Mã bưu điện Đăk Lăk – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Đăk Lăk

01:55 Chiều - 08/05/2019
0 Bình luận
2049
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh ĐĂK LĂK gồm ​05 chữ số, trong đó:​

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
  • 1
  • BC. Trung tâm tỉnh Đắk Lắk
  • 63000
  • 2
  • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
  • 63001
  • 3
  • Ban Tổ chức tỉnh ủy
  • 63002
  • 4
  • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
  • 63003
  • 5
  • Ban Dân vận tỉnh ủy
  • 63004
  • 6
  • Ban Nội chính tỉnh ủy
  • 63005
  • 7
  • Đảng ủy khối cơ quan
  • 63009
  • 8
  • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
  • 63010
  • 9
  • Đảng ủy khối doanh nghiệp
  • 63011
  • 10
  • Báo Đắk Lắk
  • 63016
  • 11
  • Hội đồng nhân dân
  • 63021
  • 12
  • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
  • 63030
  • 13
  • Tòa án nhân dân tỉnh
  • 63035
  • 14
  • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
  • 63036
  • 15
  • Kiểm toán nhà nước khu vực XII
  • 63037
  • 16
  • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
  • 63040
  • 17
  • Sở Công Thương
  • 63041
  • 18
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • 63042
  • 19
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
  • 63043
  • 20
  • Sở Ngoại vụ
  • 63044
  • 21
  • Sở Tài chính
  • 63045
  • 22
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • 63046
  • 23
  • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  • 63047
  • 24
  • Công an tỉnh
  • 63049
  • 25
  • Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
  • 63050
  • 26
  • Sở Nội vụ
  • 63051
  • 27
  • Sở Tư pháp
  • 63052
  • 28
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • 63053
  • 29
  • Sở Giao thông vận tải
  • 63054
  • 30
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • 63055
  • 31
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 63056
  • 32
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • 63057
  • 33
  • Sở Xây dựng
  • 63058
  • 34
  • Sở Y tế
  • 63060
  • 35
  • Bộ chỉ huy Quân sự
  • 63061
  • 36
  • Ban Dân tộc
  • 63062
  • 37
  • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
  • 63063
  • 38
  • Thanh tra tỉnh
  • 63064
  • 39
  • Trường chính trị tỉnh
  • 63065
  • 40
  • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
  • 63066
  • 41
  • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
  • 63067
  • 42
  • Bảo hiểm xã hội tỉnh
  • 63070
  • 43
  • Cục Thuế
  • 63078
  • 44
  • Cục Hải quan
  • 63079
  • 45
  • Cục Thống kê
  • 63080
  • 46
  • Kho bạc Nhà nước tỉnh
  • 63081
  • 47
  • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
  • 63085
  • 48
  • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
  • 63086
  • 49
  • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
  • 63087
  • 50
  • Liên đoàn Lao động tỉnh
  • 63088
  • 51
  • Hội Nông dân tỉnh
  • 63089
  • 52
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
  • 63090
  • 53
  • Tỉnh Đoàn
  • 63091
  • 54
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
  • 63092
  • 55
  • Hội Cựu chiến binh tỉnh
  • 63093
  • I.
  • THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột
  • 63100
  • 2
  • Thành ủy
  • 63101
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63102
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63103
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63104
  • 6
  • P. Thắng Lợi
  • 63106
  • 7
  • P. Tự An
  • 63107
  • 8
  • P. Tân Lập
  • 63108
  • 9
  • P. Tân An
  • 63109
  • 10
  • P. Tân Hòa
  • 63110
  • 11
  • P. Tân Lợi
  • 63111
  • 12
  • X. Cư ÊBur
  • 63112
  • 13
  • P. Thống Nhất
  • 63113
  • 14
  • P. Thành Công
  • 63114
  • 15
  • P. Tân Tiến
  • 63115
  • 16
  • P. Thành Nhất
  • 63116
  • 17
  • P. Tân Thành
  • 63117
  • 18
  • P. Ea Tam
  • 63118
  • 19
  • P. Khánh Xuân
  • 63119
  • 20
  • X. Hòa Xuân
  • 63120
  • 21
  • X. Hòa Phú
  • 63121
  • 22
  • X. Hòa Khánh
  • 63122
  • 23
  • X. Ea Kao
  • 63123
  • 24
  • X. Hòa Thắng
  • 63124
  • 25
  • X. Ea Tu
  • 63125
  • 26
  • X. Hòa Thuận
  • 63126
  • 27
  • BCP. Buôn Ma Thuột
  • 63150
  • 28
  • BC. KHL Buôn Ma Thuột
  • 63151
  • 29
  • BC. Tổ Lái Xe Buôn Ma Thuột
  • 63152
  • 31
  • BC. Tổ Bưu Tá Thành Phố Buôn Ma Thuột
  • 63153
  • 32
  • BC. Phát Tại Khai thác 3
  • 63154
  • 33
  • BC. Km5
  • 63155
  • 34
  • BC. Cổng 3
  • 63156
  • 35
  • BC. Phan Chu Trinh
  • 63157
  • 36
  • BC. Phan Bội Châu
  • 63158
  • 37
  • BC. TTĐM
  • 63159
  • 38
  • BC. Ngã Sáu 1
  • 63160
  • 39
  • BC. Đại Học Tây Nguyên
  • 63161
  • 40
  • BC. Hòa Khánh
  • 63162
  • 41
  • BC. Hòa Thắng
  • 63163
  • 42
  • BC. Hòa Thuận
  • 63164
  • 43
  • BC. Hệ 1 Đắk Lắk
  • 63199
  • II.
  • HUYỆN KRÔNG PẮK
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Krông Pắk
  • 63200
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63201
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63202
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63203
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63204
  • 6
  • TT. Phước An
  • 63206
  • 7
  • X. Hòa An
  • 63207
  • 8
  • X. Ea Phê
  • 63208
  • 9
  • X. KRông Búk
  • 63209
  • 10
  • X. Ea Kly
  • 63210
  • 11
  • X. Ea Kuăng
  • 63211
  • 12
  • X. Vụ Bổn
  • 63212
  • 13
  • X. Ea Yiêng
  • 63213
  • 14
  • X. Ea Uy
  • 63214
  • 15
  • X. Ea Hiu
  • 63215
  • 16
  • X. Tân Tiến
  • 63216
  • 17
  • X. Hòa Tiến
  • 63217
  • 18
  • X. Ea Yông
  • 63218
  • 19
  • X. Ea Kênh
  • 63219
  • 20
  • X. Ea KNuec
  • 63220
  • 21
  • X. Hòa Đông
  • 63221
  • 22
  • BCP. Krông Pắk
  • 63250
  • 23
  • BC. Ea Kuang
  • 63251
  • 24
  • BĐVHX Ea Phê 2
  • 63252
  • 25
  • BĐVHX Ea KNuec 2
  • 63253
  • III.
  • HUYỆN EA KAR
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Ea Kar
  • 63300
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63301
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63302
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63303
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63304
  • 6
  • TT. Ea Kar
  • 63306
  • 7
  • X. Ea Kmút
  • 63307
  • 8
  • X. Cư Huê
  • 63308
  • 9
  • X. Xuân Phú
  • 63309
  • 10
  • X. Ea Sar
  • 63310
  • 11
  • X. Ea Sô
  • 63311
  • 12
  • X. Ea Tih
  • 63312
  • 13
  • TT. Ea Knốp
  • 63313
  • 14
  • X. Ea Đar
  • 63314
  • 15
  • X. Cư Ni
  • 63315
  • 16
  • X. Ea Ô
  • 63316
  • 17
  • X. Ea Păl
  • 63317
  • 18
  • X. Cư Prông
  • 63318
  • 19
  • X. Cư Jang
  • 63319
  • 20
  • X. Cư Bông
  • 63320
  • 21
  • X. Cư ELang
  • 63321
  • 22
  • BCP. Ea Kar
  • 63350
  • 23
  • BC. Ea Knốp
  • 63351
  • IV.
  • HUYỆN KRÔNG NĂNG
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Krông Năng
  • 63400
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63401
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63402
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63403
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63404
  • 6
  • TT. Krông Năng
  • 63406
  • 7
  • X. Phú Xuân
  • 63407
  • 8
  • X. Ea Dăh
  • 63408
  • 9
  • X. Ea Puk
  • 63409
  • 10
  • X. Tam Giang
  • 63410
  • 11
  • X. Phú Lộc
  • 63411
  • 12
  • X. Ea Hồ
  • 63412
  • 13
  • X. Ea Tóh
  • 63413
  • 14
  • X. Ea Tân
  • 63414
  • 15
  • X. ĐLiê Ya
  • 63415
  • 16
  • X. Cư Klông
  • 63416
  • 17
  • X. Ea Tam
  • 63417
  • 18
  • BCP. Krông Năng
  • 63450
  • 19
  • BĐVHX Nông trường 49
  • 63451
  • V.
  • HUYỆN KRÔNG BÚK
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Krông Búk
  • 63500
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63501
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63502
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63503
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63504
  • 6
  • X. Chư KBô
  • 63506
  • 7
  • X. Cư Né
  • 63507
  • 8
  • X. Ea Sin
  • 63508
  • 9
  • X. Cư Pơng
  • 63509
  • 10
  • X. Ea Ngai
  • 63510
  • 11
  • X. Pơng Drang
  • 63511
  • 12
  • X. Tân Lập
  • 63512
  • 13
  • BCP. Krông Búk
  • 63550
  • 14
  • BC. Pơn Đrang
  • 63551
  • 15
  • BĐVHX KTy
  • 63552
  • VI.
  • HUYỆN EA H’LEO
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Ea H’leo
  • 63600
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63601
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63602
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63603
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63604
  • 6
  • TT. Ea Drăng
  • 63606
  • 7
  • X. Ea Ral
  • 63607
  • 8
  • X. Cư Mốt
  • 63608
  • 9
  • X. Ea Khal
  • 63609
  • 10
  • X. Ea Nam
  • 63610
  • 11
  • X. Dlê Yang
  • 63611
  • 12
  • X. Ea Hiao
  • 63612
  • 13
  • X. Ea Sol
  • 63613
  • 14
  • X. Ea H’leo
  • 63614
  • 15
  • X. Ea Wy
  • 63615
  • 16
  • X. Cư A Mung
  • 63616
  • 17
  • X. Ea Tir
  • 63617
  • 18
  • BCP. Ea H’leo
  • 63650
  • VII.
  • HUYỆN EA SÚP
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Ea Súp
  • 63700
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63701
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63702
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63703
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63704
  • 6
  • TT. Ea Súp
  • 63706
  • 7
  • X. Ea Lê
  • 63707
  • 8
  • X. Cư KBang
  • 63708
  • 9
  • X. Ea Rốk
  • 63709
  • 10
  • X. Ia JLơi
  • 63710
  • 11
  • X. Ia Lốp
  • 63711
  • 12
  • X. Ya Tờ Mốt
  • 63712
  • 13
  • X. Ia RVê
  • 63713
  • 14
  • X. Ea Bung
  • 63714
  • 15
  • X. Cư M’lan
  • 63715
  • 16
  • BCP. Ea Súp
  • 63750
  • 17
  • BĐVHX Trung đoàn 737
  • 63751
  • VIII.
  • HUYỆN BUÔN ĐÔN
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Buôn Đôn
  • 63800
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63801
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63802
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63803
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63804
  • 6
  • X. Ea Wer
  • 63806
  • 7
  • X. Tân Hoà
  • 63807
  • 8
  • X. Ea Nuôl
  • 63808
  • 9
  • X. Ea Bar
  • 63809
  • 10
  • X. Cuôr KNia
  • 63810
  • 11
  • X. Ea Huar
  • 63811
  • 12
  • X. Krông Na
  • 63812
  • 13
  • BCP. Buôn Đôn
  • 63850
  • IX.
  • HUYỆN CƯ M’GAR
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Cư M’gar
  • 63900
  • 2
  • Huyện ủy
  • 63901
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 63902
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 63903
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 63904
  • 6
  • TT. Quảng Phú
  • 63906
  • 7
  • X. Quảng Tiến
  • 63907
  • 8
  • TT. Ea Pốk
  • 63908
  • 9
  • X. Cư Suê
  • 63909
  • 10
  • X. Ea M’nang
  • 63910
  • 11
  • X. Quảng Hiệp
  • 63911
  • 12
  • X. Cư M’gar
  • 63912
  • 13
  • X. Ea KPam
  • 63913
  • 14
  • X. Ea H’đinh
  • 63914
  • 15
  • X. Ea M’DRóh
  • 63915
  • 16
  • X. Ea Kiết
  • 63916
  • 17
  • X. Ea Kuêh
  • 63917
  • 18
  • X. Ea Tar
  • 63918
  • 19
  • X. Cư Dliê M’nông
  • 63919
  • 20
  • X. Ea Tul
  • 63920
  • 21
  • X. Ea D’rơn
  • 63921
  • 22
  • X. Cuor Đăng
  • 63922
  • 23
  • BCP. Cư M’gar
  • 63950
  • X.
  • THỊ XÃ BUÔN HỒ
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm thị xã Buôn Hồ
  • 64000
  • 2
  • Thị ủy
  • 64001
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 64002
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 64003
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 64004
  • 6
  • P. An Lạc
  • 64006
  • 7
  • P. Đạt Hiếu
  • 64007
  • 8
  • P. An Bình
  • 64008
  • 9
  • P. Đoàn Kết
  • 64009
  • 10
  • P. Thiện An
  • 64010
  • 11
  • X. Ea Blang
  • 64011
  • 12
  • P. Thống Nhất
  • 64012
  • 13
  • P. Bình Tân
  • 64013
  • 14
  • X. Cư Bao
  • 64014
  • 15
  • X. Bình Thuận
  • 64015
  • 16
  • X. Ea Siên
  • 64016
  • 17
  • X. Ea Drông
  • 64017
  • 18
  • BCP. Buôn Hồ
  • 64050
  • XI.
  • HUYỆN CƯ KUIN
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Cư Kuin
  • 64100
  • 2
  • Huyện ủy
  • 64101
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 64102
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 64103
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 64104
  • 6
  • X. Dray Bhăng
  • 64106
  • 7
  • X. Ea Tiêu
  • 64107
  • 8
  • X. Ea BHốk
  • 64108
  • 9
  • X. Hòa Hiệp
  • 64109
  • 10
  • X. Ea Hu
  • 64110
  • 11
  • X. Cư Ê Wi
  • 64111
  • 12
  • X. Ea Ning
  • 64112
  • 13
  • X. Ea Ktur
  • 64113
  • 14
  • BCP. Cư Kuin
  • 64150
  • 15
  • BC. Hòa Hiệp
  • 64151
  • 16
  • BC. Trung Hòa
  • 64152
  • 17
  • BC. Việt Đức 4
  • 64153
  • 18
  • BĐVHX Ea BHốk 2
  • 64154
  • XII.
  • HUYỆN KRÔNG ANA
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Krông Ana
  • 64200
  • 2
  • Huyện ủy
  • 64201
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 64202
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 64203
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 64204
  • 6
  • TT. Buôn Trấp
  • 64206
  • 7
  • X. Bình Hòa
  • 64207
  • 8
  • X. Quảng Điền
  • 64208
  • 9
  • X. Dur KMăl
  • 64209
  • 10
  • X. Băng A Drênh
  • 64210
  • 11
  • X. Ea Bông
  • 64211
  • 12
  • X. Ea Na
  • 64212
  • 13
  • X. Dray Sáp
  • 64213
  • 14
  • BCP. Krông Ana
  • 64250
  • XIII.
  • HUYỆN LẮK
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Lắk
  • 64300
  • 2
  • Huyện ủy
  • 64301
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 64302
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 64303
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 64304
  • 6
  • TT. Liên Sơn
  • 64306
  • 7
  • X. Đắk Liêng
  • 64307
  • 8
  • X. Buôn Tría
  • 64308
  • 9
  • X. Buôn Triết
  • 64309
  • 10
  • X. Ea R’Bin
  • 64310
  • 11
  • X. Nam Ka
  • 64311
  • 12
  • X. Đắk Nuê
  • 64312
  • 13
  • X. Đắk Phơi
  • 64313
  • 14
  • X. Krông Nô
  • 64314
  • 15
  • X. Bông Krang
  • 64315
  • 16
  • X. Yang Tao
  • 64316
  • 17
  • BCP. Lắk
  • 64350
  • XIV.
  • HUYỆN KRÔNG BÔNG
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Krông Bông
  • 64400
  • 2
  • Huyện ủy
  • 64401
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 64402
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 64403
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 64404
  • 6
  • TT. Krông Kmar
  • 64406
  • 7
  • X. Khuê Ngọc Điền
  • 64407
  • 8
  • X. Hòa Sơn
  • 64408
  • 9
  • X. Ea Trul
  • 64409
  • 10
  • X. Yang Reh
  • 64410
  • 11
  • X. Hòa Tân
  • 64411
  • 12
  • X. Hòa Thành
  • 64412
  • 13
  • X. Dang Kang
  • 64413
  • 14
  • X. Cư KTy
  • 64414
  • 15
  • X. Hòa Lễ
  • 64415
  • 16
  • X. Hòa Phong
  • 64416
  • 17
  • X. Cư Pui
  • 64417
  • 18
  • X. Cư Drăm
  • 64418
  • 19
  • X. Yang Mao
  • 64419
  • 20
  • BCP. Krông Bông
  • 64450
  • XV.
  • HUYỆN M’ĐRẮK
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện M’đrắk
  • 64500
  • 2
  • Huyện ủy
  • 64501
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 64502
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 64503
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 64504
  • 6
  • TT. M’đrắk
  • 64506
  • 7
  • X. Cư M’ta
  • 64507
  • 8
  • X. Ea Riêng
  • 64508
  • 9
  • X. Krông Jing
  • 64509
  • 10
  • X. Krông Á
  • 64510
  • 11
  • X. Cư San
  • 64511
  • 12
  • X. Ea Trang
  • 64512
  • 13
  • X. Cư K Róa
  • 64513
  • 14
  • X. Ea M’doal
  • 64514
  • 15
  • X. Ea H’MLay
  • 64515
  • 16
  • X. Ea Lai
  • 64516
  • 17
  • X. Ea Pil
  • 64517
  • 18
  • X. Cư Prao
  • 64518
  • 19
  • BCP. M’đrăk
  • 64550

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Ixpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top