Mã bưu điện Long An – Zip/Postal Code các bưu cục Long An

08:50 Chiều - 02/06/2019
0 Bình luận
1829
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Long An gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Long An
 • 82000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 82001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 82002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 82003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 82004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 82005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 82009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 82010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 82011
 • 10
 • Báo Long An
 • 82016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 82021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 82030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 82035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 82036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 82040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 82041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 82042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 82043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 82044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 82045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 82046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 82047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 82049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 82051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 82052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 82053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 82054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 82055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 82056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 82057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 82058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 82060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 82061
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 82063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 82064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 82065
 • 37
 • Cơ quan thường trú TTXVN
 • 82066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 82067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 82070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 82078
 • 41
 • Cục Hải quan
 • 82079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 82080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 82081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 82085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 82086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 82087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 82088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 82089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 82090
 • 50
 • Tỉnh Đoàn
 • 82091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 82092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 82093
 • I.
 • THÀNH PHỐ TÂN AN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Tân An
 • 82100
 • 2
 • Thành ủy
 • 82101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82104
 • 6
 • P. 1
 • 82106
 • 7
 • P. 5
 • 82107
 • 8
 • X. Nhơn Thạnh Trung
 • 82108
 • 9
 • X. Hướng Thọ Phú
 • 82109
 • 10
 • P. 6
 • 82110
 • 11
 • P. 2
 • 82111
 • 12
 • X. Lợi Bình Nhơn
 • 82112
 • 13
 • P. Khánh Hậu
 • 82113
 • 14
 • P. 4
 • 82114
 • 15
 • P. Tân Khánh
 • 82115
 • 16
 • X. An Vĩnh Ngãi
 • 82116
 • 17
 • P. 7
 • 82117
 • 18
 • P. 3
 • 82118
 • 19
 • X. Bình Tâm
 • 82119
 • 20
 • BCP. Tân An
 • 82150
 • 21
 • BC. Chợ Tân An
 • 82151
 • 22
 • BC. Hệ 1 Long An
 • 82199
 • II.
 • HUYỆN CHÂU THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
 • 82200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82204
 • 6
 • TT. Tầm Vu
 • 82206
 • 7
 • X. Phước Tân Hưng
 • 82207
 • 8
 • X. Thanh Phú Long
 • 82208
 • 9
 • X. Thanh Vĩnh Đông
 • 82209
 • 10
 • X. Thuận Mỹ
 • 82210
 • 11
 • X. Phú Ngãi Trị
 • 82211
 • 12
 • X. Bình Quới
 • 82212
 • 13
 • X. Hòa Phú
 • 82213
 • 14
 • X. Vĩnh Công
 • 82214
 • 15
 • X. Hiệp Thạnh
 • 82215
 • 16
 • X. Dương Xuân Hội
 • 82216
 • 17
 • X. Long Trì
 • 82217
 • 18
 • X. An Lục Long
 • 82218
 • 19
 • BCP. Châu Thành
 • 82250
 • III.
 • HUYỆN TÂN TRỤ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Trụ
 • 82300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82304
 • 6
 • TT. Tân Trụ
 • 82306
 • 7
 • X. Tân Phước Tây
 • 82307
 • 8
 • X. Bình Trinh Đông
 • 82308
 • 9
 • X. An Nhựt Tân
 • 82309
 • 10
 • X. Mỹ Bình
 • 82310
 • 11
 • X. Quê Mỹ Thạnh
 • 82311
 • 12
 • X. Lạc Tấn
 • 82312
 • 13
 • X. Bình Lãng
 • 82313
 • 14
 • X. Bình Tịnh
 • 82314
 • 15
 • X. Đức Tân
 • 82315
 • 16
 • X. Nhựt Ninh
 • 82316
 • 17
 • BCP. Tân Trụ
 • 82350
 • IV.
 • HUYỆN CẦN ĐƯỚC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cần Đước
 • 82400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82404
 • 6
 • TT. Cần Đước
 • 82406
 • 7
 • X. Tân Lân
 • 82407
 • 8
 • X. Mỹ Lệ
 • 82408
 • 9
 • X. Tân Trạch
 • 82409
 • 10
 • X. Long Hòa
 • 82410
 • 11
 • X. Long Khê
 • 82411
 • 12
 • X. Long Trạch
 • 82412
 • 13
 • X. Phước Vân
 • 82413
 • 14
 • X. Long Định
 • 82414
 • 15
 • X. Long Sơn
 • 82415
 • 16
 • X. Phước Tuy
 • 82416
 • 17
 • X. Tân Ân
 • 82417
 • 18
 • X. Tân Chánh
 • 82418
 • 19
 • X. Phước Đông
 • 82419
 • 20
 • X. Long Cang
 • 82420
 • 21
 • X. Long Hựu Đông
 • 82421
 • 22
 • X. Long Hựu Tây
 • 82422
 • 23
 • BCP. Cần Đước
 • 82450
 • 24
 • BC. Rạch Kiến
 • 82451
 • 25
 • BĐVHX Mỹ Lệ 2
 • 82452
 • 26
 • BĐVHX Phước Vân 1
 • 82453
 • 27
 • BĐVHX Long Hựu Đông 1
 • 82454
 • V.
 • HUYỆN CẦN GIUỘC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cần Giuộc
 • 82500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82504
 • 6
 • TT. Cần Giuộc
 • 82506
 • 7
 • X. Long Hậu
 • 82507
 • 8
 • X. Tân Kim
 • 82508
 • 9
 • X. Mỹ Lộc
 • 82509
 • 10
 • X. Long Thượng
 • 82510
 • 11
 • X. Phước Lý
 • 82511
 • 12
 • X. Phước Hậu
 • 82512
 • 13
 • X. Phước Lâm
 • 82513
 • 14
 • X. Thuận Thành
 • 82514
 • 15
 • X. Trường Bình
 • 82515
 • 16
 • X. Phước Lại
 • 82516
 • 17
 • X. Phước Vĩnh Đông
 • 82517
 • 18
 • X. Phước Vĩnh Tây
 • 82518
 • 19
 • X. Long An
 • 82519
 • 20
 • X. Long Phụng
 • 82520
 • 21
 • X. Đông Thạnh
 • 82521
 • 22
 • X. Tân Tập
 • 82522
 • 23
 • BCP. Cần Giuộc
 • 82550
 • VI.
 • HUYỆN BẾN LỨC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bến Lức
 • 82600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82604
 • 6
 • TT. Bến Lức
 • 82606
 • 7
 • X. Mỹ Yên
 • 82607
 • 8
 • X. Thanh Phú
 • 82608
 • 9
 • X. Tân Bửu
 • 82609
 • 10
 • X. Tân Hòa
 • 82610
 • 11
 • X. Lương Bình
 • 82611
 • 12
 • X. Thạnh Lợi
 • 82612
 • 13
 • X. Thạnh Hòa
 • 82613
 • 14
 • X. Lương Hòa
 • 82614
 • 15
 • X. Bình Đức
 • 82615
 • 16
 • X. An Thạnh
 • 82616
 • 17
 • X. Thạnh Đức
 • 82617
 • 18
 • X. Nhựt Chánh
 • 82618
 • 19
 • X. Long Hiệp
 • 82619
 • 20
 • X. Phước Lợi
 • 82620
 • 21
 • BCP. Bến Lức
 • 82650
 • 22
 • BC. Thuận Đạo
 • 82651
 • 23
 • BC. Gò Đen
 • 82652
 • VII.
 • HUYỆN ĐỨC HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đức Hòa
 • 82700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82704
 • 6
 • TT. Hậu Nghĩa
 • 82706
 • 7
 • X. Đức Lập Thượng
 • 82707
 • 8
 • X. Đức Lập Hạ
 • 82708
 • 9
 • X. Tân Mỹ
 • 82709
 • 10
 • X. An Ninh Đông
 • 82710
 • 11
 • X. Lộc Giang
 • 82711
 • 12
 • X. An Ninh Tây
 • 82712
 • 13
 • X. Hiệp Hòa
 • 82713
 • 14
 • TT. Hiệp Hòa
 • 82714
 • 15
 • X. Tân Phú
 • 82715
 • 16
 • X. Hòa Khánh Tây
 • 82716
 • 17
 • X. Hòa Khánh Đông
 • 82717
 • 18
 • X. Đức Hòa Thượng
 • 82718
 • 19
 • X. Mỹ Hạnh Bắc
 • 82719
 • 20
 • X. Mỹ Hạnh Nam
 • 82720
 • 21
 • X. Đức Hòa Đông
 • 82721
 • 22
 • TT. Đức Hòa
 • 82722
 • 23
 • X. Hòa Khánh Nam
 • 82723
 • 24
 • X. Đức Hòa Hạ
 • 82724
 • 25
 • X. Hựu Thạnh
 • 82725
 • 26
 • BCP. Đức Hòa
 • 82750
 • 27
 • BC. Hậu Nghĩa
 • 82751
 • 28
 • BC. Mỹ Hạnh Nam
 • 82752
 • 29
 • BC. Hạnh Phúc
 • 82753
 • VIII.
 • HUYỆN ĐỨC HUỆ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đức Huệ
 • 82800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82804
 • 6
 • TT. Đông Thành
 • 82806
 • 7
 • X. Mỹ Thạnh Bắc
 • 82807
 • 8
 • X. Mỹ Quý Đông
 • 82808
 • 9
 • X. Mỹ Quý Tây
 • 82809
 • 10
 • X. Mỹ Thạnh Tây
 • 82810
 • 11
 • X. Mỹ Bình
 • 82811
 • 12
 • X. Mỹ Thạnh Đông
 • 82812
 • 13
 • X. Bình Hòa Bắc
 • 82813
 • 14
 • X. Bình Thành
 • 82814
 • 15
 • X. Bình Hòa Hưng
 • 82815
 • 16
 • X. Bình Hòa Nam
 • 82816
 • 17
 • BCP. Đức Huệ
 • 82850
 • 18
 • BĐVHX Mỹ Quý Tây
 • 82851
 • 19
 • BĐVHX Bình Thành
 • 82852
 • IX.
 • HUYỆN THẠCH HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thạch Hóa
 • 82900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 82901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 82902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 82903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 82904
 • 6
 • TT. Thạnh Hóa
 • 82906
 • 7
 • X. Thạnh Phú
 • 82907
 • 8
 • X. Thuận Nghĩa Hòa
 • 82908
 • 9
 • X. Thuận Bình
 • 82909
 • 10
 • X. Tân Hiệp
 • 82910
 • 11
 • X. Thạnh Phước
 • 82911
 • 12
 • X. Thủy Tây
 • 82912
 • 13
 • X. Thạnh An
 • 82913
 • 14
 • X. Thủy Đông
 • 82914
 • 15
 • X. Tân Tây
 • 82915
 • 16
 • X. Tân Đông
 • 82916
 • 17
 • BCP. Thạnh Hóa
 • 82950
 • X.
 • THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Kiến Tường
 • 83000
 • 2
 • Thị ủy
 • 83001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 83002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 83003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 83004
 • 6
 • P.
 • 83006
 • 7
 • P. 2
 • 83007
 • 8
 • P. 3
 • 83008
 • 9
 • X. Bình Hiệp
 • 83009
 • 10
 • X. Bình Tân
 • 83010
 • 11
 • X. Thạnh Trị
 • 83011
 • 12
 • X. Tuyên Thạnh
 • 83012
 • 13
 • X. Thạnh Hưng
 • 83013
 • 14
 • BCP. Kiến Tường
 • 83050
 • XI.
 • HUYỆN MỘC HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mộc Hóa
 • 83100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 83101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 83102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 83103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 83104
 • 6
 • X. Tân Thành
 • 83106
 • 7
 • X. Bình Hòa Đông
 • 83107
 • 8
 • X. Bình Thạnh
 • 83108
 • 9
 • X. Bình Hòa Tây
 • 83109
 • 10
 • X. Bình Hòa Trung
 • 83110
 • 11
 • X. Tân Lập
 • 83111
 • 12
 • X. Bình Phong Thạnh
 • 83112
 • 13
 • BCP. Mộc Hóa
 • 83150
 • 14
 • BĐVHX Tân Lập 2
 • 83151
 • XII.
 • HUYỆN VĨNH HƯNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vĩnh Hưng
 • 83200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 83201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 83202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 83203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 83204
 • 6
 • TT. Vĩnh Hưng
 • 83206
 • 7
 • X. Thái Bình Trung
 • 83207
 • 8
 • X. Thái Trị
 • 83208
 • 9
 • X. Hưng Điền A
 • 83209
 • 10
 • X. Khánh Hưng
 • 83210
 • 11
 • X. Vĩnh Trị
 • 83211
 • 12
 • X. Vĩnh Bình
 • 83212
 • 13
 • X. Vĩnh Thuận
 • 83213
 • 14
 • X. Tuyên Bình Tây
 • 83214
 • 15
 • X. Tuyên Bình
 • 83215
 • 16
 • BCP. Vĩnh Hưng
 • 83250
 • 17
 • BĐVHX Hưng Điền 2
 • 83251
 • 18
 • BĐVHX Vĩnh Bình 2
 • 83252
 • XIII.
 • HUYỆN TÂN HƯNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Hưng
 • 83300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 83301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 83302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 83303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 83304
 • 6
 • TT. Tân Hưng
 • 83306
 • 7
 • X. Vĩnh Thạnh
 • 83307
 • 8
 • X. Thạnh Hưng
 • 83308
 • 9
 • X. Hưng Hà
 • 83309
 • 10
 • X. Hưng Điền B
 • 83310
 • 11
 • X. Hưng Điền
 • 83311
 • 12
 • X. Hưng Thạnh
 • 83312
 • 13
 • X. Vĩnh Châu B
 • 83313
 • 14
 • X. Vĩnh Lợi
 • 83314
 • 15
 • X. Vĩnh Châu A
 • 83315
 • 16
 • X. Vĩnh Đại
 • 83316
 • 17
 • X. Vĩnh Bửu
 • 83317
 • 18
 • BCP. Tân Hưng
 • 83350
 • XIV.
 • HUYỆN TÂN THẠNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tân Thạnh
 • 83400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 83401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 83402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 83403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 83404
 • 6
 • TT. Tân Thạnh
 • 83406
 • 7
 • X. Kiến Bình
 • 83407
 • 8
 • X. Nhơn Hoà
 • 83408
 • 9
 • X. Tân Lập
 • 83409
 • 10
 • X. Nhơn Hòa Lập
 • 83410
 • 11
 • X. Bắc Hòa
 • 83411
 • 12
 • X. Hậu Thạnh Tây
 • 83412
 • 13
 • X. Hậu Thạnh Đông
 • 83413
 • 14
 • X. Tân Thành
 • 83414
 • 15
 • X. Tân Ninh
 • 83415
 • 16
 • X. Nhơn Ninh
 • 83416
 • 17
 • X. Tân Hòa
 • 83417
 • 18
 • X. Tân Bình
 • 83418
 • 19
 • BCP. Tân Thạnh
 • 83450
 • XV.
 • HUYỆN THỦ THỪA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thủ Thừa
 • 83500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 83501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 83502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 83503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 83504
 • 6
 • TT. Thủ Thừa
 • 83506
 • 7
 • X. Tân Thành
 • 83507
 • 8
 • X. Tân Lập
 • 83508
 • 9
 • X. Long Thành
 • 83509
 • 10
 • X. Long Thạnh
 • 83510
 • 11
 • X. Long Thuận
 • 83511
 • 12
 • X. Mỹ Lạc
 • 83512
 • 13
 • X. Mỹ Thạnh
 • 83513
 • 14
 • X. Mỹ An
 • 83514
 • 15
 • X. Bình An
 • 83515
 • 16
 • X. Mỹ Phú
 • 83516
 • 17
 • X. Bình Thạnh
 • 83517
 • 18
 • X. Nhị Thành
 • 83518
 • 19
 • BCP. Thủ Thừa
 • 83550

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top