Mã bưu điện Bình Thuận – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bình Thuận

03:00 Chiều - 03/05/2019
0 Bình luận
3323
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Bình Thuận gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Bình Thuận
 • 77000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 77001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 77002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 77003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 77004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 77005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 77009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 77010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 77011
 • 10
 • Báo Bình Thuận
 • 77016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 77021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 77030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 77035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 77036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 77040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 77041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 77042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 77043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 77045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 77046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 77047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 77049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 77051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 77052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 77053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 77054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 77055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 77056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 77057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 77058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 77060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 77061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 77062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 77063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 77064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 77065
 • 37
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 77067
 • 38
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 77070
 • 39
 • Cục Thuế
 • 77078
 • 40
 • Cục Hải quan
 • 77079
 • 41
 • Cục Thống kê
 • 77080
 • 42
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 77081
 • 43
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 77085
 • 44
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 77086
 • 45
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 77087
 • 46
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 77088
 • 47
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 77089
 • 48
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 77090
 • 49
 • Tỉnh Đoàn
 • 77091
 • 50
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 77092
 • 51
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 77093
 • I.
 • THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Phan Thiết
 • 77100
 • 2
 • Thành ủy
 • 77101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77104
 • 6
 • P. Đức Thắng
 • 77106
 • 7
 • P. Bình Hưng
 • 77107
 • 8
 • P. Hưng Long
 • 77108
 • 9
 • P. Thanh Hải
 • 77109
 • 10
 • P. Đức Nghĩa
 • 77110
 • 11
 • P. Lạc Đạo
 • 77111
 • 12
 • P. Đức Long
 • 77112
 • 13
 • X. Tiến Lợi
 • 77113
 • 14
 • P. Phú Tài
 • 77114
 • 15
 • P. Xuân An
 • 77115
 • 16
 • P. Phú Hài
 • 77116
 • 17
 • P. Hàm Tiến
 • 77117
 • 18
 • P. Mũi Né
 • 77118
 • 19
 • X. Thiện Nghiệp
 • 77119
 • 20
 • P. Phú Thủy
 • 77120
 • 21
 • P. Phú Trinh
 • 77121
 • 22
 • X. Phong Nẫm
 • 77122
 • 23
 • X. Tiến Thành
 • 77123
 • 24
 • BCP. Phan Thiết
 • 77150
 • 25
 • BC. Tổ Tiếp Thị Bán Hàng
 • 77151
 • 26
 • BC. Thủ Khoa Huân
 • 77152
 • 27
 • BC. Ngã 7
 • 77153
 • 28
 • BC. Bến Lội
 • 77154
 • 29
 • BC. Hàm Tiến
 • 77155
 • 30
 • BC. Nguyễn Đình Chiểu
 • 77156
 • 31
 • BC. Mũi Né
 • 77157
 • 32
 • BC. Lê Hồng Phong
 • 77158
 • 34
 • BĐVHX Xuân An 2
 • 77159
 • 35
 • BĐVHX Thiện Nghiệp 2
 • 77160
 • 36
 • BC. Hệ 1 Bình Thuận
 • 77199
 • II.
 • HUYỆN TUY PHONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tuy Phong
 • 77200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77204
 • 6
 • TT. Liên Hương
 • 77206
 • 7
 • X. Phước Thể
 • 77207
 • 8
 • X. Vĩnh Tân
 • 77208
 • 9
 • X. Vĩnh Hảo
 • 77209
 • 10
 • X. Phan Dũng
 • 77210
 • 11
 • X. Phú Lạc
 • 77211
 • 12
 • X. Phong Phú
 • 77212
 • 13
 • X. Bình Thạnh
 • 77213
 • 14
 • X. Chí Công
 • 77214
 • 15
 • X. Hòa Minh
 • 77215
 • 16
 • TT. Phan Rí Cửa
 • 77216
 • 17
 • X. Hòa Phú
 • 77217
 • 18
 • BCP. Tuy Phong
 • 77250
 • 19
 • BC. Vĩnh Tân
 • 77251
 • 20
 • BC. Phan Rí Cửa
 • 77252
 • 21
 • BĐVHX Phong Phú 2
 • 77253
 • III.
 • HUYỆN BẮC BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Bình
 • 77300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77304
 • 6
 • TT. Chợ Lầu
 • 77306
 • 7
 • X. Phan Hiệp
 • 77307
 • 8
 • X. Phan Rí Thành
 • 77308
 • 9
 • X. Phan Hòa
 • 77309
 • 10
 • X. Phan Điền
 • 77310
 • 11
 • X. Phan Lâm
 • 77311
 • 12
 • X. Phan Sơn
 • 77312
 • 13
 • X. Bình An
 • 77313
 • 14
 • X. Hải Ninh
 • 77314
 • 15
 • X. Phan Thanh
 • 77315
 • 16
 • X. Sông Bình
 • 77316
 • 17
 • X. Sông Lũy
 • 77317
 • 18
 • X. Phan Tiến
 • 77318
 • 19
 • X. Bình Tân
 • 77319
 • 20
 • TT. Lương Sơn
 • 77320
 • 21
 • X. Hồng Thái
 • 77321
 • 22
 • X. Hòa Thắng
 • 77322
 • 23
 • X. Hồng Phong
 • 77323
 • 24
 • BCP. Bắc Bình
 • 77350
 • 25
 • BC. Phan Rí Thành
 • 77351
 • 26
 • BC. Hải Ninh
 • 77352
 • 27
 • BC. Lương Sơn
 • 77353
 • 28
 • BĐVHX Sông Lũy 2
 • 77354
 • 29
 • BĐVHX Sông Lũy 3
 • 77355
 • 30
 • BĐVHX Hòa Thắng 2
 • 77356
 • 31
 • BĐVHX Hòa Thắng 3
 • 77357
 • IV.
 • HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc
 • 77400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77404
 • 6
 • TT. Ma Lâm
 • 77406
 • 7
 • X. Hồng Sơn
 • 77407
 • 8
 • X. Hồng Liêm
 • 77408
 • 9
 • X. Hàm Trí
 • 77409
 • 10
 • X. Thuận Hòa
 • 77410
 • 11
 • X. Đông Tiến
 • 77411
 • 12
 • X. Đa Mi
 • 77412
 • 1
 • X. La Dạ
 • 77413
 • 14
 • X. Đông Giang
 • 77414
 • 15
 • X. Hàm Phú
 • 77415
 • 16
 • X. Thuận Minh
 • 77416
 • 17
 • X. Hàm Liêm
 • 77417
 • 18
 • X. Hàm Hiệp
 • 77418
 • 19
 • X. Hàm Chính
 • 77419
 • 20
 • X. Hàm Thắng
 • 77420
 • 21
 • TT. Phú Long
 • 77421
 • 22
 • X. Hàm Đức
 • 77422
 • 23
 • BCP. Hàm Thuận Bắc
 • 77450
 • 24
 • BC. Phú Long
 • 77451
 • 25
 • BĐVHX. Hàm Thắng 2
 • 77452
 • 26
 • BĐVHX Hàm Đức 2
 • 77453
 • V.
 • HUYỆN TÁNH LINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tánh Linh
 • 77500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77504
 • 6
 • TT. Lạc Tánh
 • 77506
 • 7
 • X. Đức Bình
 • 77507
 • 8
 • X. Đồng Kho
 • 77508
 • 9
 • X. La Ngâu
 • 77509
 • 10
 • X. Huy Khiêm
 • 77510
 • 11
 • X. Bắc Ruộng
 • 77511
 • 12
 • X. Măng Tố
 • 77512
 • 13
 • X. Nghị Đức
 • 77513
 • 14
 • X. Đức Phú
 • 77514
 • 15
 • X. Đức Tân
 • 77515
 • 16
 • X. Gia An
 • 77516
 • 17
 • X. Gia Huynh
 • 77517
 • 18
 • X. Đức Thuận
 • 77518
 • 19
 • X. Suối Kiết
 • 77519
 • 20
 • BCP. Tánh Linh
 • 77525
 • 21
 • BC. Đồng Kho
 • 77526
 • 22
 • BC. Măng Tố
 • 77527
 • 23
 • BC. Gia An
 • 77528
 • 24
 • BĐVHX Gia Huynh 2
 • 77529
 • VI.
 • HUYỆN ĐỨC LINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đức Linh
 • 77550
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77551
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77552
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77553
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77554
 • 6
 • TT. Võ Xu
 • 77556
 • 7
 • X. Nam Chính
 • 77557
 • 8
 • X. Mê Pu
 • 77558
 • 9
 • X. Sùng Nhơn
 • 77559
 • 10
 • X. Đa Kai
 • 77560
 • 11
 • TT. Đức Tài
 • 77561
 • 12
 • X. Đức Tín
 • 77562
 • 13
 • X. Đức Chính
 • 77563
 • 14
 • X. Vũ Hòa
 • 77564
 • 15
 • X. Đức Hạnh
 • 77565
 • 16
 • X. Tân Hà
 • 77566
 • 17
 • X. Trà Tân
 • 77567
 • 18
 • X. Đông Hà
 • 77568
 • 19
 • BCP. Đức Linh
 • 77575
 • 20
 • BC. Đức Tài
 • 77576
 • 21
 • BC. Trà Tân
 • 77577
 • 22
 • BĐVHX Sùng Nhơn 2
 • 77578
 • 23
 • BĐVHX Đa Kai 2
 • 77579
 • 24
 • BĐVHX Vũ Hòa 2
 • 77580
 • VII.
 • HUYỆN HÀM TÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hàm Tân
 • 77600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77604
 • 6
 • TT. Tân Nghĩa
 • 77606
 • 7
 • X. Sông Phan
 • 77607
 • 8
 • X. Tân Phúc
 • 77608
 • 9
 • TT. Tân Minh
 • 77609
 • 10
 • X. Tân Đức
 • 77610
 • 11
 • X. Tân Hà
 • 77611
 • 12
 • X. Tân Xuân
 • 77612
 • 13
 • X. Sơn Mỹ
 • 77613
 • 14
 • X. Tân Thắng
 • 77614
 • 15
 • X. Thắng Hải
 • 77615
 • 16
 • BCP. Hàm Tân
 • 77625
 • 17
 • BC. Tân Minh
 • 77626
 • 18
 • BC. Tân Đức
 • 77627
 • 19
 • BC. Sơn Mỹ
 • 77628
 • 20
 • BC. Tân Thắng
 • 77629
 • VIII.
 • THỊ XÃ LA GI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã La Gi
 • 77650
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77651
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77652
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77653
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77654
 • 6
 • P. Phước Hội
 • 77656
 • 7
 • P. Bình Tân
 • 77657
 • 8
 • X. Tân Bình
 • 77658
 • 9
 • X. Tân Tiến
 • 77659
 • 10
 • X. Tân Hải
 • 77660
 • 11
 • P. Tân An
 • 77661
 • 12
 • P. Tân Thiện
 • 77662
 • 13
 • P. Phước Lộc
 • 77663
 • 14
 • X. Tân Phước
 • 77664
 • 15
 • BCP. La Gi
 • 77675
 • 16
 • BC. Phước Hội
 • 77676
 • 17
 • BC. Tân Hải
 • 77677
 • IX.
 • HUYỆN HÀM THUẬN NAM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam
 • 77700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77704
 • 6
 • TT. Thuận Nam
 • 77706
 • 7
 • X. Hàm Minh
 • 77707
 • 8
 • X. Hàm Cường
 • 77708
 • 9
 • X. Hàm Mỹ
 • 77709
 • 10
 • X. Mương Mán
 • 77710
 • 11
 • X. Hàm Kiệm
 • 77711
 • 12
 • X. Hàm Cần
 • 77712
 • 13
 • X. Mỹ Thạnh
 • 77713
 • 14
 • X. Hàm Thạnh
 • 77714
 • 15
 • X. Tân Lập
 • 77715
 • 16
 • X. Tân Thuận
 • 77716
 • 17
 • X. Thuận Quí
 • 77717
 • 18
 • X. Tân Thành
 • 77718
 • 19
 • BCP. Hàm Thuận Nam
 • 77750
 • 20
 • BC. Mương Mán
 • 77751
 • X.
 • HUYỆN PHÚ QUÝ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Quý
 • 77800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 77801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 77802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 77803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 77804
 • 6
 • X. Ngũ Phụng
 • 77806
 • 7
 • X. Long Hải
 • 77807
 • 8
 • X. Tam Thanh
 • 77808
 • 9
 • BCP. Phú Quý
 • 77850

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top