X. Tân Thanh
  • 86624
  • 25
  • X. Bình Thành
  • 86625
  • 26
  • X. Hưng Nhượng
  • 86626
  • 27
  • X. Hưng Lễ
  • 86627
  • 28
  • BCP. Giồng Trôm
  • 86650
  • 29
  • BC. Mỹ Lồng
  • 86651
  • 30
  • BC. Lương Quới
  • 86652
  • 31
  • BC. Phước Long
  • 86653
  • 32
  • BC. Tân Hào
  • 86654
  • 33
  • BC. Hưng Nhượng
  • 86655
  • VII.
  • HUYỆN BÌNH ĐẠI
  •  
  • 1
  • BC.Trung tâm huyện Bình Đại
  • 86700
  • 2
  • Huyện ủy
  • 86701
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 86702
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 86703
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 86704
  • 6
  • TT. Bình Đại
  • 86706
  • 7
  • X. Bình Thắng
  • 86707
  • 8
  • X. Đại Hòa Lộc
  • 86708
  • 9
  • X. Bình Thới
  • 86709
  • 10
  • X. Thạnh Trị
  • 86710
  • 11
  • X. Phú Long
  • 86711
  • 12
  • X. Định Trung
  • 86712
  • 13
  • X. Lộc Thuận
  • 86713
  • 14
  • X. Phú Vang
  • 86714
  • 15
  • X. Vang Quới Đông
  • 86715
  • 16
  • X. Thới Lai
  • 86716
  • 17
  • X. Vang Quới Tây
  • 86717
  • 18
  • X. Phú Thuận
  • 86718
  • 19
  • X. Châu Hưng
  • 86719
  • 20
  • X. Long Hòa
  • 86720
  • 21
  • X. Long Định
  • 86721
  • 22
  • X. Tam Hiệp
  • 86722
  • 23
  • X. Thạnh Phước
  • 86723
  • 24
  • X. Thừa Đức
  • 86724
  • 25
  • X. Thới Thuận
  • 86725
  • 26
  • BCP. Bình Đại
  • 86750
  • 27
  • BC. Lộc Thuận
  • 86751
  • 28
  • BC. Thới Lai
  • 86752
  • 29
  • BC. Châu Hưng
  • 86753
  • 30
  • BC. Thạnh Phước
  • 86754
  • 31
  • BĐVHX Cồn Nghêu
  • 86755
  • VIII.
  • HUYỆN BA TRI
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Ba Tri
  • 86800
   • 2
   • Huyện ủy
   • 86801
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 86802
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 86803
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 86804
   • 6
   • TT. Ba Tri
   • 86806
   • 7
   • X. Vĩnh Hòa
   • 86807
   • 8
   • X. Phú Ngãi
   • 86808
   • 9
   • X. Bảo Thạnh
   • 86809
   • 10
   • X. Phước Tuy
   • 86810
   • 11
   • X. Tân Xuân
   • 86811
   • 12
   • X. Tân Mỹ
   • 86812
   • 13
   • X. Mỹ Hòa
   • 86813
   • 14
   • X. Mỹ Chánh
   • 86814
   • 15
   • X. Mỹ Thạnh
   • 86815
   • 16
   • X. Mỹ Nhơn
   • 86816
   • 17
   • X. Phú Lễ
   • 86817
   • 18
   • X. An Bình Tây
   • 86818
   • 19
   • X. An Ngãi Trung
   • 86819
   • 20
   • X. An Phú Trung
   • 86820
   • 21
   • X. Tân Hưng
   • 86821
   • 22
   • X. An Ngãi Tây
   • 86822
   • 23
   • X. An Hiệp
   • 86823
   • 24
   • X. An Đức
   • 86824
   • 25
   • X. Vĩnh An
   • 86825
   • 26
   • X. An Hòa Tây
   • 86826
   • 27
   • X. An Thủy
   • 86827
   • 28
   • X. Tân Thủy
   • 86828
   • 29
   • X. Bảo Thuận
   • 86829
   • 30
   • BCP. Ba Tri
   • 86850
   • 31
   • BC. Phước Tuy
   • 86851
   • 32
   • BC. Mỹ Chánh
   • 86852
   • 33
   • BC. An Ngãi Trung
   • 86853
   • 34
   • BC. An Thủy
   • 86854
   • 35
   • BC. Tân Thủy
   • 86855
   • 36
   • BC. Bảo Thuận
   • 86856
   • IX.
   • HUYỆN THẠNH PHÚ
   •  
   • 1
   • BC. Trung tâm huyện Thạnh Phú
   • 86900
   • 2
   • Huyện ủy
   • 86901
   • 3
   • Hội đồng nhân dân
   • 86902
   • 4
   • Ủy ban nhân dân
   • 86903
   • 5
   • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
   • 86904
   • 6
   • TT. Thạnh Phú
   • 86906
   • 7
   • X. An Thạnh
   • 86907
   • 8
   • X. Mỹ An
   • 86908
   • 9
   • X. Mỹ Hưng
   • 86909
   • 10
   • X. Quới Điền
   • 86910
   • 11
   • X. Tân Phong
   • 86911
   • 12
   • X. Đại Điền
   • 86912
   • 13
   • X. Phú Khánh
   • 86913
   • 14
   • X. Thới Thạnh
   • 86914
   • 15
   • X. Hòa Lợi
   • 86915
   • 16
   • X. Bình Thạnh
   • 86916
   • 17
   • X. An Thuận
   • 86917
   • 18
   • X. An Nhơn
   • 86918
   • 19
   • X. Giao Thạnh
   • 86919
   • 20
   • X. Thạnh Phong
   • 86920
   • 21
   • X. Thạnh Hải
   • 86921
   • 22
   • X. An Điền
   • 86922
   • 23
   • X. An Quy
   • 86923
   • 24
   • BCP. Thạnh Phú
   • 86950
   • 25
   • BC. Tân Phong
   • 86951
   • 26
   • BC. Giao Thạnh
   • 86952
   • 27
   • BC. An Qui
   • 86953

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top