Mã bưu điện Đồng Tháp – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Đồng Tháp

10:16 Chiều - 12/05/2019
0 Bình luận
393
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Đồng Tháp gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Đồng Tháp
 • 81000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 81001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 81002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 81003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 81004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 81005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 81009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 81010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 81011
 • 10
 • Báo Đồng Tháp
 • 81016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 81021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 81030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 81035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 81036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 81040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 81041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 81042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 81043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 81044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 81045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 81046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 81047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 81049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 81051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 81052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 81053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 81054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 81055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 81056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 81057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 81058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 81060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 81061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 81062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 81063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 81064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 81065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 81066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 81067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 81070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 81078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 81079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 81080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 81081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 81085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 81086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 81087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 81088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 81089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 81090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 81091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 81092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 81093
 • I.
 • THÀNH PHỐ CAO LÃNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Cao Lãnh
 • 81100
 • 2
 • Thành ủy
 • 81101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81104
 • 6
 • P. 1
 • 81106
 • 7
 • P. Mỹ Phú
 • 81107
 • 8
 • X. Mỹ Trà
 • 81108
 • 9
 • X. Mỹ Tân
 • 81109
 • 10
 • X. Mỹ Ngãi
 • 81110
 • 11
 • P. 11
 • 81111
 • 12
 • X. Tân Thuận Tây
 • 81112
 • 13
 • X. Hòa An
 • 81113
 • 14
 • P. Hoà Thuận
 • 81114
 • 15
 • P. 4
 • 81115
 • 16
 • P. 2
 • 81116
 • 17
 • P. 3
 • 81117
 • 18
 • P. 6
 • 81118
 • 19
 • X. Tân Thuận Đông
 • 81119
 • 20
 • X. Tịnh Thới
 • 81120
 • 21
 • BCP. Thành phố Cao Lãnh
 • 81125
 • 22
 • BC. Phường 11
 • 81126
 • 23
 • BC. Phường Sáu
 • 81127
 • 24
 • BĐVHX Tân Thuận Đông 2
 • 81128
 • 25
 • BC. HCC Đồng Tháp
 • 81148
 • 26
 • BC. Hệ 1 Đồng Tháp
 • 81149
 • II.
 • HUYỆN CAO LÃNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cao Lãnh
 • 81150
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81151
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81152
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81153
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81154
 • 6
 • TT. Mỹ Thọ
 • 81156
 • 7
 • X. Mỹ Thọ
 • 81157
 • 8
 • X. An Bình
 • 81158
 • 9
 • X. Nhị Mỹ
 • 81159
 • 10
 • X. Ba Sao
 • 81160
 • 11
 • X. Phương Thịnh
 • 81161
 • 12
 • X. Gáo Giồng
 • 81162
 • 13
 • X. Phong Mỹ
 • 81163
 • 14
 • X. Tân Nghĩa
 • 81164
 • 15
 • X. Phương Trà
 • 81165
 • 16
 • X. Mỹ Xương
 • 81166
 • 17
 • X. Mỹ Hội
 • 81167
 • 18
 • X. Tân Hội Trung
 • 81168
 • 19
 • X. Bình Hàng Trung
 • 81169
 • 20
 • X. Bình Hàng Tây
 • 81170
 • 21
 • X. Mỹ Long
 • 81171
 • 22
 • X. Mỹ Hiệp
 • 81172
 • 23
 • X. Bình Thạnh
 • 81173
 • 24
 • BCP. Cao Lãnh
 • 81180
 • 25
 • BC. Kiến Văn
 • 81181
 • 26
 • BC. Mỹ Long
 • 81182
 • III.
 • HUYỆN THÁP MƯỜI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tháp Mười
 • 81200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81204
 • 6
 • TT. Mỹ An
 • 81206
 • 7
 • X. Tân Kiều
 • 81207
 • 8
 • X. Mỹ Hòa
 • 81208
 • 9
 • X. Trường Xuân
 • 81209
 • 10
 • X. Thạnh Lợi
 • 81210
 • 11
 • X. Hưng Thạnh
 • 81211
 • 12
 • X. Mỹ Quý
 • 81212
 • 13
 • X. Mỹ Đông
 • 81213
 • 14
 • X. Láng Biển
 • 81214
 • 15
 • X. Thanh Mỹ
 • 81215
 • 16
 • X. Phú Điền
 • 81216
 • 17
 • X. Đốc Binh Kiều
 • 81217
 • 18
 • X. Mỹ An
 • 81218
 • 19
 • BCP. Tháp Mười
 • 81250
 • 20
 • BC. Trường Xuân
 • 81251
 • 21
 • BC. Đường Thét
 • 81252
 • 22
 • BC. Thanh Mỹ
 • 81253
 • IV.
 • HUYỆN TAM NÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tam Nông
 • 81300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81304
 • 6
 • TT. Tràm Chim
 • 81306
 • 7
 • X. Phú Cường
 • 81307
 • 8
 • X. Hoà Bình
 • 81308
 • 9
 • X. Tân Công Sính
 • 81309
 • 10
 • X. Phú Hiệp
 • 81310
 • 11
 • X. Phú Thành B
 • 81311
 • 12
 • X. An Hòa
 • 81312
 • 13
 • X. An Long
 • 81313
 • 14
 • X. Phú Ninh
 • 81314
 • 15
 • X. Phú Thành A
 • 81315
 • 16
 • X. Phú Thọ
 • 81316
 • 17
 • X. Phú Đức
 • 81317
 • 18
 • BCP. Tam Nông
 • 81350
 • 19
 • BC. An Long
 • 81351
 • 20
 • BĐVHX Phú Cường 2
 • 81352
 • V.
 • HUYỆN TÂN HỒNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Hồng
 • 81400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81404
 • 6
 • TT. Sa Rài
 • 81406
 • 7
 • X. Tân Thành B
 • 81407
 • 8
 • X. Tân Thành A
 • 81408
 • 9
 • X. Thông Bình
 • 81409
 • 10
 • X. Tân Hộ Cơ
 • 81410
 • 11
 • X. Bình Phú
 • 81411
 • 12
 • X. Tân Công Chí
 • 81412
 • 13
 • X. An Phước
 • 81413
 • 14
 • X. Tân Phước
 • 81414
 • 15
 • BCP. Tân Hồng
 • 81450
 • 16
 • BC. Giồng Găng
 • 81451
 • 17
 • BĐVHX Thông Bình 2
 • 81452
 • VI.
 • THỊ XÃ HỒNG NGỰ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Hồng Ngự
 • 81500
 • 2
 • Thị ủy
 • 81501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81504
 • 6
 • P. An Thạnh
 • 81506
 • 7
 • X. Bình Thạnh
 • 81507
 • 8
 • X. Tân Hội
 • 81508
 • 9
 • P. An Lạc
 • 81509
 • 10
 • P. An Lộc
 • 81510
 • 11
 • X. An Bình A
 • 81511
 • 12
 • X. An Bình B
 • 81512
 • 13
 • BCP. Thị xã Hồng Ngự
 • 81525
 • 14
 • BC. HCC TX. Hồng Ngự
 • 81548
 • VII.
 • HUYỆN HỒNG NGỰ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hồng Ngự
 • 81550
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81551
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81552
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81553
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81554
 • 6
 • X. Thường Thới Hậu A
 • 81556
 • 7
 • X. Thường Phước 1
 • 81557
 • 8
 • X. Thường Phước 2
 • 81558
 • 9
 • X. Thường Thới Tiền
 • 81559
 • 1
 • X. Thường Thới Hậu
 • 81560
 • 11
 • X. Thường Lạc
 • 81561
 • 12
 • X. Long Khánh A
 • 81562
 • 13
 • X. Long Khánh B
 • 81563
 • 14
 • X. Long Thuận
 • 81564
 • 15
 • X. Phú Thuận B
 • 81565
 • 16
 • X. Phú Thuận A
 • 81566
 • 17
 • BCP. Hồng Ngự
 • 81575
 • VIII.
 • HUYỆN THANH BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thanh Bình
 • 81600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81604
 • 6
 • TT. Thanh Bình
 • 81606
 • 7
 • X. Bình Thành
 • 81607
 • 8
 • X. Bình Tấn
 • 81608
 • 9
 • X. Tân Mỹ
 • 81609
 • 10
 • X. Phú Lợi
 • 81610
 • 11
 • X. An Phong
 • 81611
 • 12
 • X. Tân Quới
 • 81612
 • 13
 • X. Tân Hòa
 • 81613
 • 14
 • X. Tân Huề
 • 81614
 • 15
 • X. Tân Bình
 • 81615
 • 16
 • X. Tân Long
 • 81616
 • 17
 • X. Tân Thạnh
 • 81617
 • 18
 • X. Tân Phú
 • 81618
 • 19
 • BCP. Thanh Bình
 • 81650
 • 20
 • BC. An Phong
 • 81651
 • 21
 • BC. Tân Qưới
 • 81652
 • IX.
 • HUYỆN LẤP VÒ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lấp Vò
 • 81700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81704
 • 6
 • TT. Lấp Vò
 • 81706
 • 7
 • X. Bình Thành
 • 81707
 • 8
 • X. Định An
 • 81708
 • 9
 • X. Định Yên
 • 81709
 • 10
 • X. Bình Thạnh Trung
 • 81710
 • 11
 • X. Hội An Đông
 • 81711
 • 12
 • X. Mỹ An Hưng A
 • 81712
 • 13
 • X. Mỹ An Hưng B
 • 81713
 • 14
 • X. Tân Mỹ
 • 81714
 • 15
 • X. Vĩnh Thạnh
 • 81715
 • 16
 • X. Long Hưng B
 • 81716
 • 17
 • X. Long Hưng A
 • 81717
 • 18
 • X. Tân Khánh Trung
 • 81718
 • 19
 • BCP. Lấp Vò
 • 81725
 • 20
 • BC. Tân Mỹ
 • 81726
 • 21
 • BC. Vĩnh Thạnh
 • 81727
 • X.
 • HUYỆN LAI VUNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lai Vung
 • 81750
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81751
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81752
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81753
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81754
 • 6
 • TT. Lai Vung
 • 81756
 • 7
 • X. Hòa Thành
 • 81757
 • 8
 • X. Tân Dương
 • 81758
 • 9
 • X. Long Hậu
 • 81759
 • 10
 • X. Tân Phước
 • 81760
 • 11
 • X. Tân Thành
 • 81761
 • 12
 • X. Vĩnh Thới
 • 81762
 • 13
 • X. Hòa Long
 • 81763
 • 14
 • X. Long Thắng
 • 81764
 • 15
 • X. Tân Hòa
 • 81765
 • 16
 • X. Định Hòa
 • 81766
 • 17
 • X. Phong Hòa
 • 81767
 • 18
 • BCP. Lai Vung
 • 81775
 • 19
 • BC. Tân Thành
 • 81776
 • XI.
 • THÀNH PHỐ SA ĐÉC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Sa Đéc
 • 81800
 • 2
 • Thành ủy
 • 81801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81804
 • 6
 • P. 1
 • 81806
 • 7
 • P. 3
 • 81807
 • 8
 • P. 4
 • 81808
 • 9
 • P. 2
 • 81809
 • 10
 • X. Tân Phú Đông
 • 81810
 • 11
 • P. An Hoà
 • 81811
 • 12
 • X. Tân Quy Tây
 • 81812
 • 13
 • P. Tân Quy Đông
 • 81813
 • 14
 • X. Tân Khánh Đông
 • 81814
 • 15
 • BCP. Sa Đéc
 • 81850
 • 16
 • BC. Nàng Hai
 • 81851
 • XII.
 • HUYỆN CHÂU THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
 • 81900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 81901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 81902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 81903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 81904
 • 6
 • TT. Cái Tàu Hạ
 • 81906
 • 7
 • X. An Nhơn
 • 81907
 • 8
 • X. An Hiệp
 • 81908
 • 9
 • X. Tân Nhuận Đông
 • 81909
 • 10
 • X. Tân Bình
 • 81910
 • 11
 • X. Tân Phú Trung
 • 81911
 • 12
 • X. Tân Phú
 • 81912
 • 13
 • X. Phú Long
 • 81913
 • 14
 • X. Phú Hựu
 • 81914
 • 15
 • X. An Phú Thuận
 • 81915
 • 16
 • X. An Khánh
 • 81916
 • 17
 • X. Hòa Tân
 • 81917
 • 18
 • BCP. Châu Thành
 • 81950
 • 19
 • BC. Nha Mân
 • 81951
 • 20
 • BC. Hòa Tân
 • 81952

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top