Mã bưu điện Bình Phước – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bình Phước

02:48 Chiều - 02/05/2019
0 Bình luận
1652
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bình Phước gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bình Phước
 • 67000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 67001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 67002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 67003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 67004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 67005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 67009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 67010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 67011
 • 10
 • Báo Bình Phước
 • 67016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 67021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 67030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 67035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 67036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 67040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 67041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 67042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 67043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 67044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 67045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 67046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 67047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 67049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 67051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 67052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 67053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 67054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 67055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 67056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 67057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 67058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 67060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 67061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 67062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 67063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 67064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 67065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 67066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 67067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 67070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 67078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 67079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 67080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 67081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 67085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 67086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 67087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 67088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 67089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 67090
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 67091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 67092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 67093
 • I.
 • THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Đồng Xoài
 • 67100
 • 2
 • Thị ủy
 • 67101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67104
 • 6
 • P. Tân Phú
 • 67106
 • 7
 • X. Tiến Thành
 • 67107
 • 8
 • X. Tân Thành
 • 67108
 • 9
 • X. Tiến Hưng
 • 67109
 • 10
 • P. Tân Bình
 • 67110
 • 11
 • P. Tân Xuân
 • 67111
 • 12
 • P. Tân Thiện
 • 67112
 • 13
 • P. Tân Đồng
 • 67113
 • 14
 • BCP. Đồng Xoài
 • 67150
 • 15
 • BC. KHL Bình Phước
 • 67151
 • 16
 • BC. Tân Thành
 • 67152
 • 17
 • BC. Hệ 1 Bình Phước
 • 67199
 • II.
 • HUYỆN ĐỒNG PHÚ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đồng Phú
 • 67200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67204
 • 6
 • TT. Tân Phú
 • 67206
 • 7
 • X. Tân Tiến
 • 67207
 • 8
 • X. Tân Lập
 • 67208
 • 9
 • X. Tân Hòa
 • 67209
 • 10
 • X. Tân Lợi
 • 67210
 • 11
 • X. Tân Hưng
 • 67211
 • 12
 • X. Tân Phước
 • 67212
 • 13
 • X. Đồng Tâm
 • 67213
 • 14
 • X. Đồng Tiến
 • 67214
 • 15
 • X. Thuận Phú
 • 67215
 • 16
 • X. Thuận Lợi
 • 67216
 • 17
 • BCP. Đồng Phú
 • 67250
 • 18
 • BC. Tân Hòa
 • 67251
 • 19
 • BC. Đồng Tâm
 • 67252
 • 20
 • BC. Thuận Lợi
 • 67253
 • III.
 • HUYỆN BÙ ĐĂNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bù Đăng
 • 67300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67304
 • 6
 • TT. Đức Phong
 • 67306
 • 7
 • X. Đoàn Kết
 • 67307
 • 8
 • X. Thọ Sơn
 • 67308
 • 9
 • X. Phú Sơn
 • 67309
 • 10
 • X. Đak Nhau
 • 67310
 • 11
 • X. Đường 10
 • 67311
 • 12
 • X. Bom Bo
 • 67312
 • 13
 • X. Bình Minh
 • 67313
 • 14
 • X. Minh Hưng
 • 67314
 • 15
 • X. Đức Liễu
 • 67315
 • 16
 • X. Nghĩa Bình
 • 67316
 • 17
 • X. Nghĩa Trung
 • 67317
 • 18
 • X. Đăng Hà
 • 67318
 • 19
 • X. Thống Nhất
 • 67319
 • 20
 • X. Phước Sơn
 • 67320
 • 21
 • X. Đồng Nai
 • 67321
 • 22
 • BCP. Bù Đăng
 • 67350
 • 23
 • BC. Minh Hưng
 • 67351
 • 24
 • BC. Đức Liễu
 • 67352
 • IV.
 • THỊ XÃ PHƯỚC LONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Phước Long
 • 67400
 • 2
 • Thị ủy
 • 67401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67404
 • 6
 • P. Long Phước
 • 67406
 • 7
 • P. Phước Bình
 • 67407
 • 8
 • P. Sơn Giang
 • 67408
 • 9
 • X. Long Giang
 • 67409
 • 10
 • P. Long Thủy
 • 67410
 • 11
 • P. Thác Mơ
 • 67411
 • 12
 • X. Phước Tín
 • 67412
 • 13
 • BCP. Phước Long
 • 67450
 • 14
 • BC. Phước Bình
 • 67451
 • V.
 • HUYỆN BÙ GIA MẬP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bù Gia Mập
 • 67500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67504
 • 6
 • X. Phú Nghĩa
 • 67506
 • 7
 • X. Phước Minh
 • 67507
 • 8
 • X. Bình Thắng
 • 67508
 • 9
 • X. Đa Kia
 • 67509
 • 10
 • X. Đức Hạnh
 • 67510
 • 11
 • X. Phú Văn
 • 67511
 • 12
 • X. Đak Ơ
 • 67512
 • 13
 • X. Bù Gia Mập
 • 67513
 • 14
 • BCP. Bù Gia Mập
 • 67550
 • 15
 • BC. Đa Kia
 • 67551
 • 16
 • BC. Đăk Ơ
 • 67552
 • VI.
 • HUYỆN LỘC NINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lộc Ninh
 • 67600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67604
 • 6
 • TT. Lộc Ninh
 • 67606
 • 7
 • X. Lộc Thuận
 • 67607
 • X. Lộc Hiệp
 • 67608
 • 9
 • X. Lộc An
 • 67609
 • 10
 • X. Lộc Hòa
 • 67610
 • 11
 • X. Lộc Thạnh
 • 67611
 • 12
 • X. Lộc Tấn
 • 67612
 • 13
 • X. Lộc Thiện
 • 67613
 • 14
 • X. Lộc Thành
 • 67614
 • 15
 • X. Lộc Thịnh
 • 67615
 • 16
 • X. Lộc Hưng
 • 67616
 • 17
 • X. Lộc Thái
 • 67617
 • 18
 • X. Lộc Khánh
 • 67618
 • 19
 • X. Lộc Điền
 • 67619
 • 20
 • X. Lộc Quang
 • 67620
 • 21
 • X. Lộc Phú
 • 67621
 • 22
 • BCP. Lộc Ninh
 • 67630
 • VII.
 • HUYỆN BÙ ĐỐP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bù Đốp
 • 67650
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67651
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67652
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67653
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67654
 • 6
 • TT. Thanh Bình
 • 67656
 • 7
 • X. Phước Thiện
 • 67657
 • 8
 • X. Hưng Phước
 • 67658
 • 9
 • X. Thiện Hưng
 • 67659
 • 10
 • X. Thanh Hòa
 • 67660
 • 11
 • X. Tân Thành
 • 67661
 • 12
 • X. Tân Tiến
 • 67662
 • 13
 • BCP. Bù Đốp
 • 67675
 • 14
 • BC. Tân Tiến
 • 67676
 • VIII.
 • HUYỆN PHÚ RIỀNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Riềng
 • 67700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67704
 • 6
 • X. Phú Riềng
 • 67706
 • 7
 • X. Phú Trung
 • 67707
 • 8
 • X. Phước Tân
 • 67708
 • 9
 • X. Bù Nho
 • 67709
 • 10
 • X. Long Tân
 • 67710
 • 11
 • X. Long Hà
 • 67711
 • 12
 • X. Long Bình
 • 67712
 • 13
 • X. Long Hưng
 • 67713
 • 14
 • X. Bình Tân
 • 67714
 • 15
 • X. Bình Sơn
 • 67715
 • 16
 • BCP. Phú Riềng
 • 67750
 • 17
 • BC. Phú Riềng 2
 • 67751
 • 18
 • BC. Bù Nho
 • 67752
 • IX.
 • HUYỆN HỚN QUẢN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hớn Quản
 • 67800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67804
 • 6
 • X. Tân Khai
 • 67806
 • 7
 • X. Tân Quan
 • 67807
 • 8
 • X. Phước An
 • 67808
 • 9
 • X. Tân Hưng
 • 67809
 • 10
 • X. Thanh An
 • 67810
 • 11
 • X. An Khương
 • 67811
 • 12
 • X. Tân Lợi
 • 67812
 • 13
 • X. Thanh Bình
 • 67813
 • 14
 • X. An Phú
 • 67814
 • 15
 • X. Minh Tâm
 • 67815
 • 16
 • X. Minh Đức
 • 67816
 • 17
 • X. Đồng Nơ
 • 67817
 • 18
 • X. Tân Hiệp
 • 67818
 • 19
 • BCP. Hớn Quản
 • 67825
 • 20
 • BC. Tân Lợi
 • 67826
 • X.
 • THỊ XÃ BÌNH LONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Bình Long
 • 67850
 • 2
 • Thị ủy
 • 67851
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67852
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67853
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67854
 • 6
 • P. Hưng Chiến
 • 67856
 • 7
 • P. Phú Đức
 • 67857
 • 8
 • P. Phú Thịnh
 • 67858
 • 9
 • P. An Lộc
 • 67859
 • 10
 • X. Thanh Phú
 • 67860
 • 11
 • X. Thanh Lương
 • 67861
 • 12
 • BCP. Bình Long
 • 67875
 • 13
 • BC. Thanh Lương
 • 67876
 • XI.
 • HUYỆN CHƠN THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chơn Thành
 • 67900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 67901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 67902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 67903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 67904
 • 6
 • TT. Chơn Thành
 • 67906
 • 7
 • X. Minh Thành
 • 67907
 • 8
 • X. Nha Bích
 • 67908
 • 9
 • X. Minh Thắng
 • 67909
 • 10
 • X. Minh Lập
 • 67910
 • 11
 • X. Quang Minh
 • 67911
 • 12
 • X. Minh Hưng
 • 67912
 • 13
 • X. Minh Long
 • 67913
 • 14
 • X. Thành Tâm
 • 67914
 • 15
 • BCP. Chơn Thành
 • 67950
 • 16
 • BC. Chơn Thành 2
 • 67951
 • 17
 • BC. Nha Bích
 • 67952
 • 18
 • BC. Minh Lập
 • 67953
 • 19
 • BC. Minh Hưng 2
 • 67954

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top