Mã bưu điện Điện Biên – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Điện Biên

04:38 Chiều - 10/05/2019
0 Bình luận
374
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Điện Biên gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Điện Biên
 • 32000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 32001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 32002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 32003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 32004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 32005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 32009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 32010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 32011
 • 10
 • Báo Điện Biên
 • 32016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 32021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 32030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 32035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 32036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 32040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 32041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 32042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 32043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 32044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 32045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 32046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 32047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 32049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 32051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 32052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 32053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 32054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 32055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 32056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 32057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 32058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 32060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 32061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 32062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 32063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 32064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 32065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 32066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 32067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 32070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 32078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 32079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 32080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 32081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 32085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 32086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 32087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 32088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 32089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 32090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 32091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 32092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 32093
 • I.
 • THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ
 • 32100
 • 2
 • Thành ủy
 • 32101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32104
 • 6
 • P. Him Lam
 • 32106
 • 7
 • X. Thanh Minh
 • 32107
 • 8
 • P. Thanh Trường
 • 32108
 • 9
 • P. Thanh Bình
 • 32109
 • 10
 • P. Tân Thanh
 • 32110
 • 11
 • P. Mường Thanh
 • 32111
 • 12
 • P. Noong Bua
 • 32112
 • 13
 • P. Nam Thanh
 • 32113
 • 14
 • X. Tà Lèng
 • 32114
 • 15
 • BCP. Điện Biên Phủ
 • 32150
 • 16
 • BC. KHL Điện Biên Phủ
 • 32151
 • 17
 • BC. Him Lam
 • 32152
 • 18
 • BC.Thanh Trường
 • 32153
 • 19
 • BC. Thanh Bình
 • 32154
 • 20
 • BC. Nam Thanh
 • 32155
 • 21
 • BC. Hệ 1 Điện Biên
 • 32199
 • II.
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Điện Biên
 • 32200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32204
 • 6
 • X. Sam Mứn
 • 32206
 • 7
 • X. Noọng Hẹt
 • 32207
 • 8
 • X. Thanh An
 • 32208
 • 9
 • X. Thanh Xương
 • 32209
 • 10
 • X. Pá Khoang
 • 32210
 • 11
 • X. Mường Phăng
 • 32211
 • 12
 • X. Nà Nhạn
 • 32212
 • 13
 • X. Nà Tấu
 • 32213
 • 14
 • X. Mường Pồn
 • 32214
 • 15
 • X. Hua Thanh
 • 32215
 • 16
 • X. Thanh Nưa
 • 32216
 • 17
 • X. Thanh Luông
 • 32217
 • 18
 • X. Thanh Hưng
 • 32218
 • 19
 • X. Thanh Chăn
 • 32219
 • 20
 • X. Thanh Yên
 • 32220
 • 21
 • X. Noong Luống
 • 32221
 • 22
 • X. Pa Thơm
 • 32222
 • 23
 • X. Pom Lót
 • 32223
 • 24
 • X. Hẹ Muông
 • 32224
 • 25
 • X. Na Ư
 • 32225
 • 26
 • X. Núa Ngam
 • 32226
 • 27
 • X. Na Tông
 • 32227
 • 28
 • X. Mường Nhà
 • 32228
 • 29
 • X. Phu Luông
 • 32229
 • 30
 • X. Mường Lói
 • 32230
 • 31
 • BCP. Điện Biên
 • 32250
 • 32
 • BC. Bản Phủ
 • 32251
 • III.
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Điện Biên Đông
 • 32300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32304
 • 6
 • TT. Điện Biên Đông
 • 32306
 • 7
 • X. Phì Nhừ
 • 32307
 • 8
 • X. Chiềng Sơ
 • 32308
 • 9
 • X. Xa Dung
 • 32309
 • 10
 • X. Na Son
 • 32310
 • 11
 • X. Pu Nhi
 • 32311
 • 12
 • X. Nong U
 • 32312
 • 13
 • X. Keo Lôm
 • 32313
 • 14
 • X. Phình Giàng
 • 32314
 • 15
 • X. Pú Hồng
 • 32315
 • 16
 • X. Tìa Dình
 • 32316
 • 17
 • X. Háng Lìa
 • 32317
 • 18
 • X. Luân Giói
 • 32318
 • 19
 • X. Mường Luân
 • 32319
 • 20
 • BCP. Điện Biên Đông
 • 32350
 • IV.
 • HUYỆN MƯỜNG ẢNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mường Ảng
 • 32400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32404
 • 6
 • TT. Mường Ảng
 • 32406
 • 7
 • X. Ảng Tở
 • 32407
 • 8
 • X. Ngối Cáy
 • 32408
 • 9
 • X. Mường Đăng
 • 32409
 • 10
 • X. Ảng Nưa
 • 32410
 • 11
 • X. Ảng Cang
 • 32411
 • 12
 • X. Nặm Lịch
 • 32412
 • 13
 • X. Mường Lạn
 • 32413
 • 14
 • X. Xuân Lao
 • 32414
 • 15
 • X. Búng Lao
 • 32415
 • 16
 • BCP. Mường Ảng
 • 32450
 • V.
 • HUYỆN TUẦN GIÁO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tuần Giáo
 • 32500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32504
 • 6
 • TT. Tuần Giáo
 • 32506
 • 7
 • X. Quài Cang
 • 32507
 • 8
 • X. Tỏa Tình
 • 32508
 • 9
 • X. Ta Ma
 • 32509
 • 10
 • X. Phình Sáng
 • 32510
 • 11
 • X. Nà Tòng
 • 32511
 • 12
 • X. Rạng Đông
 • 32512
 • 13
 • X. Pú Nhung
 • 32513
 • 14
 • X. Quài Nưa
 • 32514
 • 15
 • X. Mùn Chung
 • 32515
 • 16
 • X. Mường Mùn
 • 32516
 • 17
 • X. Pú Xi
 • 32517
 • 18
 • X. Mường Khong
 • 32518
 • 19
 • X. Mường Thín
 • 32519
 • 20
 • X. Nà Sáy
 • 32520
 • 21
 • X. Chiềng Sinh
 • 32521
 • 22
 • X. Chiềng Đông
 • 32522
 • 23
 • X. Tênh Phông
 • 32523
 • 24
 • X. Quài Tở
 • 32524
 • 25
 • BCP. Tuần Giáo
 • 32550
 • VI.
 • HUYỆN TỦA CHÙA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tủa Chùa
 • 32600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32604
 • 6
 • TT. Tủa Chùa
 • 32606
 • 7
 • X. Mường Báng
 • 32607
 • 8
 • X. Xá Nhè
 • 32608
 • 9
 • X. Mường Đun
 • 32609
 • 10
 • X. Tủa Thàng
 • 32610
 • 11
 • X. Huổi Só
 • 32611
 • 12
 • X. Xín Chải
 • 32612
 • 13
 • X. Tả Sìn Thàng
 • 32613
 • 14
 • X. Lao Xả Phình
 • 32614
 • 15
 • X. Trung Thu
 • 32615
 • 16
 • X. Tả Phìn
 • 32616
 • 17
 • X. Sính Phình
 • 32617
 • 18
 • BCP. Tủa Chùa
 • 32650
 • VII.
 • THỊ XÃ MƯỜNG LAY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Mường Lay
 • 32700
 • 2
 • Thị ủy
 • 32701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32704
 • 6
 • P. Na Lay
 • 32706
 • 7
 • P. Sông Đà
 • 32707
 • 8
 • X. Lay Nưa
 • 32708
 • 10
 • BCP. Mường Lay
 • 32725
 • 11
 • BC. Nậm Cản
 • 32726
 • VIII.
 • HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mường Chà
 • 32750
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32751
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32752
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32753
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32754
 • 6
 • TT. Mường Chà
 • 32756
 • 7
 • X. Huổi Mí
 • 32757
 • 8
 • X. Nậm Nèn
 • 32758
 • 9
 • X. Pa Ham
 • 32759
 • 10
 • X. Xá Tổng
 • 32760
 • 11
 • X. Hừa Ngài
 • 32761
 • 12
 • X. Huổi Lèng
 • 32762
 • 13
 • X. Mường Tùng
 • 32763
 • 14
 • X. Ma Thì Hồ
 • 32764
 • 15
 • X. Sa Lông
 • 32765
 • 16
 • X. Na Sang
 • 32766
 • 17
 • X. Mường Mươn
 • 32767
 • 18
 • BCP. Mường Chà
 • 32775
 • IX.
 • HUYỆN NẬM PỒ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nậm Pồ
 • 32800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32804
 • 6
 • X. Nà Hỳ
 • 32806
 • 7
 • X. Si Pa Phìn
 • 32807
 • 8
 • X. Phìn Hồ
 • 32808
 • 9
 • X. Chà Nưa
 • 32809
 • 10
 • X. Chà Tở
 • 32810
 • 11
 • X. Nậm Khăn
 • 32811
 • 12
 • X. Pa Tần
 • 32812
 • 13
 • X. Chà Cang
 • 32813
 • 14
 • X. Nậm Tin
 • 32814
 • 15
 • X. Na Cô Sa
 • 32815
 • 16
 • X. Nà Khoa
 • 32816
 • 17
 • X. Nậm Nhừ
 • 32817
 • 18
 • X. Nậm Chua
 • 32818
 • 19
 • X. Nà Bủng
 • 32819
 • 20
 • X. Vàng Đán
 • 32820
 • 21
 • BCP. Nậm Pồ
 • 32850
 • X.
 • HUYỆN MƯỜNG NHÉ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mường Nhé
 • 32900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 32901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 32902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 32903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 32904
 • 6
 • X. Mường Nhé
 • 32906
 • 7
 • X. Nậm Vì
 • 32907
 • 8
 • X. Chung Chải
 • 32908
 • 9
 • X. Leng Su Sìn
 • 32909
 • 10
 • X. Sen Thượng
 • 32910
 • 11
 • X. Sín Thầu
 • 32911
 • 12
 • X. Nậm Kè
 • 32912
 • 13
 • X. Quảng Lâm
 • 32913
 • 14
 • X. Pá Mỳ
 • 32914
 • 15
 • X. Huổi Lếnh
 • 32915
 • 16
 • X. Mường Toong
 • 32916
 • 17
 • BCP. Mường Nhé
 • 32950

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Ixpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top