Mã bưu điện Đăk Lăk – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Đăk Lăk

01:55 Chiều - 08/05/2019
0 Bình luận
1629
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh ĐĂK LĂK gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Đắk Lắk
 • 63000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 63001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 63002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 63003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 63004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 63005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 63009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 63010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 63011
 • 10
 • Báo Đắk Lắk
 • 63016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 63021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 63030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 63035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 63036
 • 15
 • Kiểm toán nhà nước khu vực XII
 • 63037
 • 16
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 63040
 • 17
 • Sở Công Thương
 • 63041
 • 18
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 63042
 • 19
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 63043
 • 20
 • Sở Ngoại vụ
 • 63044
 • 21
 • Sở Tài chính
 • 63045
 • 22
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 63046
 • 23
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 63047
 • 24
 • Công an tỉnh
 • 63049
 • 25
 • Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • 63050
 • 26
 • Sở Nội vụ
 • 63051
 • 27
 • Sở Tư pháp
 • 63052
 • 28
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 63053
 • 29
 • Sở Giao thông vận tải
 • 63054
 • 30
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 63055
 • 31
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 63056
 • 32
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 63057
 • 33
 • Sở Xây dựng
 • 63058
 • 34
 • Sở Y tế
 • 63060
 • 35
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 63061
 • 36
 • Ban Dân tộc
 • 63062
 • 37
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 63063
 • 38
 • Thanh tra tỉnh
 • 63064
 • 39
 • Trường chính trị tỉnh
 • 63065
 • 40
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 63066
 • 41
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 63067
 • 42
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 63070
 • 43
 • Cục Thuế
 • 63078
 • 44
 • Cục Hải quan
 • 63079
 • 45
 • Cục Thống kê
 • 63080
 • 46
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 63081
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 63085
 • 48
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 63086
 • 49
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 63087
 • 50
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 63088
 • 51
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 63089
 • 52
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 63090
 • 53
 • Tỉnh Đoàn
 • 63091
 • 54
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 63092
 • 55
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 63093
 • I.
 • THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột
 • 63100
 • 2
 • Thành ủy
 • 63101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63104
 • 6
 • P. Thắng Lợi
 • 63106
 • 7
 • P. Tự An
 • 63107
 • 8
 • P. Tân Lập
 • 63108
 • 9
 • P. Tân An
 • 63109
 • 10
 • P. Tân Hòa
 • 63110
 • 11
 • P. Tân Lợi
 • 63111
 • 12
 • X. Cư ÊBur
 • 63112
 • 13
 • P. Thống Nhất
 • 63113
 • 14
 • P. Thành Công
 • 63114
 • 15
 • P. Tân Tiến
 • 63115
 • 16
 • P. Thành Nhất
 • 63116
 • 17
 • P. Tân Thành
 • 63117
 • 18
 • P. Ea Tam
 • 63118
 • 19
 • P. Khánh Xuân
 • 63119
 • 20
 • X. Hòa Xuân
 • 63120
 • 21
 • X. Hòa Phú
 • 63121
 • 22
 • X. Hòa Khánh
 • 63122
 • 23
 • X. Ea Kao
 • 63123
 • 24
 • X. Hòa Thắng
 • 63124
 • 25
 • X. Ea Tu
 • 63125
 • 26
 • X. Hòa Thuận
 • 63126
 • 27
 • BCP. Buôn Ma Thuột
 • 63150
 • 28
 • BC. KHL Buôn Ma Thuột
 • 63151
 • 29
 • BC. Tổ Lái Xe Buôn Ma Thuột
 • 63152
 • 31
 • BC. Tổ Bưu Tá Thành Phố Buôn Ma Thuột
 • 63153
 • 32
 • BC. Phát Tại Khai thác 3
 • 63154
 • 33
 • BC. Km5
 • 63155
 • 34
 • BC. Cổng 3
 • 63156
 • 35
 • BC. Phan Chu Trinh
 • 63157
 • 36
 • BC. Phan Bội Châu
 • 63158
 • 37
 • BC. TTĐM
 • 63159
 • 38
 • BC. Ngã Sáu 1
 • 63160
 • 39
 • BC. Đại Học Tây Nguyên
 • 63161
 • 40
 • BC. Hòa Khánh
 • 63162
 • 41
 • BC. Hòa Thắng
 • 63163
 • 42
 • BC. Hòa Thuận
 • 63164
 • 43
 • BC. Hệ 1 Đắk Lắk
 • 63199
 • II.
 • HUYỆN KRÔNG PẮK
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Krông Pắk
 • 63200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63204
 • 6
 • TT. Phước An
 • 63206
 • 7
 • X. Hòa An
 • 63207
 • 8
 • X. Ea Phê
 • 63208
 • 9
 • X. KRông Búk
 • 63209
 • 10
 • X. Ea Kly
 • 63210
 • 11
 • X. Ea Kuăng
 • 63211
 • 12
 • X. Vụ Bổn
 • 63212
 • 13
 • X. Ea Yiêng
 • 63213
 • 14
 • X. Ea Uy
 • 63214
 • 15
 • X. Ea Hiu
 • 63215
 • 16
 • X. Tân Tiến
 • 63216
 • 17
 • X. Hòa Tiến
 • 63217
 • 18
 • X. Ea Yông
 • 63218
 • 19
 • X. Ea Kênh
 • 63219
 • 20
 • X. Ea KNuec
 • 63220
 • 21
 • X. Hòa Đông
 • 63221
 • 22
 • BCP. Krông Pắk
 • 63250
 • 23
 • BC. Ea Kuang
 • 63251
 • 24
 • BĐVHX Ea Phê 2
 • 63252
 • 25
 • BĐVHX Ea KNuec 2
 • 63253
 • III.
 • HUYỆN EA KAR
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ea Kar
 • 63300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63304
 • 6
 • TT. Ea Kar
 • 63306
 • 7
 • X. Ea Kmút
 • 63307
 • 8
 • X. Cư Huê
 • 63308
 • 9
 • X. Xuân Phú
 • 63309
 • 10
 • X. Ea Sar
 • 63310
 • 11
 • X. Ea Sô
 • 63311
 • 12
 • X. Ea Tih
 • 63312
 • 13
 • TT. Ea Knốp
 • 63313
 • 14
 • X. Ea Đar
 • 63314
 • 15
 • X. Cư Ni
 • 63315
 • 16
 • X. Ea Ô
 • 63316
 • 17
 • X. Ea Păl
 • 63317
 • 18
 • X. Cư Prông
 • 63318
 • 19
 • X. Cư Jang
 • 63319
 • 20
 • X. Cư Bông
 • 63320
 • 21
 • X. Cư ELang
 • 63321
 • 22
 • BCP. Ea Kar
 • 63350
 • 23
 • BC. Ea Knốp
 • 63351
 • IV.
 • HUYỆN KRÔNG NĂNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Krông Năng
 • 63400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63404
 • 6
 • TT. Krông Năng
 • 63406
 • 7
 • X. Phú Xuân
 • 63407
 • 8
 • X. Ea Dăh
 • 63408
 • 9
 • X. Ea Puk
 • 63409
 • 10
 • X. Tam Giang
 • 63410
 • 11
 • X. Phú Lộc
 • 63411
 • 12
 • X. Ea Hồ
 • 63412
 • 13
 • X. Ea Tóh
 • 63413
 • 14
 • X. Ea Tân
 • 63414
 • 15
 • X. ĐLiê Ya
 • 63415
 • 16
 • X. Cư Klông
 • 63416
 • 17
 • X. Ea Tam
 • 63417
 • 18
 • BCP. Krông Năng
 • 63450
 • 19
 • BĐVHX Nông trường 49
 • 63451
 • V.
 • HUYỆN KRÔNG BÚK
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Krông Búk
 • 63500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63504
 • 6
 • X. Chư KBô
 • 63506
 • 7
 • X. Cư Né
 • 63507
 • 8
 • X. Ea Sin
 • 63508
 • 9
 • X. Cư Pơng
 • 63509
 • 10
 • X. Ea Ngai
 • 63510
 • 11
 • X. Pơng Drang
 • 63511
 • 12
 • X. Tân Lập
 • 63512
 • 13
 • BCP. Krông Búk
 • 63550
 • 14
 • BC. Pơn Đrang
 • 63551
 • 15
 • BĐVHX KTy
 • 63552
 • VI.
 • HUYỆN EA H’LEO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ea H’leo
 • 63600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63604
 • 6
 • TT. Ea Drăng
 • 63606
 • 7
 • X. Ea Ral
 • 63607
 • 8
 • X. Cư Mốt
 • 63608
 • 9
 • X. Ea Khal
 • 63609
 • 10
 • X. Ea Nam
 • 63610
 • 11
 • X. Dlê Yang
 • 63611
 • 12
 • X. Ea Hiao
 • 63612
 • 13
 • X. Ea Sol
 • 63613
 • 14
 • X. Ea H’leo
 • 63614
 • 15
 • X. Ea Wy
 • 63615
 • 16
 • X. Cư A Mung
 • 63616
 • 17
 • X. Ea Tir
 • 63617
 • 18
 • BCP. Ea H’leo
 • 63650
 • VII.
 • HUYỆN EA SÚP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ea Súp
 • 63700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63704
 • 6
 • TT. Ea Súp
 • 63706
 • 7
 • X. Ea Lê
 • 63707
 • 8
 • X. Cư KBang
 • 63708
 • 9
 • X. Ea Rốk
 • 63709
 • 10
 • X. Ia JLơi
 • 63710
 • 11
 • X. Ia Lốp
 • 63711
 • 12
 • X. Ya Tờ Mốt
 • 63712
 • 13
 • X. Ia RVê
 • 63713
 • 14
 • X. Ea Bung
 • 63714
 • 15
 • X. Cư M’lan
 • 63715
 • 16
 • BCP. Ea Súp
 • 63750
 • 17
 • BĐVHX Trung đoàn 737
 • 63751
 • VIII.
 • HUYỆN BUÔN ĐÔN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Buôn Đôn
 • 63800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63804
 • 6
 • X. Ea Wer
 • 63806
 • 7
 • X. Tân Hoà
 • 63807
 • 8
 • X. Ea Nuôl
 • 63808
 • 9
 • X. Ea Bar
 • 63809
 • 10
 • X. Cuôr KNia
 • 63810
 • 11
 • X. Ea Huar
 • 63811
 • 12
 • X. Krông Na
 • 63812
 • 13
 • BCP. Buôn Đôn
 • 63850
 • IX.
 • HUYỆN CƯ M’GAR
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cư M’gar
 • 63900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 63901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 63902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 63903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 63904
 • 6
 • TT. Quảng Phú
 • 63906
 • 7
 • X. Quảng Tiến
 • 63907
 • 8
 • TT. Ea Pốk
 • 63908
 • 9
 • X. Cư Suê
 • 63909
 • 10
 • X. Ea M’nang
 • 63910
 • 11
 • X. Quảng Hiệp
 • 63911
 • 12
 • X. Cư M’gar
 • 63912
 • 13
 • X. Ea KPam
 • 63913
 • 14
 • X. Ea H’đinh
 • 63914
 • 15
 • X. Ea M’DRóh
 • 63915
 • 16
 • X. Ea Kiết
 • 63916
 • 17
 • X. Ea Kuêh
 • 63917
 • 18
 • X. Ea Tar
 • 63918
 • 19
 • X. Cư Dliê M’nông
 • 63919
 • 20
 • X. Ea Tul
 • 63920
 • 21
 • X. Ea D’rơn
 • 63921
 • 22
 • X. Cuor Đăng
 • 63922
 • 23
 • BCP. Cư M’gar
 • 63950
 • X.
 • THỊ XÃ BUÔN HỒ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Buôn Hồ
 • 64000
 • 2
 • Thị ủy
 • 64001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 64002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 64003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 64004
 • 6
 • P. An Lạc
 • 64006
 • 7
 • P. Đạt Hiếu
 • 64007
 • 8
 • P. An Bình
 • 64008
 • 9
 • P. Đoàn Kết
 • 64009
 • 10
 • P. Thiện An
 • 64010
 • 11
 • X. Ea Blang
 • 64011
 • 12
 • P. Thống Nhất
 • 64012
 • 13
 • P. Bình Tân
 • 64013
 • 14
 • X. Cư Bao
 • 64014
 • 15
 • X. Bình Thuận
 • 64015
 • 16
 • X. Ea Siên
 • 64016
 • 17
 • X. Ea Drông
 • 64017
 • 18
 • BCP. Buôn Hồ
 • 64050
 • XI.
 • HUYỆN CƯ KUIN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cư Kuin
 • 64100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 64101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 64102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 64103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 64104
 • 6
 • X. Dray Bhăng
 • 64106
 • 7
 • X. Ea Tiêu
 • 64107
 • 8
 • X. Ea BHốk
 • 64108
 • 9
 • X. Hòa Hiệp
 • 64109
 • 10
 • X. Ea Hu
 • 64110
 • 11
 • X. Cư Ê Wi
 • 64111
 • 12
 • X. Ea Ning
 • 64112
 • 13
 • X. Ea Ktur
 • 64113
 • 14
 • BCP. Cư Kuin
 • 64150
 • 15
 • BC. Hòa Hiệp
 • 64151
 • 16
 • BC. Trung Hòa
 • 64152
 • 17
 • BC. Việt Đức 4
 • 64153
 • 18
 • BĐVHX Ea BHốk 2
 • 64154
 • XII.
 • HUYỆN KRÔNG ANA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Krông Ana
 • 64200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 64201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 64202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 64203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 64204
 • 6
 • TT. Buôn Trấp
 • 64206
 • 7
 • X. Bình Hòa
 • 64207
 • 8
 • X. Quảng Điền
 • 64208
 • 9
 • X. Dur KMăl
 • 64209
 • 10
 • X. Băng A Drênh
 • 64210
 • 11
 • X. Ea Bông
 • 64211
 • 12
 • X. Ea Na
 • 64212
 • 13
 • X. Dray Sáp
 • 64213
 • 14
 • BCP. Krông Ana
 • 64250
 • XIII.
 • HUYỆN LẮK
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lắk
 • 64300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 64301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 64302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 64303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 64304
 • 6
 • TT. Liên Sơn
 • 64306
 • 7
 • X. Đắk Liêng
 • 64307
 • 8
 • X. Buôn Tría
 • 64308
 • 9
 • X. Buôn Triết
 • 64309
 • 10
 • X. Ea R’Bin
 • 64310
 • 11
 • X. Nam Ka
 • 64311
 • 12
 • X. Đắk Nuê
 • 64312
 • 13
 • X. Đắk Phơi
 • 64313
 • 14
 • X. Krông Nô
 • 64314
 • 15
 • X. Bông Krang
 • 64315
 • 16
 • X. Yang Tao
 • 64316
 • 17
 • BCP. Lắk
 • 64350
 • XIV.
 • HUYỆN KRÔNG BÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Krông Bông
 • 64400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 64401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 64402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 64403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 64404
 • 6
 • TT. Krông Kmar
 • 64406
 • 7
 • X. Khuê Ngọc Điền
 • 64407
 • 8
 • X. Hòa Sơn
 • 64408
 • 9
 • X. Ea Trul
 • 64409
 • 10
 • X. Yang Reh
 • 64410
 • 11
 • X. Hòa Tân
 • 64411
 • 12
 • X. Hòa Thành
 • 64412
 • 13
 • X. Dang Kang
 • 64413
 • 14
 • X. Cư KTy
 • 64414
 • 15
 • X. Hòa Lễ
 • 64415
 • 16
 • X. Hòa Phong
 • 64416
 • 17
 • X. Cư Pui
 • 64417
 • 18
 • X. Cư Drăm
 • 64418
 • 19
 • X. Yang Mao
 • 64419
 • 20
 • BCP. Krông Bông
 • 64450
 • XV.
 • HUYỆN M’ĐRẮK
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện M’đrắk
 • 64500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 64501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 64502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 64503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 64504
 • 6
 • TT. M’đrắk
 • 64506
 • 7
 • X. Cư M’ta
 • 64507
 • 8
 • X. Ea Riêng
 • 64508
 • 9
 • X. Krông Jing
 • 64509
 • 10
 • X. Krông Á
 • 64510
 • 11
 • X. Cư San
 • 64511
 • 12
 • X. Ea Trang
 • 64512
 • 13
 • X. Cư K Róa
 • 64513
 • 14
 • X. Ea M’doal
 • 64514
 • 15
 • X. Ea H’MLay
 • 64515
 • 16
 • X. Ea Lai
 • 64516
 • 17
 • X. Ea Pil
 • 64517
 • 18
 • X. Cư Prao
 • 64518
 • 19
 • BCP. M’đrăk
 • 64550

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Ixpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top