Mã bưu điện Gia Lai – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Gia Lai

11:55 Sáng - 13/05/2019
0 Bình luận
1468
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Gia Lai gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Gia Lai
 • 61000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 61001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 61002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 61003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 61004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 61005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 61009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 61010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 61011
 • 10
 • Báo Gia Lai
 • 61016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 61021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 61030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 61035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 61036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 61040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 61041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 61042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 61043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 61044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 61045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thôn
 • 61046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 61047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 61049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 61051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 61052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 61053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 61054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 61055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 61056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 61057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 61058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 61060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 61061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 61062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 61063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 61064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 61065
 • 38
 • Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam
 • 61066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 61067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 61070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 61078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 61079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 61080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 61081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 61085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 61086
 • 47
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 61087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 61088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 61089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 61090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 61091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 61092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 61093
 • I.
 • THÀNH PHỐ PLEIKU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Pleiku
 • 61100
 • 2
 • Thành ủy
 • 61101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61104
 • 6
 • P. Tây Sơ
 • 61106
 • 7
 • P. Hội Thương
 • 61107
 • 8
 • P. Phù Đổng
 • 61108
 • 9
 • P. Hoa Lư
 • 61109
 • 10
 • P. Thống Nhất
 • 61110
 • 11
 • P. Yên Đỗ
 • 61111
 • 12
 • P. Diên Hồng
 • 61112
 • 13
 • P. Ia Kring
 • 61113
 • 14
 • P. Hội Phú
 • 61114
 • 15
 • P. Trà Bá
 • 61115
 • 16
 • P. Chi Lăng
 • 61116
 • 17
 • P. Thắng Lợi
 • 61117
 • 18
 • X. An Phú
 • 61118
 • 19
 • X. Chư Á
 • 61119
 • 20
 • X. Trà Đa
 • 61120
 • 21
 • X. Biển Hồ
 • 61121
 • 22
 • X. Tân Sơn
 • 61122
 • 23
 • P. Yên Thế
 • 61123
 • 24
 • P. Đống Đa
 • 61124
 • 25
 • X. Diên Phú
 • 61125
 • 26
 • X. Gào
 • 61126
 • 27
 • X. Ia Kênh
 • 61127
 • 28
 • X. Chư HDrông
 • 61128
 • 28
 • BCP. Pleiku
 • 61150
 • 29
 • BC. Yên Đỗ
 • 61151
 • 30
 • BC. Diên Hồng
 • 61152
 • 31
 • BC. Iakring
 • 61153
 • 32
 • BC. Trà Bá
 • 61154
 • 33
 • BC. Chư Á 1
 • 61155
 • 34
 • BC. Biển Hồ
 • 61156
 • 35
 • BC. Hệ 1 Gia Lai
 • 61199
 • II.
 • HUYỆN ĐAK ĐOA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đak Đoa
 • 61200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61204
 • 6
 • TT. Đak Đoa
 • 61206
 • 7
 • X. Tân Bình
 • 61207
 • 8
 • X. K’ Dang
 • 61208
 • 9
 • X. H’ Neng
 • 61209
 • 10
 • X. Kon Gang
 • 61210
 • 11
 • X. Hải Yang
 • 61211
 • 12
 • X. Đăk Sơmei
 • 61212
 • 13
 • X. Hà Đông
 • 61213
 • 14
 • X. Đăk Krong
 • 61214
 • 15
 • X. Hà Bầu
 • 61215
 • 16
 • X. Nam Yang
 • 61216
 • 17
 • X. A Dơk
 • 61217
 • 18
 • X. Glar
 • 61218
 • 19
 • X. HNol
 • 61219
 • 20
 • X. Trang
 • 61220
 • 21
 • X. Ia Pết
 • 61221
 • 22
 • X. Ia Băng
 • 61222
 • 23
 • BCP. Đak Đoa
 • 61250
 • III.
 • HUYỆN CHƯ PĂH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chư Păh
 • 61300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61304
 • 6
 • TT. Phú Hòa
 • 61306
 • 7
 • X. Nghĩa Hưng
 • 61307
 • 8
 • X. Chư Jôr
 • 61308
 • 9
 • X. Chư Đăng Ya
 • 61309
 • 10
 • X. Đăk Tơ Ver
 • 61310
 • 11
 • X. Hà Tây
 • 61311
 • 12
 • X. Ia Khươl
 • 61312
 • 13
 • X. Hòa Phú
 • 61313
 • 14
 • X. Ia Phí
 • 61314
 • 15
 • TT. Ia Ly
 • 61315
 • 16
 • X. Ia Mơ Nông
 • 61316
 • 17
 • X. Ia Kreng
 • 61317
 • 18
 • X. Ia Ka
 • 61318
 • 19
 • X. Ia Nhin
 • 61319
 • 20
 • X. Nghĩa Hòa
 • 61320
 • 21
 • BCP. Chư Păh
 • 61350
 • IV.
 • HUYỆN IA GRAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ia Grai
 • 61400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61404
 • 6
 • TT. Ia Kha
 • 61406
 • 7
 • X. Ia Hrung
 • 61407
 • 8
 • X. Ia Dêr
 • 61408
 • 9
 • X. Ia Sao
 • 61409
 • 10
 • X. Ia Yok
 • 61410
 • 11
 • X. Ia Bă
 • 61411
 • 12
 • X. Ia Grăng
 • 61412
 • 13
 • X. Ia Khai
 • 61413
 • 14
 • X. Ia Krai
 • 61414
 • 15
 • X. Ia O
 • 61415
 • 16
 • X. Ia Chía
 • 61416
 • 17
 • X. Ia Tô
 • 61417
 • 18
 • X. Ia Pếch
 • 61418
 • 19
 • BCP. Ia Grai
 • 61450
 • 20
 • BC. Chư Nghé
 • 61451
 • 21
 • BC. Sê San 4
 • 61452
 • V.
 • HUYỆN ĐỨC CƠ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đức Cơ
 • 61500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61504
 • 6
 • TT. Chư Ty
 • 61506
 • 7
 • X. Ia Dơk
 • 61507
 • 8
 • X. Ia Krêl
 • 61508
 • 9
 • X. Ia Din
 • 61509
 • 10
 • X. Ia Kla
 • 61510
 • 11
 • X. Ia Dom
 • 61511
 • 12
 • X. Ia Lang
 • 61512
 • 13
 • X. Ia Kriêng
 • 61513
 • 14
 • X. Ia Pnôn
 • 61514
 • 15
 • X. Ia Nan
 • 61515
 • 16
 • BCP. Đức Cơ
 • 61550
 • VI.
 • HUYỆN CHƯ PRÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chư Prông
 • 61600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61604
 • 6
 • TT. Chư Prông
 • 61606
 • 7
 • X. Ia Kly
 • 61607
 • 8
 • X. Ia Tôr
 • 61608
 • 9
 • X. Ia Bang
 • 61609
 • 10
 • X. Ia Băng
 • 61610
 • 11
 • X. Ia Phìn
 • 61611
 • 12
 • X. Bàu Cạn
 • 61612
 • 13
 • X. Bình Giáo
 • 61613
 • 14
 • X. Thăng Hưng
 • 61614
 • 15
 • X. Ia Drăng
 • 61615
 • 16
 • X. Ia O
 • 61616
 • 17
 • X. Ia Boòng
 • 61617
 • 18
 • X. Ia Me
 • 61618
 • 19
 • X. Ia Pia
 • 61619
 • 20
 • X. Ia Vê
 • 61620
 • 21
 • X. Ia Lâu
 • 61621
 • 22
 • X. Ia Ga
 • 61622
 • 23
 • X. Ia Púch
 • 61623
 • 24
 • X. Ia Mơ
 • 61624
 • 25
 • X. Ia Piơr
 • 61625
 • 26
 • BCP. Chư Prông
 • 61650
 • VII.
 • HUYỆN PHÚ THIỆN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Thiện
 • 61700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61704
 • 6
 • TT. Phú Thiện
 • 61706
 • 7
 • X. Chư A Thai
 • 61707
 • 8
 • X. Ayun Hạ
 • 61708
 • 9
 • X. Ia Ake
 • 61709
 • 10
 • X. Ia Sol
 • 61710
 • 11
 • X. Ia Piar
 • 61711
 • 12
 • X. Ia Yeng
 • 61712
 • 13
 • X. Ia Peng
 • 61713
 • 14
 • X. Chrôh Pơnan
 • 61714
 • 15
 • X. Ia Hiao
 • 61715
 • 16
 • BCP. Phú Thiện
 • 61750
 • VIII.
 • HUYỆN CHƯ PƯH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chư Pưh
 • 61800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61804
 • 6
 • TT. Nhơn Hoà
 • 61806
 • 7
 • X. Ia Rong
 • 61807
 • 8
 • X. Ia Hrú
 • 61808
 • 9
 • X. Ia Dreng
 • 61809
 • 10
 • X. Ia Hla
 • 61810
 • 11
 • X. Chư Don
 • 61811
 • 12
 • X. Ia Phang
 • 61812
 • 13
 • X. Ia Le
 • 61813
 • 14
 • X. Ia Blứ
 • 61814
 • 15
 • BCP. Chư Pưh
 • 61850
 • IX.
 • HUYỆN CHƯ SÊ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Chư Sê
 • 61900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 61901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 61902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 61903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 61904
 • 6
 • TT. Chư Sê
 • 61906
 • 7
 • X. Dun
 • 61907
 • 8
 • X. Albá
 • 61908
 • 9
 • X. Bờ Ngoong
 • 61909
 • 10
 • X. Bar Măih
 • 61910
 • 11
 • X. Ia Tiêm
 • 61911
 • 12
 • X. Chư Pơng
 • 61912
 • 13
 • X. Ia Glai
 • 61913
 • 14
 • X. Ia Hlốp
 • 61914
 • 15
 • X. Ia Ko
 • 61915
 • 16
 • X. Ia Blang
 • 61916
 • 17
 • X. Ia Pal
 • 61917
 • 18
 • X. Kông HTok
 • 61918
 • 19
 • X. Ayun
 • 61919
 • 20
 • X. Hbông
 • 61920
 • 21
 • BCP. Chư Sê
 • 61950
 • X.
 • THỊ XÃ AYUN PA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Ayun Pa
 • 62000
 • 2
 • Thị ủy
 • 62001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62004
 • 6
 • P. Đoàn Kết
 • 62006
 • 7
 • P. Sông Bờ
 • 62007
 • 8
 • P. Cheo Reo
 • 62008
 • 9
 • P. Hòa Bình
 • 62009
 • 10
 • X. Chư Băh
 • 62010
 • 11
 • X. Ia Rbol
 • 62011
 • 12
 • X. Ia Sao
 • 62012
 • 13
 • X. Ia RTô
 • 62013
 • 14
 • BCP. Ayun Pa
 • 62050
 • XI.
 • HUYỆN KRÔNG PA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Krông Pa
 • 62100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 62101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62104
 • 6
 • TT. Phú Túc
 • 62106
 • 7
 • X. Phú Cần
 • 62107
 • 8
 • X. Ia Mlah
 • 62108
 • 9
 • X. Đất Bằng
 • 62109
 • 10
 • X. Chư Rcăm
 • 62110
 • 11
 • X. Ia Rsai
 • 62111
 • 12
 • X. Ia Rsươm
 • 62112
 • 13
 • X. Uar
 • 62113
 • 14
 • X. Chư Gu
 • 62114
 • 15
 • X. Chư Drăng
 • 62115
 • 16
 • X. Ia Rmok
 • 62116
 • 17
 • X. Chư Ngọc
 • 62117
 • 18
 • X. Ia Dreh
 • 62118
 • 19
 • X. Krông Năng
 • 62119
 • 20
 • BCP. Krông Pa
 • 62150
 • 21
 • BC. Siêm
 • 62151
 • XII.
 • HUYỆN IA PA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ia Pa
 • 62200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 62201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62204
 • 6
 • X. Kim Tân
 • 62206
 • 7
 • X. Chư Răng
 • 62207
 • 8
 • X. Pờ Tó
 • 62208
 • 9
 • X. Ia Mrơn
 • 62209
 • 10
 • X. Ia Trôk
 • 62210
 • 11
 • X. Ia Broăi
 • 62211
 • 12
 • X. Ia Tul
 • 62212
 • 13
 • X. Chư Mố
 • 62213
 • 14
 • X. Ia Kdăm
 • 62214
 • 15
 • BCP. Ia Pa
 • 62250
 • 16
 • BC. Mrơn
 • 62251
 • XIII.
 • HUYỆN KÔNG CHRO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kông Chro
 • 62300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 62301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62304
 • 6
 • TT. Kông Chro
 • 62306
 • 7
 • X. Ya Ma
 • 62307
 • 8
 • X. Đăk Tpang
 • 62308
 • 9
 • X. Kông Yang
 • 62309
 • 10
 • X. An Trung
 • 62310
 • 11
 • X. Chư Krey
 • 62311
 • 12
 • X. Đăk Pơ Pho
 • 62312
 • 13
 • X. Yang Trung
 • 62313
 • 14
 • X. Chơ Long
 • 62314
 • 15
 • X. Yang Nam
 • 62315
 • 16
 • X. Đắk Kơ Ning
 • 62316
 • 17
 • X. Sró
 • 62317
 • 18
 • X. Đăk Song
 • 62318
 • 19
 • X. Đăk Pling
 • 62319
 • 20
 • BCP. Kông Chro
 • 62350
 • XIV.
 • HUYỆN ĐẮK PƠ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Pơ
 • 62400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 62401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62404
 • 6
 • TT. Đắk Pơ
 • 62406
 • 7
 • X. An Thành
 • 62407
 • 8
 • X. Hà Tam
 • 62408
 • 9
 • X. Yang Bắc
 • 62409
 • 10
 • X. Ya Hội
 • 62410
 • 11
 • X. Phú An
 • 62411
 • 12
 • X. Tân An
 • 62412
 • 13
 • X. Cư An
 • 62413
 • 14
 • BCP. Đắk Pơ
 • 62450
 • XV.
 • THỊ XÃ AN KHÊ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã An Khê
 • 62500
 • 2
 • Thị ủy
 • 62501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62504
 • 6
 • P. Tây Sơn
 • 62506
 • 7
 • P. An Phú
 • 62507
 • 8
 • P. An Tân
 • 62508
 • 9
 • P. Ngô Mây
 • 62509
 • 10
 • X. Song An
 • 62510
 • 11
 • X. Cửu An
 • 62511
 • 12
 • X. Tú An
 • 62512
 • 13
 • X. Xuân An
 • 62513
 • 14
 • X. Thành An
 • 62514
 • 15
 • P. An Phước
 • 62515
 • 16
 • P. An Bình
 • 62516
 • 17
 • BCP. An Khê
 • 62550
 • XVI.
 • HUYỆN KBANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện KBang
 • 62600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 62601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62604
 • 6
 • TT. KBang
 • 62606
 • 7
 • X. Đak Smar
 • 62607
 • 8
 • X. Sơ Pai
 • 62608
 • 9
 • X. Sơn Lang
 • 62609
 • 10
 • X. Đăk Rong
 • 62610
 • 11
 • X. Kon Pne
 • 62611
 • 12
 • X. Krong
 • 62612
 • 13
 • X. Lơ Ku
 • 62613
 • 14
 • X. Tơ Tung
 • 62614
 • 15
 • X. Đông
 • 62615
 • 16
 • X. Kông Lơng Khơng
 • 62616
 • 17
 • X. Kông Bờ La
 • 62617
 • 18
 • X. Đăk Hlơ
 • 62618
 • 19
 • X. Nghĩa An
 • 62619
 • 20
 • BCP. Kbang
 • 62650
 • XVII.
 • HUYỆN MANG YANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mang Yang
 • 62700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 62701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 62702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 62703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 62704
 • 6
 • TT. Kon Dơng
 • 62706
 • 7
 • X. Đăk Yă
 • 62707
 • 8
 • X. Đak Ta Ley
 • 62708
 • 9
 • X. Hra
 • 62709
 • 10
 • X. Đak Jơ Ta
 • 62710
 • 11
 • X. Ayun
 • 62711
 • 12
 • X. Đăk Djrăng
 • 62712
 • 13
 • X. Lơ Pang
 • 62713
 • 14
 • X. Kon Thụp
 • 62714
 • 15
 • X. Đê Ar
 • 62715
 • 16
 • X. Đăk Trôi
 • 62716
 • 17
 • X. Kon Chiêng
 • 62717
 • 18
 • BCP. Mang Yang
 • 62750

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top