Mã bưu điện Cao Bằng – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Cao Bằng

09:35 Chiều - 05/05/2019
0 Bình luận
1309
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Cao Bằng gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Cao Bằng
 • 21000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 21001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 21002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 21003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 21004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 21005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 21009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 21010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 21011
 • 10
 • Báo Cao Bằng
 • 21016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 21021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 21030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 21035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 21036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 21040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 21041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 21042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 21043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 21044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 21045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 21046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 21047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 21049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 21051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 21052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 21053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 21054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 21055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 21056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 21057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 21058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 21060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 21061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 21062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 21063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 21064
 • 37
 • Trường chính trị Hoàng Đình Giong
 • 21065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 21066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 21067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 21070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 21078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 21079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 21080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 21081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 21085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 21086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 21087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 21088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 21089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 21090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 21091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 21092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 21093
 • I.
 • THÀNH PHỐ CAO BẰNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Cao Bằng
 • 21100
 • 2
 • Thành ủy
 • 21101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21104
 • 6
 • P. Hợp Giang
 • 21106
 • 7
 • P. Sông Bằng
 • 21107
 • 8
 • P. Ngọc Xuân
 • 21108
 • 9
 • P. Đề Thám
 • 21109
 • 10
 • P. Sông Hiến
 • 21110
 • 11
 • P. Hòa Chung
 • 21111
 • 12
 • P. Tân Giang
 • 21112
 • 13
 • P. Duyệt Chung
 • 21113
 • 14
 • X. Vĩnh Quang
 • 21114
 • 15
 • X. Hưng Đạo
 • 21115
 • 16
 • X. Chu Trinh
 • 21116
 • 17
 • BCP. Cao Bằng
 • 21125
 • 18
 • BC. Tam Trung
 • 21126
 • 19
 • BC. Đề Thám
 • 21127
 • 20
 • BC. Nà Cáp
 • 21128
 • 21
 • BC. Tân Giang
 • 21129
 • 22
 • BC. Cao Bình
 • 21130
 • 23
 • BC. Hệ 1 Cao Bằng
 • 21149
 • II.
 • HUYỆN HÒA AN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hòa An
 • 21150
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21151
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21152
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21153
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21154
 • 6
 • TT. Nước Hai
 • 21156
 • 7
 • X. Nam Tuấn
 • 21157
 • 8
 • X. Dân Chủ
 • 21158
 • 9
 • X. Đức Long
 • 21159
 • 10
 • X. Trương Lương
 • 21160
 • 11
 • X. Công Trừng
 • 21161
 • 12
 • X. Bình Long
 • 21162
 • 13
 • X. Hồng Việt
 • 21163
 • 14
 • X. Hoàng Tung
 • 21164
 • 15
 • X. Bình Dương
 • 21165
 • 16
 • X. Bạch Đằng
 • 21166
 • 17
 • X. Lê Chung
 • 21167
 • 18
 • X. Bế Triều
 • 21168
 • 19
 • X. Đại Tiến
 • 21169
 • 20
 • X. Đức Xuân
 • 21170
 • 21
 • X. Ngũ Lão
 • 21171
 • 22
 • X. Nguyễn Huệ
 • 21172
 • 23
 • X. Trưng Vương
 • 21173
 • 24
 • X. Quang Trung
 • 21174
 • 25
 • X. Hà Trì
 • 21175
 • 26
 • X. Hồng Nam
 • 21176
 • 27
 • BCP. Hòa An
 • 21185
 • 28
 • BC. Nà Rị
 • 21186
 • III.
 • HUYỆN HÀ QUẢNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hà Quảng
 • 21200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21204
 • 6
 • TT. Xuân Hòa
 • 21206
 • 7
 • X. Vần Dính
 • 21207
 • 8
 • X. Thượng Thôn
 • 21208
 • 9
 • X. Nội Thôn
 • 21209
 • 10
 • X. Cải Viên
 • 21210
 • 11
 • X. Vân An
 • 21211
 • 12
 • X. Lũng Nặm
 • 21212
 • 13
 • X. Kéo Yên
 • 21213
 • 14
 • X. Trường Hà
 • 21214
 • 15
 • X. Nà Sác
 • 21215
 • 16
 • X. Sóc Hà
 • 21216
 • 17
 • X. Quý Quân
 • 21217
 • 18
 • X. Đào Ngạn
 • 21218
 • 19
 • X. Phù Ngọc
 • 21219
 • 20
 • X. Hạ Thôn
 • 21220
 • 21
 • X. Mã Ba
 • 21221
 • 22
 • X. Sĩ Hai
 • 21222
 • 23
 • X. Hồng Sĩ
 • 21223
 • 24
 • X. Tổng Cọt
 • 21224
 • 25
 • BCP. Hà Quảng
 • 21230
 • 26
 • BC. Sóc Giang
 • 21231
 • 27
 • BC. Nà Giàng
 • 21232
 • IV.
 • HUYỆN TRÀ LĨNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Trà Lĩnh
 • 21250
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21251
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21252
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21253
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21254
 • 6
 • TT. Hùng Quốc
 • 21256
 • 7
 • X. Xuân Nội
 • 21257
 • 8
 • X. Quang Trung
 • 21258
 • 9
 • X. Tri Phương
 • 21259
 • 10
 • X. Quang Hán
 • 21260
 • 11
 • X. Cô Mười
 • 21261
 • 12
 • X. Quang Vinh
 • 21262
 • 13
 • X. Lưu Ngọc
 • 21263
 • 14
 • X. Cao Chương
 • 21264
 • 15
 • X. Quốc Toản
 • 21265
 • 16
 • BCP. Trà Lĩnh
 • 21275
 • V.
 • HUYỆN THÔNG NÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thông Nông
 • 21300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21304
 • 6
 • TT. Thông Nông
 • 21306
 • 7
 • X. Đa Thông
 • 21307
 • 8
 • X. Lương Thông
 • 21308
 • 9
 • X. Vị Quang
 • 21309
 • 10
 • X. Cần Yên
 • 21310
 • 11
 • X. Cần Nông
 • 21311
 • 12
 • X. Ngọc Động
 • 21312
 • 13
 • X. Yên Sơn
 • 21313
 • 14
 • X. Thanh Long
 • 21314
 • 15
 • X. Bình Lãng
 • 21315
 • 16
 • X. Lương Can
 • 21316
 • 17
 • BCP. Thông Nông
 • 21330
 • VI.
 • HUYỆN BẢO LẠC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bảo Lạc
 • 21350
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21351
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21352
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21353
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21354
 • 6
 • TT. Bảo Lạc
 • 21356
 • 7
 • X. Cô Ba
 • 21357
 • 8
 • X. Thượng Hà
 • 21358
 • 9
 • X. Cốc Pàng
 • 21359
 • 10
 • X. Bảo Toàn
 • 21360
 • 11
 • X. Hồng Trị
 • 21361
 • 12
 • X. Kim Cúc
 • 21362
 • 13
 • X. Hưng Đạo
 • 21363
 • 14
 • X. Hưng Thịnh
 • 21364
 • 15
 • X. Sơn Lộ
 • 21365
 • 16
 • X. Sơn Lập
 • 21366
 • 17
 • X. Đình Phùng
 • 21367
 • 18
 • X. Huy Giá
 • 2136
 • 19
 • X. Hồng An
 • 21369
 • 20
 • X. Xuân Trường
 • 21370
 • 21
 • X. Phan Thanh
 • 21371
 • 22
 • X. Khánh Xuân
 • 21372
 • 23
 • BCP. Bảo Lạc
 • 21380
 • VII.
 • HUYỆN BẢO LÂM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bảo Lâm
 • 21400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21404
 • 6
 • TT. Pác Mi Ầu
 • 21406
 • 7
 • X. Mông Ân
 • 21407
 • 8
 • X. Vĩnh Phong
 • 21408
 • 9
 • X. Vĩnh Quang
 • 21409
 • 10
 • X. Lý Bôn
 • 21410
 • 11
 • X. Đức Hạnh
 • 21411
 • 12
 • X. Nam Cao
 • 21412
 • 13
 • X. Tân Việt
 • 21413
 • 14
 • X. Nam Quang
 • 21414
 • 15
 • X. Thạch Lâm
 • 21415
 • 16
 • X. Quảng Lâm
 • 21416
 • 17
 • X. Thái Học
 • 21417
 • 18
 • X. Yên Thổ
 • 21418
 • 19
 • X. Thái Sơn
 • 21419
 • 20
 • BCP. Bảo Lâm
 • 21450
 • VIII.
 • HUYỆN NGUYÊN BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nguyên Bình
 • 21500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21504
 • 6
 • TT. Nguyên Bình
 • 21506
 • 7
 • X. Minh Thanh
 • 21507
 • 8
 • X. Thái Học
 • 21508
 • 9
 • X. Thể Dục
 • 21509
 • 10
 • X. Triệu Nguyên
 • 21510
 • 11
 • X. Yên Lạc
 • 21511
 • 12
 • X. Ca Thành
 • 21512
 • 13
 • X. Vũ Nông
 • 21513
 • 14
 • TT. Tĩnh Túc
 • 21514
 • 15
 • X. Mai Long
 • 21515
 • 16
 • X. Phan Thanh
 • 21516
 • 17
 • X. Thành Công
 • 21517
 • 18
 • X. Quang Thành
 • 21518
 • 19
 • X. Hưng Đạo
 • 21519
 • 20
 • X. Tam Kim
 • 21520
 • 21
 • X. Hoa Thám
 • 21521
 • 22
 • X. Thịnh Vượng
 • 21522
 • 23
 • X. Lang Môn
 • 21523
 • 24
 • X. Minh Tâm
 • 21524
 • 25
 • X. Bắc Hợp
 • 21525
 • 26
 • BCP. Nguyên Bình
 • 21550
 • 27
 • BC. Tĩnh Túc
 • 21551
 • 28
 • BĐVHX Nà Bao
 • 21552
 • IX.
 • HUYỆN THẠCH AN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thạch An
 • 21600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21604
 • 6
 • TT. Đông Khê
 • 21606
 • 7
 • X. Danh Sỹ
 • 21607
 • 8
 • X. Đức Long
 • 21608
 • 9
 • X. Thuỵ Hùng
 • 21609
 • 10
 • X. Thị Ngân
 • 21610
 • 11
 • X. Vân Trình
 • 21611
 • 12
 • X. Thái Cường
 • 21612
 • 13
 • X. Kim Đồng
 • 21613
 • 14
 • X. Canh Tân
 • 21614
 • 15
 • X. Minh Khai
 • 21615
 • 16
 • X. Quang Trọng
 • 21616
 • 17
 • X. Đức Thông
 • 21617
 • 18
 • X. Trọng Con
 • 21618
 • 19
 • X. Lê Lai
 • 21619
 • 20
 • X. Đức Xuân
 • 21620
 • 21
 • X. Lê Lợi
 • 21621
 • 22
 • BCP. Thạch An
 • 21630
 • X.
 • HUYỆN PHỤC HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phục Hòa
 • 21650
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21651
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21652
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21653
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21654
 • 6
 • TT. Hoà Thuận
 • 21656
 • 7
 • X. Đại Sơn
 • 21657
 • 8
 • X. Cách Linh
 • 21658
 • 9
 • X. Triệu Ấu
 • 21659
 • 10
 • X. Hồng Đại
 • 21660
 • 11
 • X. Lương Thiện
 • 21661
 • 12
 • X. Tiên Thành
 • 21662
 • 13
 • X. Mỹ Hưng
 • 21663
 • 14
 • TT. Tà Lùng
 • 21664
 • 15
 • BCP. Phục Hòa
 • 21675
 • 16
 • BC. Tà Lùng
 • 21676
 • XI.
 • HUYỆN HẠ LANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hạ Lang
 • 21700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21704
 • 6
 • TT. Thanh Nhật
 • 21706
 • 7
 • X. Quang Long
 • 21707
 • 8
 • X. Đồng Loan
 • 21708
 • 9
 • X. Lý Quốc
 • 21709
 • 10
 • X. Minh Long
 • 21710
 • 11
 • X. Thắng Lợi
 • 21711
 • 12
 • X. Đức Quang
 • 21712
 • 13
 • X. Kim Loan
 • 21713
 • 14
 • X. An Lạc
 • 21714
 • 15
 • X. Vinh Quý
 • 21715
 • 16
 • X. Cô Ngân
 • 21716
 • 17
 • X. Thị Hoa
 • 21717
 • 18
 • X. Thái Đức
 • 21718
 • 19
 • X. Việt Chu
 • 21719
 • 20
 • BCP. Hạ Lang
 • 21750
 • XII.
 • HUYỆN TRÙNG KHÁNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Trùng Khánh
 • 21800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21804
 • 6
 • TT. Trùng Khánh
 • 21806
 • 7
 • X. Khâm Thành
 • 21807
 • 8
 • X. Đình Phong
 • 21808
 • 9
 • X. Ngọc Khê
 • 21809
 • 10
 • X. Ngọc Côn
 • 21810
 • 11
 • X. Phong Nậm
 • 21811
 • 12
 • X. Ngọc Chung
 • 21812
 • 13
 • X. Lăng Yên
 • 21813
 • 14
 • X. Lăng Hiếu
 • 21814
 • 15
 • X. Cảnh Tiên
 • 21815
 • 16
 • X. Đức Hồng
 • 21816
 • 17
 • X. Trung Phúc
 • 21817
 • 18
 • X. Thông Hoè
 • 21818
 • 19
 • X. Đoài Côn
 • 21819
 • 20
 • X. Thân Giáp
 • 21820
 • 21
 • X. Cao Thăng
 • 21821
 • 22
 • X. Đình Minh
 • 21822
 • 23
 • X. Phong Châu
 • 21823
 • 24
 • X. Chí Viễn
 • 21824
 • 25
 • X. Đàm Thuỷ
 • 21825
 • 26
 • BCP. Trùng Khánh
 • 21850
 • 27
 • BĐVHX Trung Phúc
 • 21851
 • XIII.
 • HUYỆN QUẢNG UYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quảng Uyên
 • 21900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 21901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 21902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 21903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 21904
 • 6
 • TT. Quảng Uyên
 • 21906
 • 7
 • X. Độc Lập
 • 21907
 • 8
 • X. Bình Lăng
 • 21908
 • 9
 • X. Quảng Hưng
 • 21909
 • 10
 • X. Phi Hải
 • 21910
 • 11
 • X. Quốc Phong
 • 21911
 • 12
 • X. Quốc Dân
 • 21912
 • 13
 • X. Đoài Khôn
 • 21913
 • 14
 • X. Phúc Sen
 • 21914
 • 15
 • X. Tự Do
 • 21915
 • 16
 • X. Ngọc Động
 • 21916
 • 17
 • X. Hoàng Hải
 • 21917
 • 18
 • X. Hạnh Phúc
 • 21918
 • 19
 • X. Hồng Quang
 • 21919
 • 20
 • X. Hồng Định
 • 21920
 • 21
 • X. Chí Thảo
 • 21921
 • 22
 • X. Cai Bộ
 • 21922
 • 23
 • BCP. Quảng Uyên
 • 21950

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top