Mã bưu điện Hưng Yên – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hưng Yên

04:09 Chiều - 21/05/2019
0 Bình luận
401
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Hưng Yên gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Hưng Yên
 • 17000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 17001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 17002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 17003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 17004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 17005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 17009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 17010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 17011
 • 10
 • Báo Hưng Yên
 • 17016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 17021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 17030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 17035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 17036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
 • 17040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 17041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 17042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 17043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 17045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 17046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 17047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 17049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 17051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 17052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 17053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 17054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 17055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 17056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 17057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 17058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 17060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
 • 17061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 17062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 17063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 17064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 17065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
 • 17066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 17067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 17070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 17078
 • 41
 • Cục Hải quan
 • 17079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 17080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 17081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 17085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 17086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 17087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 17088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 17089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 17090
 • 50
 • Tỉnh Đoàn
 • 17091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 17092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 17093
 • I.
 • THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Hưng Yên
 • 17100
 • 2
 • Thành ủy
 • 17101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17104
 • 6
 • P. Hiến Nam
 • 17106
 • 7
 • P. An Tảo
 • 17107
 • 8
 • P. Lam Sơn
 • 17108
 • 9
 • P. Lê Lợi
 • 17109
 • 10
 • P. Hồng Châu
 • 17110
 • 11
 • P. Minh Khai
 • 17111
 • 12
 • P. Quang Trung
 • 17112
 • 13
 • X. Bảo Khê
 • 17113
 • 14
 • X. Trung Nghĩa
 • 17114
 • 15
 • X. Liên Phương
 • 17115
 • 16
 • X. Hồng Nam
 • 17116
 • 17
 • X. Quảng Châu
 • 17117
 • 18
 • X. Phú Cường
 • 17118
 • 19
 • X. Hùng Cường
 • 17119
 • 20
 • X. Phương Chiểu
 • 17120
 • 21
 • X. Tân Hưng
 • 17121
 • 22
 • X. Hoàng Hanh
 • 17122
 • 23
 • BCP. Hưng Yên
 • 17150
 • 24
 • BC. Chợ Gạo
 • 17151
 • 25
 • BC. Lê Lợi
 • 17152
 • 26
 • BC. Phố Hiến
 • 17153
 • 27
 • BC. Dốc Lã
 • 17154
 • 28
 • BC. Trung Nghĩa
 • 17155
 • 29
 • BC. Hệ 1 Hưng Yên
 • 17199
 • II.
 • HUYỆN TIÊN LỮ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tiên Lữ
 • 17200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17204
 • 6
 • TT. Vương
 • 17206
 • 7
 • X. Hưng Đạo
 • 17207
 • 8
 • X. Ngô Quyền
 • 17208
 • 9
 • X. Nhật Tân
 • 17209
 • 10
 • X. Dị Chế
 • 17210
 • 11
 • X. Lệ Xá
 • 17211
 • 12
 • X. An Viên
 • 17212
 • 13
 • X. Đức Thắng
 • 17213
 • 14
 • X. Trung Dũng
 • 17214
 • 15
 • X. Hải Triều
 • 17215
 • 16
 • X. Thủ Sỹ
 • 17216
 • 17
 • X. Thiện Phiến
 • 17217
 • 18
 • X. Thụy Lôi
 • 17218
 • 19
 • X. Cương Chính
 • 17219
 • 20
 • X. Minh Phương
 • 17220
 • 21
 • BCP. Tiên Lữ
 • 17250
 • 22
 • BC. Ba Hàng
 • 17251
 • 23
 • BC. Thụy Lôi
 • 17252
 • III.
 • HUYỆN PHÙ CỪ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phù Cừ
 • 17300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17304
 • 6
 • TT. Trần Cao
 • 17306
 • 7
 • X. Minh Tân
 • 17307
 • 8
 • X. Phan Sào Nam
 • 17308
 • 9
 • X. Quang Hưng
 • 17309
 • 10
 • X. Minh Hoàng
 • 17310
 • 11
 • X. Đoàn Đào
 • 17311
 • 12
 • X. Tống Phan
 • 17312
 • 13
 • X. Đình Cao
 • 17313
 • 14
 • X. Nhật Quang
 • 17314
 • 15
 • X. Tiền Tiến
 • 17315
 • 16
 • X. Tam Đa
 • 17316
 • 17
 • X. Minh Tiến
 • 17317
 • 18
 • X. Nguyên Hòa
 • 17318
 • 19
 • X. Tống Trân
 • 17319
 • 20
 • BCP. Phù Cừ
 • 17350
 • 21
 • BC. Cầu Cáp
 • 17351
 • 22
 • BC. Đình Cao
 • 17352
 • 23
 • BC. La Tiến
 • 17353
 • IV.
 • HUYỆN ÂN THI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ân Thi
 • 17400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17404
 • 6
 • TT. Ân Thi
 • 17406
 • 7
 • X. Phù Ủng
 • 17407
 • 8
 • X. Bắc Sơn
 • 17408
 • 9
 • X. Bãi Sậy
 • 17409
 • 10
 • X. Đào Dương
 • 17410
 • 11
 • X. Tân Phúc
 • 17411
 • 12
 • X. Vân Du
 • 17412
 • 13
 • X. Quang Vinh
 • 17413
 • 14
 • X. Xuân Trúc
 • 17414
 • 15
 • X. Hoàng Hoa Thám
 • 17415
 • 16
 • X. Quảng Lãng
 • 17416
 • 17
 • X. Văn Nhuệ
 • 17417
 • 18
 • X. Đặng Lễ
 • 17418
 • 19
 • X. Cẩm Ninh
 • 17419
 • 20
 • X. Nguyễn Trãi
 • 17420
 • 21
 • X. Đa Lộc
 • 17421
 • 22
 • X. Hồ Tùng Mậu
 • 17422
 • 23
 • X. Tiền Phong
 • 17423
 • 24
 • X. Hồng Vân
 • 17424
 • 25
 • X. Hồng Quang
 • 17425
 • 26
 • X. Hạ Lễ
 • 17426
 • 27
 • BCP. Ân Thi
 • 17450
 • 28
 • BC. Tân Phúc
 • 17451
 • 29
 • BC. Đa Lộc
 • 17452
 • 30
 • BC. Chợ Thi
 • 17453
 • V.
 • HUYỆN MỸ HÀO
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mỹ Hào
 • 17500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17504
 • 6
 • TT. Bần Yên Nhân
 • 17506
 • 7
 • X. Phan Đình Phùng
 • 17507
 • 8
 • X. Cẩm Xá
 • 17508
 • 9
 • X. Dương Quang
 • 17509
 • 10
 • X. Hòa Phong
 • 17510
 • 11
 • X. Nhân Hòa
 • 17511
 • 12
 • X. Dị Sử
 • 17512
 • 13
 • X. Bạch Sam
 • 17513
 • 14
 • X. Minh Đức
 • 17514
 • 15
 • X. Phùng Chí Kiên
 • 17515
 • 16
 • X. Xuân Dục
 • 17516
 • 17
 • X. Ngọc Lâm
 • 17517
 • 18
 • X. Hưng Long
 • 17518
 • 19
 • BCP. Mỹ Hào
 • 17550
 • 20
 • BC. Bần
 • 17551
 • 21
 • BC. Chợ Thứa
 • 17552
 • 22
 • BC. Khu Công Nghiệp
 • 17553
 • 23
 • BC. Bạch Sam
 • 17554
 • VI.
 • HUYỆN VĂN LÂM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Văn Lâm
 • 17600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17604
 • 6
 • TT. Như Quỳnh
 • 17606
 • 7
 • X. Lạc Đạo
 • 17607
 • 8
 • X. Chỉ Đạo
 • 17608
 • 9
 • X. Đại Đồng
 • 17609
 • 10
 • X. Việt Hưng
 • 17610
 • 11
 • X. Tân Quang
 • 17611
 • 12
 • X. Đình Dù
 • 17612
 • 13
 • X. Minh Hải
 • 17613
 • 14
 • X. Lương Tài
 • 17614
 • 15
 • X. Trưng Trắc
 • 17615
 • 16
 • X. Lạc Hồng
 • 17616
 • 17
 • BCP. Văn Lâm
 • 17625
 • 18
 • BC. KHL-TMĐT Văn Lâm
 • 17626
 • 19
 • BC. Như Quỳnh
 • 17627
 • 20
 • BC. Lạc Đạo
 • 17628
 • 21
 • BC. Đại Đồng
 • 17629
 • 22
 • BC. Trưng Trắc
 • 17630
 • VII.
 • HUYỆN VĂN GIANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Văn Giang
 • 17650
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17651
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17652
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17653
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17654
 • 6
 • TT. Văn Giang
 • 17656
 • 7
 • X. Xuân Quan
 • 17657
 • 8
 • X. Cửu Cao
 • 17658
 • 9
 • X. Phụng Công
 • 17659
 • 10
 • X. Nghĩa Trụ
 • 17660
 • 11
 • X. Long Hưng
 • 17661
 • 12
 • X. Vĩnh Khúc
 • 17662
 • 13
 • X. Liên Nghĩa
 • 17663
 • 14
 • X. Tân Tiến
 • 17664
 • 15
 • X. Thắng Lợi
 • 17665
 • 16
 • X. Mễ Sở
 • 17666
 • 17
 • BCP. Văn Giang
 • 17675
 • 18
 • BC. Văn Phúc
 • 17676
 • 19
 • BC. Long Hưng
 • 17677
 • 20
 • BC. Mễ Sở
 • 17678
 • VIII.
 • HUYỆN YÊN MỸ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Yên Mỹ
 • 17700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17704
 • 6
 • TT. Yên Mỹ
 • 17706
 • 7
 • X. Giai Phạm
 • 17707
 • 8
 • X. Nghĩa Hiệp
 • 17708
 • 9
 • X. Đồng Than
 • 17709
 • 10
 • X. Ngọc Long
 • 17710
 • 11
 • X. Liêu Xá
 • 17711
 • 12
 • X. Hoàn Long
 • 17712
 • 13
 • X. Tân Lập
 • 17713
 • 14
 • X. Thanh Long
 • 17714
 • 15
 • X. Yên Phú
 • 17715
 • 16
 • X. Việt Cường
 • 17716
 • 17
 • X. Trung Hòa
 • 17717
 • 18
 • X. Yên Hòa
 • 17718
 • 19
 • X. Minh Châu
 • 17719
 • 20
 • X. Trung Hưng
 • 17720
 • 21
 • X. Lý Thường Kiệt
 • 17721
 • 22
 • X. Tân Việt
 • 17722
 • 23
 • BCP. Yên Mỹ
 • 17750
 • 24
 • BC. Trai Trang
 • 17751
 • 25
 • BC. Từ Hồ
 • 17752
 • 26
 • BC. Minh Châu
 • 17753
 • IX.
 • HUYỆN KHOÁI CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Khoái Châu
 • 17800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17804
 • 6
 • TT. Khoái Châu
 • 17806
 • 7
 • X. Đông Tảo
 • 17807
 • 8
 • X. Bình Minh
 • 17808
 • 9
 • X. Dạ Trạch
 • 17809
 • 10
 • X. Hàm Tử
 • 17810
 • 11
 • X. Ông Đình
 • 17811
 • 12
 • X. Tân Dân
 • 17812
 • 13
 • X. Tứ Dân
 • 17813
 • 14
 • X. An Vĩ
 • 17814
 • 15
 • X. Đông Kết
 • 17815
 • 16
 • X. Bình Kiều
 • 17816
 • 17
 • X. Dân Tiến
 • 17817
 • 18
 • X. Đồng Tiến
 • 17818
 • 19
 • X. Hồng Tiến
 • 17819
 • 20
 • X. Tân Châu
 • 17820
 • 21
 • X. Liên Khê
 • 17821
 • 22
 • X. Phùng Hưng
 • 17822
 • 23
 • X. Việt Hòa
 • 17823
 • 24
 • X. Đông Ninh
 • 17824
 • 25
 • X. Đại Tập
 • 17825
 • 26
 • X. Chí Tân
 • 17826
 • 27
 • X. Đại Hưng
 • 17827
 • 28
 • X. Thuần Hưng
 • 17828
 • 29
 • X. Thành Công
 • 17829
 • 30
 • X. Nhuế Dương
 • 17830
 • 31
 • BCP. Khoái Châu
 • 17850
 • 32
 • BC. Đông Tảo
 • 17851
 • 33
 • BC. Đông Kết
 • 17852
 • 34
 • BC. Bô Thời
 • 17853
 • 35
 • BC. Tân Châu
 • 17854
 • 36
 • BC. Đại Hưng
 • 17855
 • 37
 • BC. Thuần Hưng
 • 17856
 • X.
 • HUYỆN KIM ĐỘNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kim Động
 • 17900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 17901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 17902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 17903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 17904
 • 6
 • TT. Lương Bằng
 • 17906
 • 7
 • X. Nghĩa Dân
 • 17907
 • 8
 • X. Toàn Thắng
 • 17908
 • 9
 • X. Vĩnh Xá
 • 17909
 • 10
 • X. Phạm Ngũ Lão
 • 17910
 • 11
 • X. Thọ Vinh
 • 17911
 • 12
 • X. Đồng Thanh
 • 17912
 • 13
 • X. Song Mai
 • 17913
 • 14
 • X. Chính Nghĩa
 • 17914
 • 15
 • X. Nhân La
 • 17915
 • 16
 • X. Phú Thịnh
 • 17916
 • 17
 • X. Mai Động
 • 17917
 • 18
 • X. Đức Hợp
 • 17918
 • 19
 • X. Hùng An
 • 17919
 • 20
 • X. Ngọc Thanh
 • 17920
 • 21
 • X. Vũ Xá
 • 17921
 • 22
 • X. Hiệp Cường
 • 17922
 • 23
 • BCP. Kim Động
 • 17950
 • 24
 • BC. Trương Xá
 • 17951
 • 25
 • BC. Thọ Vinh
 • 17952
 • 26
 • BC. Đức Hợp
 • 17953
 • 27
 • BĐVHX Vân Nghệ
 • 17954

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top