Mã bưu điện Phú Yên – Zip/Postal Code các bưu cục Phú Yên

09:41 Chiều - 06/06/2019
0 Bình luận
799
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Phú Yên gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Phú Yên
 • 56000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 56001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 56002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 56003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 56004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 56005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 56009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 56010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 56011
 • 10
 • Báo Phú Yên
 • 56016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 56021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 56030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 56035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 56036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 56040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 56041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 56042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 56043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 56044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 56045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 56046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 56047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 56049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 56051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 56052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 56053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 56054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 56055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 56056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 56057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 56058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 56060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 56061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 56062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 56063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 56064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 56065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 56066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 56067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 56070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 56078
 • 42
 • Chi Cục Hải quan
 • 56079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 56080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 56081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 56085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 56086
 • 47
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 56087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 56088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 56089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 56090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 56091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 56092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 56093
 • I.
 • THÀNH PHỐ TUY HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Tuy Hòa
 • 56100
 • 2
 • Thành ủy
 • 56101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56104
 • 6
 • P. 1
 • 56106
 • 7
 • X. Bình Ngọc
 • 56107
 • 8
 • P. Phú Lâm
 • 56108
 • 9
 • P. Phú Thạnh
 • 56109
 • 10
 • P. Phú Đông
 • 56110
 • 11
 • P. 6
 • 56111
 • 12
 • P. 4
 • 56112
 • 13
 • P. 3
 • 56113
 • 14
 • P. 2
 • 56114
 • 15
 • P. 5
 • 56115
 • 16
 • P. 8
 • 56116
 • 17
 • P. 9
 • 56117
 • 18
 • P. 7
 • 56118
 • 19
 • X. Bình Kiến
 • 56119
 • 20
 • X. An Phú
 • 56120
 • 21
 • X. Hòa Kiến
 • 56121
 • 22
 • BCP. Tuy Hòa
 • 56150
 • 23
 • BC. Kinh Doanh Tiếp Thị
 • 56151
 • 24
 • BC. Nguyên Huệ
 • 56152
 • 25
 • BC. Phú Lâm
 • 56153
 • 26
 • BC. Hệ 1 Phú Yên
 • 56199
 • II.
 • HUYỆN TUY AN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tuy An
 • 56200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 56201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56204
 • 6
 • TT. Chí Thạnh
 • 56206
 • 7
 • X. An Cư
 • 56207
 • 8
 • X. An Thạch
 • 56208
 • 9
 • X. An Ninh Tây
 • 56209
 • 10
 • X. An Dân
 • 56210
 • 11
 • X. An Định
 • 56211
 • 12
 • X. An Nghiệp
 • 56212
 • 13
 • X. An Xuân
 • 56213
 • 14
 • X. An Lĩnh
 • 56214
 • 15
 • X. An Thọ
 • 56215
 • 16
 • X. An Chấn
 • 56216
 • 17
 • X. An Mỹ
 • 56217
 • 18
 • X. An Hiệp
 • 56218
 • 19
 • X. An Hòa
 • 56219
 • 20
 • X. An Hải
 • 56220
 • 21
 • X. An Ninh Đông
 • 56221
 • 22
 • BCP. Tuy An
 • 56250
 • 23
 • BC. Hòa Đa
 • 56251
 • III.
 • THỊ XÃ SÔNG CẦU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Sông Cầu
 • 56300
 • 2
 • Thị ủy
 • 56301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56304
 • 6
 • P. Xuân Phú
 • 56306
 • 7
 • P. Xuân Thành
 • 56307
 • 8
 • P. Xuân Đài
 • 56308
 • 9
 • X. Xuân Thọ 2
 • 56309
 • 10
 • X. Xuân Thọ 1
 • 56310
 • 11
 • X. Xuân Lâm
 • 56311
 • 12
 • P. Xuân Yên
 • 56312
 • 13
 • X. Xuân Phương
 • 56313
 • 14
 • X. Xuân Thịnh
 • 56314
 • 15
 • X. Xuân Cảnh
 • 56315
 • 16
 • X. Xuân Hòa
 • 56316
 • 17
 • X. Xuân Bình
 • 56317
 • 18
 • X. Xuân Lộc
 • 56318
 • 19
 • X. Xuân Hải
 • 56319
 • 20
 • BCP. Sông Cầu
 • 56350
 • 21
 • BC. Bình Thạnh
 • 56351
 • IV.
 • HUYỆN ĐỒNG XUÂN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đồng Xuân
 • 56400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 56401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56404
 • 6
 • TT. La Hai
 • 56406
 • 7
 • X. Xuân Sơn Bắc
 • 56407
 • 8
 • X. Xuân Sơn Nam
 • 56408
 • 9
 • X. Xuân Quang 3
 • 56409
 • 10
 • X. Xuân Phước
 • 56410
 • 11
 • X. Xuân Quang 1
 • 56411
 • 12
 • X. Xuân Quang 2
 • 56412
 • 13
 • X. Xuân Long
 • 56413
 • 14
 • X. Đa Lộc
 • 56414
 • 15
 • X. Xuân Lãnh
 • 56415
 • 16
 • X. Phú Mỡ
 • 56416
 • 17
 • BCP. Đồng Xuân
 • 56450
 • V.
 • HUYỆN SƠN HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sơn Hòa
 • 56500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 56501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56504
 • 6
 • TT. Củng Sơn
 • 56506
 • 7
 • X. Suối Bạc
 • 56507
 • 8
 • X. Sơn Hà
 • 56508
 • 9
 • X. Sơn Nguyên
 • 56509
 • 10
 • X. Sơn Xuân
 • 56510
 • 11
 • X. Sơn Long
 • 56511
 • 12
 • X. Sơn Định
 • 56512
 • 13
 • X. Sơn Hội
 • 56513
 • 14
 • X. Phước Tân
 • 56514
 • 15
 • X. Cà Lúi
 • 56515
 • 16
 • X. Sơn Phước
 • 56516
 • 17
 • X. Eachà Rang
 • 56517
 • 18
 • X. Suối Trai
 • 56518
 • 19
 • X. Krông Pa
 • 56519
 • 20
 • BCP. Sơn Hoà
 • 56550
 • 21
 • BC. Ngân Điền
 • 56551
 • VI.
 • HUYỆN SÔNG HINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sông Hinh
 • 56600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 56601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56604
 • 6
 • TT. Hai Riêng
 • 56606
 • 7
 • X. EaBia
 • 56607
 • 8
 • X. Đức Bình Tây
 • 56608
 • 9
 • X. Sơn Giang
 • 56609
 • 10
 • X. Đức Bình Đông
 • 56610
 • 11
 • X. Sông Hinh
 • 56611
 • 12
 • X. EaTrol
 • 56612
 • 13
 • X. EaBar
 • 56613
 • 14
 • X. Ealy
 • 56614
 • 15
 • X. Ea Bá
 • 56615
 • 16
 • X. Ea Lâm
 • 56616
 • 17
 • BCP. Sông Hinh
 • 56650
 • 18
 • BĐVHX Chí Thán
 • 56651
 • VII.
 • HUYỆN TÂY HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tây Hòa
 • 56700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 56701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56704
 • 6
 • TT. Phú Thứ
 • 56706
 • 7
 • X. Hòa Bình 1
 • 56707
 • 8
 • X. Hòa Tân Tây
 • 56708
 • 9
 • X. Hòa Đồng
 • 56709
 • 10
 • X. Hòa Thịnh
 • 56710
 • 11
 • X. Hòa Mỹ Đông
 • 56711
 • 12
 • X. Hòa Mỹ Tây
 • 56712
 • 13
 • X. Hòa Phong
 • 56713
 • 14
 • X. Hòa Phú
 • 56714
 • 15
 • X. Sơn Thành Đông
 • 56715
 • 16
 • X. Sơn Thành Tây
 • 56716
 • 17
 • BCP. Tây Hòa
 • 56750
 • 18
 • BC. Sơn Thành
 • 56751
 • 19
 • BĐVHX Đồng Bò
 • 56752
 • VIII.
 • HUYỆN ĐÔNG HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đông Hòa
 • 56800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 56801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56804
 • 6
 • TT. Hoà Vinh
 • 56806
 • 7
 • X. Hòa Hiệp Bắc
 • 56807
 • 8
 • TT. Hoà Hiệp Trung
 • 56808
 • 9
 • X. Hòa Hiệp Nam
 • 56809
 • 10
 • X. Hòa Tâm
 • 56810
 • 11
 • X. Hòa Xuân Nam
 • 56811
 • 12
 • X. Hòa Xuân Tây
 • 56812
 • 13
 • X. Hòa Xuân Đông
 • 56813
 • 14
 • X. Hòa Tân Đông
 • 56814
 • 15
 • X. Hòa Thành
 • 56815
 • 16
 • BCP. Đông Hòa
 • 56850
 • 17
 • BC. Phú Hiệp
 • 56851
 • IX.
 • HUYỆN PHÚ HÒA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Hòa
 • 56900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 56901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 56902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 56903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 56904
 • 6
 • TT. Phú Hoà
 • 56906
 • 7
 • X. Hòa Định Đông
 • 56907
 • 8
 • X. Hòa Thắng
 • 56908
 • 9
 • X. Hòa An
 • 56909
 • 10
 • X. Hòa Trị
 • 56910
 • 11
 • X. Hòa Quang Nam
 • 56911
 • 12
 • X. Hòa Quang Bắc
 • 56912
 • 13
 • X. Hòa Hội
 • 56913
 • 14
 • X. Hòa Định Tây
 • 56914
 • 15
 • BCP. Phú Hòa
 • 56950
 • 16
 • BC. Hòa Thắng
 • 56951

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top