Mã bưu điện Hà Tĩnh – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hà Tĩnh

09:06 Chiều - 15/05/2019
0 Bình luận
829
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Hà Tỉnh gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Hà Tĩnh
 • 45000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 45001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 45002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 45003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 45004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 45005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 45009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 45010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 45011
 • 10
 • Báo Hà Tĩnh
 • 45016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 45021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 45030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 45035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 45036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 45040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 45041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 45042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 45043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 45044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 45045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 45046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 45047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 45049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 45051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 45052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 45053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 45054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 45055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 45056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 45057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 45058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 45060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 45061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 45062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 45063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 45064
 • 37
 • Trường chính trị Trần Phú
 • 45065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 45066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 45067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 45070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 45078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 45079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 45080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 45081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 45085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 45086
 • 47
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 45087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 45088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 45089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 45090
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 45091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 45092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 45093
 • I.
 • THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Hà Tĩnh
 • 45100
 • 2
 • Thành ủy
 • 45101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45104
 • 6
 • P. Nam Hà
 • 45106
 • 7
 • P. Tân Giang
 • 45107
 • 8
 • P. Thạch Quý
 • 45108
 • 9
 • X. Thạch Hưng
 • 45109
 • 10
 • X. Thạch Đồng
 • 45110
 • 11
 • X. Thạch Môn
 • 45111
 • 12
 • X. Thạch Hạ
 • 45112
 • 13
 • X. Thạch Trung
 • 45113
 • 14
 • P. Nguyễn Du
 • 45114
 • 15
 • P. Bắc Hà
 • 45115
 • 16
 • P. Trần Phú
 • 45116
 • 17
 • P. Thạch Linh
 • 45117
 • 18
 • P. Hà Huy Tập
 • 45118
 • 19
 • P. Đại Nài
 • 45119
 • 20
 • P. Văn Yên
 • 45120
 • 21
 • X. Thạch Bình
 • 45121
 • 22
 • BCP. Hà Tĩnh
 • 45150
 • 23
 • BC. KHL Hà Tĩnh
 • 45151
 • 24
 • BC. Tân Giang
 • 45152
 • 25
 • BC. Thạch Hạ
 • 45153
 • 26
 • BC. Cầu Đông
 • 45154
 • 27
 • BC. Bến Xe
 • 45155
 • 28
 • BC. Cầu Phủ
 • 45156
 • 29
 • BC. HCC Hà Tĩnh
 • 45198
 • 30
 • BC. Hệ 1 Hà Tĩnh
 • 45199
 • II.
 • HUYỆN THẠCH HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thạch Hà
 • 45200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 45201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45204
 • 6
 • TT. Thạch Hà
 • 45206
 • 7
 • X. Thạch Long
 • 45207
 • 8
 • X. Thạch Bàn
 • 45208
 • 9
 • X. Thạch Đỉnh
 • 45209
 • 10
 • X. Thạch Hải
 • 45210
 • 11
 • X. Thạch Khê
 • 45211
 • 12
 • X. Thạch Trị
 • 45212
 • 13
 • X. Thạch Lạc
 • 45213
 • 14
 • X. Tượng Sơn
 • 45214
 • 15
 • X. Thạch Văn
 • 45215
 • 16
 • X. Thạch Thắng
 • 45216
 • 17
 • X. Thạch Hội
 • 45217
 • 18
 • X. Phù Việt
 • 45218
 • 19
 • X. Thạch Sơn
 • 45219
 • 20
 • X. Thạch Kênh
 • 45220
 • 21
 • X. Thạch Liên
 • 45221
 • 22
 • X. Việt Xuyên
 • 45222
 • 23
 • X. Thạch Tiến
 • 45223
 • 24
 • X. Thạch Thanh
 • 45224
 • 25
 • X. Thạch Ngọc
 • 45225
 • 26
 • X. Thạch Vĩnh
 • 45226
 • 27
 • X. Ngọc Sơn
 • 45227
 • 28
 • X. Bắc Sơn
 • 45228
 • 29
 • X. Thạch Lưu
 • 45229
 • 30
 • X. Thạch Đài
 • 45230
 • 31
 • X. Thạch Tân
 • 45231
 • 32
 • X. Thạch Lâm
 • 45232
 • 33
 • X. Thạch Hương
 • 45233
 • 34
 • X. Thạch Xuân
 • 45234
 • 35
 • X. Nam Hương
 • 45235
 • 36
 • X. Thạch Điền
 • 45236
 • 37
 • BCP. Thạch Hà
 • 45250
 • 38
 • BC. Chợ Mới
 • 45251
 • 39
 • BC. Thạch Việt
 • 45252
 • 40
 • BC. Thạch Liên
 • 45253
 • 41
 • BC. Thạch Lưu
 • 45254
 • III.
 • HUYỆN CAN LỘC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Can Lộc
 • 45300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 45301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45304
 • 6
 • TT. Nghèn
 • 45306
 • 7
 • X. Thuần Thiện
 • 45307
 • 8
 • X. Thiên Lộc
 • 45308
 • 9
 • X. Vương Lộc
 • 45309
 • 10
 • X. Tùng Lộc
 • 45310
 • 11
 • X. Tiến Lộc
 • 45311
 • 12
 • X. Khánh Lộc
 • 45312
 • 13
 • X. Thanh Lộc
 • 45313
 • 14
 • X. Kim Lộc
 • 45314
 • 15
 • X. Song Lộc
 • 45315
 • 16
 • X. Thường Nga
 • 45316
 • 17
 • X. Trường Lộc
 • 45317
 • 18
 • X. Yên Lộc
 • 45318
 • 19
 • X. Phú Lộc
 • 45319
 • 20
 • X. Vĩnh Lộc
 • 45320
 • 21
 • X. Gia Hanh
 • 45321
 • 22
 • X. Trung Lộc
 • 45322
 • 23
 • X. Thượng Lộc
 • 45323
 • 24
 • X. Xuân Lộc
 • 45324
 • 25
 • X. Đồng Lộc
 • 45325
 • 26
 • X. Quang Lộc
 • 45326
 • 27
 • X. Mỹ Lộc
 • 45327
 • 28
 • X. Sơn Lộc
 • 45328
 • 29
 • BCP. Can Lộc
 • 45350
 • 30
 • BC. Tân Vĩnh
 • 45351
 • 31
 • BC. Chợ Tổng
 • 45352
 • 32
 • BC. Đồng Lộc
 • 45353
 • 33
 • BĐVHX Nhân Lộc
 • 45354
 • 34
 • BĐVHX Vĩnh Lộc 1
 • 45355
 • IV.
 • HUYỆN LỘC HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lộc Hà
 • 45400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 45401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45404
 • 6
 • X. Bình Lộc
 • 45406
 • 7
 • X. An Lộc
 • 45407
 • 8
 • X. Thịnh Lộc
 • 45408
 • 9
 • X. Tân Lộc
 • 45409
 • 10
 • X. Hồng Lộc
 • 45410
 • 11
 • X. Ích Hậu
 • 45411
 • 12
 • X. Phù Lưu
 • 45412
 • 13
 • X. Thạch Bằng
 • 45413
 • 14
 • X. Thạch Kim
 • 45414
 • 15
 • X. Thạch Châu
 • 45415
 • 16
 • X. Thạch Mỹ
 • 45416
 • 17
 • X. Mai Phụ
 • 45417
 • 18
 • X. Hộ Đô
 • 45418
 • 19
 • BCP. Lộc Hà
 • 45450
 • 20
 • BC. Chợ Phủ
 • 45451
 • 21
 • BC. Bình Lộc
 • 45452
 • 22
 • BC. Cầu Trù
 • 45453
 • 23
 • BC. Thạch Kim
 • 45454
 • V.
 • HUYỆN NGHI XUÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nghi Xuân
 • 45500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 45501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45504
 • 6
 • TT. Nghi Xuân
 • 45506
 • 7
 • X. Xuân Hải
 • 45507
 • 8
 • X. Xuân Phổ
 • 45508
 • 9
 • X. Xuân Đan
 • 45509
 • 10
 • X. Xuân Trường
 • 45510
 • 11
 • X. Xuân Hội
 • 45511
 • 12
 • X. Tiên Điền
 • 45512
 • 13
 • X. Xuân Yên
 • 45513
 • 14
 • X. Xuân Giang
 • 45514
 • 15
 • TT. Xuân An
 • 45515
 • 16
 • X. Xuân Mỹ
 • 45516
 • 17
 • X. Xuân Thành
 • 45517
 • 18
 • X. Xuân Liên
 • 45518
 • 19
 • X. Cổ Đạm
 • 45519
 • 20
 • X. Xuân Viên
 • 45520
 • 21
 • X. Xuân Hồng
 • 45521
 • 22
 • X. Xuân Lam
 • 45522
 • 23
 • X. Xuân Lĩnh
 • 45523
 • 24
 • X. Cương Gián
 • 45524
 • 25
 • BCP. Nghi Xuân
 • 45550
 • 26
 • BC. Xuân Đan
 • 45551
 • 27
 • BC. Gia Lách
 • 45552
 • 28
 • BC. Xuân Thành
 • 45553
 • 29
 • BC. Cổ Đạm
 • 45554
 • 30
 • BC. Cương Gián
 • 45555
 • VI.
 • THỊ XÃ HỒNG LĨNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh
 • 45600
 • 2
 • Thị ủy
 • 45601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45604
 • 6
 • P. Nam Hồng
 • 45606
 • 7
 • P. Bắc Hồng
 • 45607
 • 8
 • P. Trung Lương
 • 45608
 • 9
 • P. Đức Thuận
 • 45609
 • 10
 • X. Thuận Lộc
 • 45610
 • 11
 • P. Đậu Liêu
 • 45611
 • 12
 • BCP. Hồng Lĩnh
 • 45650
 • 13
 • BC. Hồng Sơn
 • 45651
 • VII.
 • HUYỆN ĐỨC THỌ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đức Thọ
 • 45700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 45701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45704
 • 6
 • TT. Đức Thọ
 • 45706
 • 7
 • X. Liên Minh
 • 45707
 • 8
 • X. Đức La
 • 45708
 • 9
 • X. Đức Vĩnh
 • 45709
 • 10
 • X. Đức Quang
 • 45710
 • 11
 • X. Đức Châu
 • 45711
 • 12
 • X. Đức Tùng
 • 45712
 • 13
 • X. Trường Sơn
 • 45713
 • 14
 • X. Tùng Ảnh
 • 45714
 • 15
 • X. Đức Yên
 • 45715
 • 16
 • X. Bùi Xá
 • 45716
 • 17
 • X. Đức Nhân
 • 45717
 • 18
 • X. Yên Hồ
 • 45718
 • 19
 • X. Đức Thịnh
 • 45719
 • 20
 • X. Đức Thủy
 • 45720
 • 21
 • X. Thái Yên
 • 45721
 • 22
 • X. Trung Lễ
 • 45722
 • 23
 • X. Đức Thanh
 • 45723
 • 24
 • X. Đức Lâm
 • 45724
 • 25
 • X. Đức Long
 • 45725
 • 26
 • X. Đức Hòa
 • 45726
 • 27
 • X. Đức Lạc
 • 45727
 • 28
 • X. Đức Lập
 • 45728
 • 29
 • X. Đức Dũng
 • 45729
 • 30
 • X. Đức An
 • 45730
 • 31
 • X. Đức Đồng
 • 45731
 • 32
 • X. Đức Lạng
 • 45732
 • 33
 • X. Tân Hương
 • 45733
 • 34
 • BCP. Đức Thọ
 • 45750
 • 35
 • BC. Chợ Trổ
 • 45751
 • 36
 • BC. Chợ Giấy
 • 45752
 • 37
 • BC. Đức Đồng
 • 45753
 • VIII.
 • HUYỆN HƯƠNG SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hương Sơn
 • 45800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 45801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45804
 • 6
 • TT. Phố Châu
 • 45806
 • 7
 • X. Sơn Trung
 • 45807
 • 8
 • X. Sơn Bằng
 • 45808
 • 9
 • X. Sơn Bình
 • 45809
 • 10
 • X. Sơn Long
 • 45810
 • 11
 • X. Sơn Trà
 • 45811
 • 12
 • X. Sơn Hà
 • 45812
 • 13
 • X. Sơn Mỹ
 • 45813
 • 14
 • X. Sơn Châu
 • 45814
 • 15
 • X. Sơn Ninh
 • 45815
 • 16
 • X. Sơn Hòa
 • 45816
 • 17
 • X. Sơn Tân
 • 45817
 • 18
 • X. Sơn Thịnh
 • 45818
 • 19
 • X. Sơn An
 • 45819
 • 20
 • X. Sơn Tiến
 • 45820
 • 21
 • X. Sơn Lễ
 • 45821
 • 22
 • X. Sơn Giang
 • 45822
 • 23
 • X. Sơn Quang
 • 45823
 • 24
 • X. Sơn Lâm
 • 45824
 • 25
 • X. Sơn Lĩnh
 • 45825
 • 26
 • X. Sơn Diệm
 • 45826
 • 27
 • X. Sơn Hàm
 • 45827
 • 28
 • X. Sơn Phú
 • 45828
 • 29
 • X. Sơn Phúc
 • 45829
 • 30
 • X. Sơn Thủy
 • 45830
 • 31
 • X. Sơn Mai
 • 45831
 • 32
 • X. Sơn Trường
 • 45832
 • 33
 • X. Sơn Tây
 • 45833
 • 34
 • TT. Tây Sơn
 • 45834
 • 35
 • X. Sơn Hồng
 • 45835
 • 36
 • X. Sơn Kim 1
 • 45836
 • 37
 • X. Sơn Kim 2
 • 45837
 • 38
 • BCP. Hương Sơn
 • 45850
 • 39
 • BC. Choi
 • 45851
 • 40
 • BC. Trưng
 • 45852
 • IX.
 • HUYỆN VŨ QUANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vũ Quang
 • 45900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 45901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 45902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 45903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 45904
 • 6
 • TT. Vũ Quang
 • 45906
 • 7
 • X. Đức Bồng
 • 45907
 • 8
 • X. Đức Hương
 • 45908
 • 9
 • X. Đức Liên
 • 45909
 • 10
 • X. Đức Lĩnh
 • 45910
 • 11
 • X. Đức Giang
 • 45911
 • 12
 • X. Ân Phú
 • 45912
 • 13
 • X. Sơn Thủy
 • 45913
 • 14
 • X. Hương Điền
 • 45914
 • 15
 • X. Hương Minh
 • 45915
 • 16
 • X. Hương Thọ
 • 45916
 • 17
 • X. Hương Quang
 • 45917
 • 18
 • BCP. Vũ Quang
 • 45950
 • 19
 • BC. Chợ Bộng
 • 45951
 • 20
 • BĐVHX Đức Lĩnh 1
 • 45952
 • X.
 • HUYỆN HƯƠNG KHÊ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hương Khê
 • 46000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 46001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 46002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 46003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 46004
 • 6
 • TT. Hương Khê
 • 46006
 • 7
 • X. Hương Đô
 • 46007
 • 8
 • X. Lộc Yên
 • 46008
 • 9
 • X. Hương Giang
 • 46009
 • 10
 • X. Hương Thủy
 • 46010
 • 11
 • X. Hà Linh
 • 46011
 • 12
 • X. Phương Mỹ
 • 46012
 • 13
 • X. Phương Điền
 • 46013
 • 14
 • X. Phúc Đồng
 • 46014
 • 15
 • X. Hòa Hải
 • 46015
 • 16
 • X. Hương Bình
 • 46016
 • 17
 • X. Hương Long
 • 46017
 • 18
 • X. Gia Phố
 • 46018
 • 19
 • X. Phú Phong
 • 46019
 • 20
 • X. Phú Gia
 • 46020
 • 21
 • X. Hương Vĩnh
 • 46021
 • 22
 • X. Hương Xuân
 • 46022
 • 23
 • X. Hương Trà
 • 46023
 • 24
 • X. Hương Lâm
 • 46024
 • 25
 • X. Hương Liên
 • 46025
 • 26
 • X. Phúc Trạch
 • 46026
 • 27
 • X. Hương Trạch
 • 46027
 • 28
 • BCP. Hương Khê
 • 46050
 • 29
 • BC. Phúc Đồng
 • 46051
 • XI.
 • HUYỆN CẨM XUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cẩm Xuyên
 • 46100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 46101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 46102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 46103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 46104
 • 6
 • TT. Cẩm Xuyên
 • 46106
 • 7
 • X. Cẩm Thăng
 • 46107
 • 8
 • X. Cẩm Phúc
 • 46108
 • 9
 • TT. Thiên Cầm
 • 46109
 • 10
 • X. Cẩm Nhượng
 • 46110
 • 11
 • X. Cẩm Dương
 • 46111
 • 12
 • X. Cẩm Hòa
 • 46112
 • 13
 • X. Cẩm Yên
 • 46113
 • 14
 • X. Cẩm Nam
 • 46114
 • 15
 • X. Cẩm Huy
 • 46115
 • 16
 • X. Cẩm Quang
 • 46116
 • 17
 • X. Cẩm Bình
 • 46117
 • 18
 • X. Cẩm Vĩnh
 • 46118
 • 19
 • X. Cẩm Thành
 • 46119
 • 20
 • X. Cẩm Duệ
 • 46120
 • 21
 • X. Cẩm Thạch
 • 46121
 • 22
 • X. Cẩm Quan
 • 46122
 • 23
 • X. Cẩm Mỹ
 • 46123
 • 24
 • X. Cẩm Hưng
 • 46124
 • 25
 • X. Cẩm Thịnh
 • 46125
 • 26
 • X. Cẩm Sơn
 • 46126
 • 27
 • X. Cẩm Lạc
 • 46127
 • 28
 • X. Cẩm Minh
 • 46128
 • 29
 • X. Cẩm Hà
 • 46129
 • 30
 • X. Cẩm Lộc
 • 46130
 • 31
 • X. Cẩm Trung
 • 46131
 • 32
 • X. Cẩm Lĩnh
 • 46132
 • 33
 • BCP. Cẩm Xuyên
 • 46150
 • 34
 • BC. Cẩm Nhượng
 • 46151
 • 35
 • BC. Cẩm Thành
 • 46152
 • 36
 • BC. Quán Mới
 • 46153
 • XII.
 • THỊ XÃ KỲ ANH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Kỳ Anh
 • 46200
 • 2
 • Thị ủy
 • 46201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 46202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 46203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 46204
 • 6
 • P. Sông Trí
 • 46206
 • 7
 • X. Kỳ Hưng
 • 46207
 • 8
 • X. Kỳ Hà
 • 46208
 • 9
 • X. Kỳ Ninh
 • 46209
 • 10
 • X. Kỳ Lợi
 • 46210
 • 11
 • P. Kỳ Trinh
 • 46211
 • 12
 • P. Kỳ Thịnh
 • 46212
 • 13
 • P. Kỳ Long
 • 46213
 • 14
 • P. Kỳ Liên
 • 46214
 • 15
 • P. Kỳ Phương
 • 46215
 • 16
 • X. Kỳ Nam
 • 46216
 • 17
 • X. Kỳ Hoa
 • 46217
 • 18
 • BCP. Thị xã Kỳ Anh
 • 46250
 • 19
 • BC. KCN Fomorsa
 • 46251
 • 20
 • BC. Kỳ Long
 • 46252
 • 21
 • BC. Kỳ Ninh
 • 46253
 • XIII.
 • HUYỆN KỲ ANH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kỳ Anh
 • 46300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 46301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 46302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 46303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 46304
 • 6
 • X. Kỳ Đồng
 • 46306
 • 7
 • X. Kỳ Phú
 • 46307
 • 8
 • X. Kỳ Xuân
 • 46308
 • 9
 • X. Kỳ Bắc
 • 46309
 • 10
 • X. Kỳ Phong
 • 46310
 • 11
 • X. Kỳ Tiến
 • 46311
 • 12
 • X. Kỳ Giang
 • 46312
 • 13
 • X. Kỳ Khang
 • 46313
 • 14
 • X. Kỳ Trung
 • 46314
 • 15
 • X. Kỳ Văn
 • 46315
 • 16
 • X. Kỳ Thọ
 • 46316
 • 17
 • X. Kỳ Thư
 • 46317
 • 18
 • X. Kỳ Hải
 • 46318
 • 19
 • X. Kỳ Châu
 • 46319
 • 20
 • X. Kỳ Tân
 • 46320
 • 21
 • X. Kỳ Hợp
 • 46321
 • 22
 • X. Kỳ Tây
 • 46322
 • 23
 • X. Kỳ Thượng
 • 46323
 • 24
 • X. Kỳ Sơn
 • 46324
 • 25
 • X. Kỳ Lâm
 • 46325
 • 26
 • X. Kỳ Lạc
 • 46326
 • 27
 • BCP. Kỳ Anh
 • 46350
 • 28
 • BC. Kỳ Đồng
 • 46351
 • 29
 • BC. Chợ Voi
 • 46352
 • 30
 • BC. Kỳ Lâm
 • 46353
 • 31
 • BC. Kỳ Long
 • 46354

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top