Mã bưu điện Lào Cai – Zip/Postal Code các bưu cục Lào Cai

05:15 Chiều - 29/05/2019
0 Bình luận
921
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Lào Cai gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Lào Cai
 • 31000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 31001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 31002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 31003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 31004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 31005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 31009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 31010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 31011
 • 10
 • Báo Lào Cai
 • 31016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 31021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 31030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 31035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 31036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 31040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 31041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 31042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 31043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 31044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 31045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 31046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 31047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 31049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 31051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 31052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 31053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 31054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 31055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 31056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 31057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 31058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 31060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 31061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 31062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 31063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 31064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 31065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 31066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 31067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 31070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 31078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 31079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 31080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 31081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 31085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 31086
 • 47
 • Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
 • 31087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 31088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 31089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 31090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 31091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 31092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 31093
 • I.
 • THÀNH PHỐ LÀO CAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Lào Cai
 • 31100
 • 2
 • Thành ủy
 • 31101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31104
 • 6
 • P. Kim Tân
 • 31106
 • 7
 • X. Vạn Hoà
 • 31107
 • 8
 • P. Phố Mới
 • 31108
 • 9
 • P. Lào Cai
 • 31109
 • 10
 • P. Duyên Hải
 • 31110
 • 11
 • P. Cốc Lếu
 • 31111
 • 12
 • X. Đồng Tuyển
 • 31112
 • 13
 • P. Bắc Cường
 • 31113
 • 14
 • X. Tả Phời
 • 31114
 • 15
 • X. Hợp Thành
 • 31115
 • 16
 • X. Cam Đường
 • 31116
 • 17
 • P. Thống Nhất
 • 31117
 • 18
 • P. Xuân Tăng
 • 31118
 • 19
 • P. Bình Minh
 • 31119
 • 20
 • P. Pom Hán
 • 31120
 • 21
 • P. Bắc Lệnh
 • 31121
 • 22
 • P. Nam Cường
 • 31122
 • 23
 • BCP. Lào Cai
 • 31150
 • 24
 • BCP. Cam Đường
 • 31151
 • 25
 • BC. KHL Lào Cai
 • 31152
 • 26
 • BC. Kim Tân
 • 31153
 • 27
 • BC. Hoàng Liên
 • 31154
 • 28
 • BC. Cửa Khẩu
 • 31155
 • 29
 • BC. Duyên Hải
 • 31156
 • 30
 • BC. Cốc Lếu
 • 31157
 • 31
 • BC. Bình Minh
 • 31158
 • 32
 • BC. Pom Hán
 • 31159
 • 33
 • BC. Trần Hưng Đạo
 • 31160
 • 34
 • BC. HCC Lào Cai
 • 31198
 • 35
 • BC. Hệ 1 Lào Cai
 • 31199
 • II.
 • HUYỆN BẢO THẮNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bảo Thắng
 • 31200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31204
 • 6
 • TT. Phố Lu
 • 31206
 • 7
 • X. Xuân Quang
 • 31207
 • 8
 • X. Phong Niên
 • 31208
 • 9
 • TT. Nông Trường Phong Hải
 • 31209
 • 10
 • X. Bản Cầm
 • 31210
 • 11
 • X. Bản Phiệt
 • 31211
 • 12
 • X. Thái Niên
 • 31212
 • 13
 • X. Gia Phú
 • 31213
 • 14
 • X. Sơn Hải
 • 31214
 • 15
 • X. Xuân Giao
 • 31215
 • 16
 • TT. Tằng Loỏng
 • 31216
 • 17
 • X. Phú Nhuận
 • 31217
 • 18
 • X. Sơn Hà
 • 31218
 • 19
 • X. Phố Lu
 • 31219
 • 20
 • X. Trì Quang
 • 31220
 • 21
 • BCP. Bảo Thắng
 • 31250
 • 22
 • BC. Xuân Quang
 • 31251
 • 23
 • BC. Gia Phú
 • 31252
 • 24
 • BC. Tằng Loỏng
 • 31253
 • III.
 • HUYỆN BẮC HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Hà
 • 31300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31302
 • 4
 • Ủy ban Nhân dân
 • 31303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31304
 • 6
 • TT. Bắc Hà
 • 31306
 • 7
 • X. Tà Chải
 • 31307
 • 8
 • X. Thải Giàng Phố
 • 31308
 • 9
 • X. Tả Củ Tỷ
 • 31309
 • 10
 • X. Bản Già
 • 31310
 • 11
 • X. Lùng Cải
 • 31311
 • 12
 • X. Lùng Phình
 • 31312
 • 13
 • X. Lầu Thí Ngài
 • 31313
 • 14
 • X. Tả Van Chư
 • 31314
 • 15
 • X. Hoàng Thu Phố
 • 31315
 • 16
 • X. Bản Phố
 • 31316
 • 17
 • X. Na Hối
 • 31317
 • 18
 • X. Cốc Ly
 • 31318
 • 19
 • X. Nậm Mòn
 • 31319
 • 20
 • X. Nậm Đét
 • 31320
 • 21
 • X. Bảo Nhai
 • 31321
 • 22
 • X. Cốc Lầu
 • 31322
 • 23
 • X. Nậm Lúc
 • 31323
 • 24
 • X. Bản Cái
 • 31324
 • 25
 • X. Nậm Khánh
 • 31325
 • 26
 • X. Bản Liền
 • 31326
 • 27
 • BCP. Bắc Hà
 • 31350
 • 28
 • BC. Bảo Nhai
 • 31351
 • IV.
 • HUYỆN SI MA CAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Si Ma Cai
 • 31400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31404
 • 6
 • X. Si Ma Cai
 • 31406
 • 7
 • X. Nàn Sán
 • 31407
 • 8
 • X. Bản Mế
 • 31408
 • 9
 • X. Thào Chư Phìn
 • 31409
 • 10
 • X. Sín Chéng
 • 31410
 • 11
 • X. Mản Thẩn
 • 31411
 • 12
 • X. Cán Hồ
 • 31412
 • 13
 • X. Nàn Xín
 • 31413
 • 14
 • X. Quan Thần Sán
 • 31414
 • 15
 • X. Cán Cấu
 • 31415
 • 16
 • X. Lử Thẩn
 • 31416
 • 17
 • X. Lùng Sui
 • 31417
 • 18
 • X. Sán Chải
 • 31418
 • 19
 • BCP. Si Ma Cai
 • 31450
 • V.
 • HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mường Khương
 • 31500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31504
 • 6
 • TT. Mường Khương
 • 31506
 • 7
 • X. Tung Chung Phố
 • 31507
 • 8
 • X. Tả Ngải Chồ
 • 31508
 • 9
 • X. Pha Long
 • 31509
 • 10
 • X. Nậm Chảy
 • 31510
 • 11
 • X. Thanh Bình
 • 31511
 • 12
 • X. Lùng Vai
 • 31512
 • 13
 • X. Bản Lầu
 • 31513
 • 14
 • X. Bản Sen
 • 31514
 • 15
 • X. La Pan Tẩn
 • 31515
 • 16
 • X. Tả Thàng
 • 31516
 • 17
 • X. Cao Sơn
 • 31517
 • 18
 • X. Lùng Khấu Nhin
 • 31518
 • 19
 • X. Nấm Lư
 • 31519
 • 20
 • X. Dìn Chin
 • 31520
 • 21
 • X. Tả Gia Khâu
 • 31521
 • 22
 • BCP. Mường Khương
 • 31550
 • 23
 • BC. Bản Lầu
 • 31551
 • VI.
 • HUYỆN BÁT XÁT
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bát Xát
 • 31600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31604
 • 6
 • TT. Bát Xát
 • 31606
 • 7
 • X. Bản Qua
 • 31607
 • 8
 • X. Bản Vược
 • 31608
 • 9
 • X. Cốc Mỳ
 • 31609
 • 10
 • X. Trịnh Tường
 • 31610
 • 11
 • X. Nậm Chạc
 • 31611
 • 12
 • X. A Mú Sung
 • 31612
 • 13
 • X. A Lù
 • 31613
 • 14
 • X. Ngải Thầu
 • 31614
 • 15
 • X. Y Tý
 • 31615
 • 16
 • X. Dền Sáng
 • 31616
 • 17
 • X. Sàng Ma Sáo
 • 31617
 • 18
 • X. Dền Thàng
 • 31618
 • 19
 • X. Mường Hum
 • 31619
 • 20
 • X. Trung Lèng Hồ
 • 31620
 • 21
 • X. Nậm Pung
 • 31621
 • 22
 • X. Bản Xèo
 • 31622
 • 23
 • X. Mường Vi
 • 31623
 • 24
 • X. Pa Cheo
 • 31624
 • 25
 • X. Quang Kim
 • 31625
 • 26
 • X. Phìn Ngan
 • 31626
 • 27
 • X. Tòng Sành
 • 31627
 • 28
 • X. Cốc San
 • 31628
 • 29
 • BCP. Bát Xát
 • 31650
 • VII.
 • HUYỆN SA PA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sa Pa
 • 31700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31704
 • 6
 • TT. Sa Pa
 • 31706
 • 7
 • X. Sa Pả
 • 31707
 • 8
 • X. Trung Chải
 • 31708
 • 9
 • X. Tả Phìn
 • 31709
 • 10
 • X. Bản Khoang
 • 31710
 • 11
 • X. Tả Giàng Phình
 • 31711
 • 12
 • X. San Sả Hồ
 • 31712
 • 13
 • X. Lao Chải
 • 31713
 • 14
 • X. Tả Van
 • 31714
 • 15
 • X. Bản Hồ
 • 31715
 • 16
 • X. Nậm Sài
 • 31716
 • 17
 • X. Nậm Cang
 • 31717
 • 18
 • X. Suối Thầu
 • 31718
 • 19
 • X. Thanh Phú
 • 31719
 • 20
 • X. Bản Phùng
 • 31720
 • 21
 • X. Thanh Kim
 • 31721
 • 22
 • X. Sử Pán
 • 31722
 • 23
 • X. Hầu Thào
 • 31723
 • 24
 • BCP. Sa Pa
 • 31750
 • 25
 • BC. KHL Sa Pa
 • 31751
 • 26
 • BC. Cầu Mây
 • 31752
 • 27
 • BC. Hàm Rồng
 • 31753
 • VIII.
 • HUYỆN VĂN BÀN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Văn Bàn
 • 31800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31804
 • 6
 • TT. Khánh Yên
 • 31806
 • 7
 • X. Khánh Yên Thượng
 • 31807
 • 8
 • X. Sơn Thuỷ
 • 31808
 • 9
 • X. Tân Thượng
 • 31809
 • 10
 • X. Võ Lao
 • 31810
 • 11
 • X. Văn Sơn
 • 31811
 • 12
 • X. Nậm Mả
 • 31812
 • 13
 • X. Nậm Rạng
 • 31813
 • 14
 • X. Dần Thàng
 • 31814
 • 15
 • X. Nậm Chầy
 • 31815
 • 16
 • X. Nậm Xé
 • 31816
 • 17
 • X. Minh Lương
 • 31817
 • 18
 • X. Hoà Mạc
 • 31818
 • 19
 • X. Làng Giàng
 • 31819
 • 20
 • X. Dương Quỳ
 • 31820
 • 21
 • X. Thẩm Dương
 • 31821
 • 22
 • X. Nậm Xây
 • 31822
 • 23
 • X. Khánh Yên Trung
 • 31823
 • 24
 • X. Khánh Yên Hạ
 • 31824
 • 25
 • X. Liêm Phú
 • 31825
 • 26
 • X. Nậm Tha
 • 31826
 • 27
 • X. Chiềng Ken
 • 31827
 • 28
 • X. Tân An
 • 31828
 • 29
 • BCP. Văn Bàn
 • 31850
 • 30
 • BC. Võ Lao
 • 31851
 • 31
 • BC. Tân An
 • 31852
 • IX.
 • HUYỆN BẢO YÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bảo Yên
 • 31900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 31901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 31902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 31903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 31904
 • 6
 • TT. Phố Ràng
 • 31906
 • 7
 • X. Xuân Thượng
 • 31907
 • 8
 • X. Xuân Hoà
 • 31908
 • 9
 • X. Vĩnh Yên
 • 31909
 • 10
 • X. Nghĩa Đô
 • 31910
 • 11
 • X. Tân Tiến
 • 31911
 • 12
 • X. Điện Quan
 • 31912
 • 13
 • X. Thượng Hà
 • 31913
 • 14
 • X. Tân Dương
 • 31914
 • 15
 • X. Minh Tân
 • 31915
 • 16
 • X. Kim Sơn
 • 31916
 • 17
 • X. Cam Cọn
 • 31917
 • 18
 • X. Bảo Hà
 • 31918
 • 19
 • X. Yên Sơn
 • 31919
 • 20
 • X. Lương Sơn
 • 31920
 • 21
 • X. Long Khánh
 • 31921
 • 22
 • X. Long Phúc
 • 31922
 • 23
 • X. Việt Tiến
 • 31923
 • 24
 • BCP. Bảo Yên
 • 31950

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top