Mã bưu điện Bình Dương – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bình Dương

05:42 Chiều - 28/04/2019
0 Bình luận
3317
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bình Dương gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bình Dương
 • 75000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 75001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 75002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 75003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 75004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 75005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 75009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 75010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 75011
 • 10
 • Báo Bình Dương
 • 75016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 75021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 75030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 75035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 75036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 75040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 75041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 75042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 75043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 75044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 75045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 75046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 75047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 75049
 • 24
 • Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • 75050
 • 25
 • Sở Nội vụ
 • 75051
 • 26
 • Sở Tư pháp
 • 75052
 • 27
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 75053
 • 28
 • Sở Giao thông vận tải
 • 75054
 • 29
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 75055
 • 30
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 75056
 • 31
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 75057
 • 32
 • Sở Xây dựng
 • 75058
 • 33
 • Sở Quy hoạch và Kiến trúc
 • 75059
 • 34
 • Sở Y tế
 • 75060
 • 35
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 75061
 • 36
 • Ban Dân tộc
 • 75062
 • 37
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 75063
 • 38
 • Thanh tra tỉnh
 • 75064
 • 39
 • Trường chính trị tỉnh
 • 75065
 • 40
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 75066
 • 41
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 75067
 • 42
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 75070
 • 43
 • Cục Thuế
 • 75078
 • 44
 • Cục Hải quan
 • 75079
 • 45
 • Cục Thống kê
 • 75080
 • 46
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 75081
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 75085
 • 48
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 75086
 • 49
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 75087
 • 50
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 75088
 • 51
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 75089
 • 52
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 75090
 • 53
 • Tỉnh Đoàn
 • 75091
 • 54
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 75092
 • 55
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 75093
 • I.
 • THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Thủ Dầu Một
 • 75100
 • 2
 • Thành ủy
 • 75101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75104
 • 6
 • P. Phú Cường
 • 75106
 • 7
 • P. Chánh Nghĩa
 • 75107
 • 8
 • P. Phú Thọ
 • 75108
 • 9
 • P. Phú Hòa
 • 75109
 • 10
 • P. Phú Lợi
 • 75110
 • 11
 • P. Hiệp Thành
 • 75111
 • 12
 • P. Phú Tân
 • 75112
 • 13
 • P. Phú Mỹ
 • 75113
 • 14
 • P. Hòa Phú
 • 75114
 • 15
 • P. Định Hòa
 • 75115
 • 16
 • P. Hiệp An
 • 75116
 • 17
 • P. Tân An
 • 75117
 • 18
 • P. Tương Bình Hiệp
 • 75118
 • 19
 • P. Chánh Mỹ
 • 75119
 • 20
 • BCP. Thủ Dầu Một
 • 75150
 • 21
 • BCP. Phú Hòa
 • 75151
 • 22
 • BC. KHL Thủ Dầu Một
 • 75152
 • 23
 • BC. Phú Cường
 • 75153
 • 24
 • BC. Phú Thọ
 • 75154
 • 25
 • BC. Phú Mỹ
 • 75155
 • 26
 • BC. Trung Tâm Hành Chính Bình Dương
 • 75156
 • 27
 • BC. Tương Bình Hiệp
 • 75157
 • 28
 • BC. HCC Bình Dương
 • 75198
 • 29
 • BC. Hệ 1 Bình Dương
 • 75199
 • II.
 • THỊ XÃ THUẬN AN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Thuận An
 • 75200
 • 2
 • Thị ủy
 • 75201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75204
 • 6
 • P. Lái Thiêu
 • 75206
 • 7
 • P. Vĩnh Phú
 • 75207
 • 8
 • P. Bình Hòa
 • 75208
 • 9
 • P. An Phú
 • 75209
 • 10
 • P. Bình Chuẩn
 • 75210
 • 11
 • P. Thuận Giao
 • 75211
 • 12
 • P. An Thạnh
 • 75212
 • 13
 • P. Hưng Định
 • 75213
 • 14
 • P. Bình Nhâm
 • 75214
 • 15
 • X. An Sơn
 • 75215
 • 16
 • BCP. Thuận An
 • 75250
 • 17
 • BCP. Thuận Giao
 • 75251
 • 18
 • BCP. KCN Vsip
 • 75252
 • 19
 • BC. KHL Thuận An
 • 75253
 • 20
 • BC. KCN Vsip
 • 75254
 • 21
 • BC. Đồng An
 • 75255
 • 22
 • BC. An Phú
 • 75256
 • 23
 • BC. Bình Chuẩn
 • 75257
 • 24
 • BC. Bình Chuẩn 2
 • 75258
 • 25
 • BC. Thuận Giao
 • 75259
 • 26
 • BC. HCC Thuận An
 • 75298
 • III.
 • THỊ XÃ DĨ AN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Dĩ An
 • 75300
 • 2
 • Thị ủy
 • 75301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75304
 • 6
 • P. Dĩ An
 • 75306
 • 7
 • P. An Bình
 • 75307
 • 8
 • P. Đông Hòa
 • 75308
 • 9
 • P. Bình Thắng
 • 75309
 • 10
 • P. Bình An
 • 75310
 • 11
 • P. Tân Đông Hiệp
 • 75311
 • 12
 • P. Tân Bình
 • 75312
 • 13
 • BCP. Dĩ An
 • 75350
 • 14
 • BCP. Bình An
 • 75351
 • 15
 • BCP. Tân Đông Hiệp
 • 75352
 • 16
 • BC. KHL Dĩ An
 • 75353
 • 17
 • BC. Bình Minh
 • 75354
 • 18
 • BC. Song Thần
 • 75355
 • 19
 • BC. Bình An
 • 75356
 • 20
 • BC. Tân Đông Hiệp
 • 75357
 • 21
 • BC. Tân Bình
 • 75358
 • 22
 • BC. HCC Dĩ An
 • 75398
 • IV.
 • THỊ XÃ TÂN UYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Tân Uyên
 • 75400
 • 2
 • Thị ủy
 • 75401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75404
 • 6
 • P. Uyên Hưng
 • 75406
 • 7
 • X. Hội Nghĩa
 • 75407
 • 8
 • P. Tân Hiệp
 • 75408
 • 9
 • X. Vĩnh Tân
 • 75409
 • 10
 • X. Phú Chánh
 • 75410
 • 11
 • X. Tân Vĩnh Hiệp
 • 75411
 • 12
 • P. Khánh Bình
 • 75412
 • 13
 • X. Bạch Đằng
 • 75413
 • 14
 • P. Thạnh Phước
 • 75414
 • 15
 • P. Tân Phước Khánh
 • 75415
 • 16
 • P. Thái Hòa
 • 75416
 • 17
 • X. Thạnh Hội
 • 75417
 • 18
 • BCP. Tân Uyên
 • 75450
 • 19
 • BC. KHL Tân Uyên
 • 75451
 • 20
 • BC. Hội Nghĩa
 • 75452
 • 21
 • BC. Tân Vĩnh Hiệp
 • 75453
 • 22
 • BC. Khánh Bình
 • 75454
 • 23
 • BC. Tân Phước Khánh
 • 75455
 • 24
 • BC. Tân Ba
 • 75456
 • 25
 • BC. HCC Tân Uyên
 • 75498
 • V.
 • HUYỆN BẮC TÂN UYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Tân Uyên
 • 75500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 75501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75504
 • 6
 • X. Tân Thành
 • 75506
 • 7
 • X. Hiếu Liêm
 • 75507
 • 8
 • X. Tân Định
 • 75508
 • 9
 • X. Bình Mỹ
 • 75509
 • 10
 • X. Tân Lập
 • 75510
 • 11
 • X. Đất Cuốc
 • 75511
 • 12
 • X. Tân Bình
 • 75512
 • 13
 • X. Lạc An
 • 75513
 • 14
 • X. Tân Mỹ
 • 75514
 • 15
 • X. Thường Tân
 • 75515
 • 16
 • BCP. Bắc Tân Uyên
 • 75550
 • 17
 • BC. Bình Mỹ
 • 75551
 • 18
 • BC. Lạc An
 • 75552
 • 19
 • BC. HCC Bắc Tân Uyên
 • 75598
 • VI.
 • HUYỆN PHÚ GIÁO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Giáo
 • 75600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 75601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75604
 • 6
 • TT. Phước Vĩnh
 • 75606
 • 7
 • X. An Bình
 • 75607
 • 8
 • X. Phước Sang
 • 75608
 • 9
 • X. An Thái
 • 75609
 • 10
 • X. An Long
 • 75610
 • 11
 • X. An Linh
 • 75611
 • 12
 • X. Tân Hiệp
 • 75612
 • 13
 • X. Tân Long
 • 75613
 • 14
 • X. Phước Hoà
 • 75614
 • 15
 • X. Vĩnh Hoà
 • 75615
 • 16
 • X. Tam Lập
 • 75616
 • 17
 • BCP. Phú Giáo
 • 75650
 • 18
 • BC. An Bình
 • 75651
 • 19
 • BC. Phước Hòa
 • 75652
 • VII.
 • HUYỆN BÀU BÀNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bàu Bàng
 • 75700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 75701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75704
 • 6
 • X. Lai Uyên
 • 75706
 • 7
 • X. Trừ Văn Thố
 • 75707
 • 8
 • X. Cây Trường II
 • 75708
 • 9
 • X. Long Nguyên
 • 75709
 • 10
 • X. Lai Hưng
 • 75710
 • 11
 • X. Tân Hưng
 • 75711
 • 12
 • X. Hưng Hòa
 • 75712
 • 13
 • BCP. Bàu Bàng
 • 75750
 • 14
 • BC. Lai Uyên
 • 75751
 • 15
 • BC. Long Nguyên
 • 75752
 • 16
 • BC. Hưng Hòa
 • 75753
 • 17
 • BC. HCC Bàu Bàng
 • 75798
 • VIII.
 • HUYỆN DẦU TIẾNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Dầu Tiếng
 • 75800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 75801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75804
 • 6
 • TT. Dầu Tiếng
 • 75806
 • 7
 • X. Thanh An
 • 75807
 • 8
 • X. Thanh Tuyền
 • 75808
 • 9
 • X. Long Tân
 • 75809
 • 10
 • X. An Lập
 • 75810
 • 11
 • X. Định Hiệp
 • 75811
 • 12
 • X. Long Hoà
 • 75812
 • 13
 • X. Định An
 • 75813
 • 14
 • X. Minh Tân
 • 75814
 • 15
 • X. Minh Thạnh
 • 75815
 • 16
 • X. Minh Hoà
 • 75816
 • 17
 • X. Định Thành
 • 75817
 • 18
 • BCP. Dầu Tiếng
 • 75850
 • 19
 • BC. Thanh Tuyền
 • 75851
 • 20
 • BC. An Lập
 • 75852
 • 21
 • BC. Long Hòa
 • 75853
 • 22
 • BC. Minh Tân
 • 75854
 • 23
 • BC. Minh Hòa
 • 75855
 • 24
 • BĐVHX Cần Nôm
 • 75856
 • 25
 • BC. HCC Dầu Tiếng
 • 75898
 • IX.
 • THỊ XÃ BẾN CÁT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Bến Cát
 • 75900
 • 2
 • Thị ủy
 • 75901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 75902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 75903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 75904
 • 6
 • P. Mỹ Phước
 • 75906
 • 7
 • X. An Điền
 • 75907
 • 8
 • X. An Tây
 • 75908
 • 9
 • X. Phú An
 • 75909
 • 10
 • P. Tân Định
 • 75910
 • 11
 • P. Thới Hòa
 • 75911
 • 12
 • P. Hòa Lợi
 • 75912
 • 13
 • P. Chánh Phú Hòa
 • 75913
 • 14
 • BCP. Bến Cát
 • 75950
 • 15
 • BCP. Mỹ Phước 3
 • 75951
 • 16
 • BC. KHL Bến Cát
 • 75952
 • 17
 • BC. KCN Mỹ Phước
 • 75953
 • 18
 • BC. KCN Mỹ Phước 2
 • 75954
 • 19
 • BC. KCN Mỹ Phước 3
 • 75955
 • 20
 • BC. Phú An
 • 75956
 • 21
 • BC. Sở Sao
 • 75957
 • 22
 • BC. Chánh Phú Hòa
 • 75958
 • 23
 • BC. HCC Bến Cát
 • 75998

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top