Mã bưu điện Kon Tum – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Kon Tum

05:25 Chiều - 23/05/2019
0 Bình luận
240
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Kon Tum gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Kon Tum
 • 60000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 60001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 60002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 60003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 60004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 60005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 60009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 60010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 60011
 • 10
 • Báo Kon Tum
 • 60016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 60021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 60030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 60035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 60036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 60040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 60041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 60042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 60043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 60044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 60045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 60046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 60047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 60049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 60051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 60052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 60053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 60054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 60055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 60056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 60057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 60058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 60060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
 • 60061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 60062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 60063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 60064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 60065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 60066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 60067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 60070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 60078
 • 42
 • Chi Cục Hải quan
 • 60079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 60080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 60081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 60085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 60086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 60087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 60088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 60089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 60090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 60091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 60092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 60093
 • I.
 • THÀNH PHỐ KON TUM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Kon Tum
 • 60100
 • 2
 • Thành ủy
 • 60101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60104
 • 6
 • P. Quyết Thắng
 • 60106
 • 7
 • P. Quang Trung
 • 60107
 • 8
 • P. Thắng Lợi
 • 60108
 • 9
 • P. Trường Chinh
 • 60109
 • 10
 • P. Duy Tân
 • 60110
 • 11
 • P. Ngô Mây
 • 60111
 • 12
 • P. Nguyễn Trãi
 • 60112
 • 13
 • P. Trần Hưng Đạo
 • 60113
 • 14
 • P. Lê Lợi
 • 60114
 • 15
 • P. Thống Nhất
 • 60115
 • 16
 • X. Đắk Rơ Wa
 • 60116
 • 17
 • X. Đắk Blà
 • 60117
 • 18
 • X. Đắk Cấm
 • 60118
 • 19
 • X. Vinh Quang
 • 60119
 • 20
 • X. Ngọk Bay
 • 60120
 • 21
 • X. Kroong
 • 60121
 • 22
 • X. Đăk Năng
 • 60122
 • 23
 • X. Đoàn Kết
 • 60123
 • 24
 • X. Ia Chim
 • 60124
 • 25
 • X. Hòa Bình
 • 60125
 • 26
 • X. Chư Hreng
 • 60126
 • 27
 • BCP. Kon Tum
 • 60150
 • 28
 • BC. Bến Xe
 • 60151
 • 29
 • BC. Duy Tân
 • 60152
 • 30
 • BC. Phan Đình Phùng
 • 60153
 • 31
 • BC. Trung Tín
 • 60154
 • 32
 • BC. Hoà Bình
 • 60155
 • 33
 • BC. HCC Kon Tum
 • 60198
 • 34
 • BC. Hệ 1 Kon Tum
 • 60199
 • II.
 • HUYỆN KON RẪY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kon Rẫy
 • 60200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60204
 • 6
 • TT. Đắk Rve
 • 60206
 • 7
 • X. Đắk Kôi
 • 60207
 • 8
 • X. Đắk Tơ Lung
 • 60208
 • 9
 • X. Đắk Tờ Re
 • 60209
 • 10
 • X. Đắk Ruồng
 • 60210
 • 11
 • X. Tân Lập
 • 60211
 • 12
 • X. Đắk Pne
 • 60212
 • 13
 • BCP. Kon Rẫy
 • 60225
 • 14
 • BC. Đắk Ruồng
 • 60226
 • III.
 • HUYỆN KON PLÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kon Plông
 • 60250
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60251
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60252
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60253
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60254
 • 6
 • X. Đắk Long
 • 60256
 • 7
 • X. Hiếu
 • 60257
 • 8
 • X. Pờ Ê
 • 60258
 • 9
 • X. Ngok Tem
 • 60259
 • 10
 • X. Đắk Ring
 • 60260
 • 11
 • X. Đắk Nên
 • 60261
 • 12
 • X. Măng Bút
 • 60262
 • 13
 • X. Đắk Tăng
 • 60263
 • 14
 • X. Măng Cành
 • 60264
 • 15
 • BCP. Kon Plông
 • 60275
 • 16
 • BC. Măng Đen
 • 60276
 • IV.
 • HUYỆN TU MƠ RÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tu Mơ Rông
 • 60300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60304
 • 6
 • X. Đắk Hà
 • 60306
 • 7
 • X. Tu Mơ Rông
 • 60307
 • 8
 • X. Ngọc Yêu
 • 60308
 • 9
 • X. Văn Xuôi
 • 60309
 • 10
 • X. Ngọc Lây
 • 60310
 • 11
 • X. Măng Ri
 • 60311
 • 12
 • X. Đắk Na
 • 60312
 • 13
 • X. Đắk Sao
 • 60313
 • 14
 • X. Tê Xăng
 • 60314
 • 15
 • X. Đắk Rơ Ông
 • 60315
 • 16
 • X. Đắk Tơ Kan
 • 60316
 • 17
 • BCP. Tu Mơ Rông
 • 60350
 • V.
 • HUYỆN ĐẮK GLEI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Glei
 • 60400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60404
 • 6
 • TT. Đắk Glei
 • 60406
 • 7
 • X. Xốp
 • 60407
 • 8
 • X. Ngọc Linh
 • 60408
 • 9
 • X. Mường Hoong
 • 60409
 • 10
 • X. Đắk Choong
 • 60410
 • 11
 • X. Đắk Man
 • 60411
 • 12
 • X. Đắk Plô
 • 60412
 • 13
 • X. Đắk Nhoong
 • 60413
 • 14
 • X. Đắk Pét
 • 60414
 • 15
 • X. Đắk KRoong
 • 60415
 • 16
 • X. Đắk Môn
 • 60416
 • 17
 • X. Đắk Long
 • 60417
 • 18
 • BCP. Đắk Glei
 • 60450
 • VI.
 • HUYỆN NGỌC HỒI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ngọc Hồi
 • 60500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60504
 • 6
 • TT. Plei Cần
 • 60506
 • 7
 • X. Đắk Ang
 • 60507
 • 8
 • X. Đắk Dục
 • 60508
 • 9
 • X. Đắk Nông
 • 60509
 • 10
 • X. Đắk Xú
 • 60510
 • 11
 • X. Pờ Y
 • 60511
 • 12
 • X. Đắk Kan
 • 60512
 • 13
 • X. Sa Loong
 • 60513
 • 14
 • BCP. Ngọc Hồi
 • 60550
 • VII.
 • HUYỆN ĐẮK HÀ
 •  
 • 8
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Hà
 • 60600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60604
 • 6
 • TT. Đắk Hà
 • 60606
 • 7
 • X. Đăk Ngọk
 • 60607
 • 8
 • X. Đắk PXi
 • 60608
 • 9
 • X. Đắk Ui
 • 60609
 • 10
 • X. Đăk Long
 • 60610
 • 11
 • X. Đắk HRing
 • 60611
 • 12
 • X. Đắk Mar
 • 60612
 • 13
 • X. Hà Mòn
 • 60613
 • 14
 • X. Đắk La
 • 60614
 • 15
 • X. Ngok Wang
 • 60615
 • 16
 • X. Ngok Réo
 • 60616
 • 17
 • BCP. Đắk Hà
 • 60625
 • VIII.
 • HUYỆN ĐẮK TÔ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đắk Tô
 • 60650
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60651
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60652
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60653
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60654
 • 6
 • TT. Đắk Tô
 • 60656
 • 7
 • X. Kon Đào
 • 60657
 • 8
 • X. Văn Lem
 • 60658
 • 9
 • X. Đắk Trăm
 • 60659
 • 10
 • X. Đắk Rơ Nga
 • 60660
 • 11
 • X. Ngọk Tụ
 • 60661
 • 12
 • X. Tân Cảnh
 • 60662
 • 13
 • X. Pô Kô
 • 60663
 • 14
 • X. Diên Bình
 • 60664
 • 15
 • BCP. Đắk Tô
 • 60675
 • IX.
 • HUYỆN SA THẦY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sa Thầy
 • 60700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60704
 • 6
 • TT. Sa Thầy
 • 60706
 • 7
 • X. Sa Nghĩa
 • 60707
 • 8
 • X. Hơ Moong
 • 60708
 • 9
 • X. Sa Nhơn
 • 60709
 • 10
 • X. Rơ Kơi
 • 60710
 • 11
 • X. Mô Rai
 • 60711
 • 12
 • X. Sa Sơn
 • 60712
 • 13
 • X. Ya Xiêr
 • 60713
 • 14
 • X. Sa Bình
 • 60714
 • 15
 • X. Ya ly
 • 60715
 • 16
 • X. Ya Tăng
 • 60716
 • 17
 • BCP. Sa Thầy
 • 60750
 • 18
 • BC. Ia H’Drai
 • 60751
 • X.
 • HUYỆN IA H’DRAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ia H’Drai
 • 60800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 60801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 60802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 60803
 • 95
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 60804
 • 96
 • X. Ia Tơi
 • 60806
 • 97
 • X. Ia Dom
 • 60807
 • 98
 • X. Ia Đal
 • 60808
 • 9
 • BCP. Ia H’Drai
 • 60850

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top