Mã bưu điện Quảng Bình – Zip/Postal Code các bưu cục Quảng Bình

03:42 Chiều - 07/06/2019
0 Bình luận
1321
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Quảng Bình gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. trung tâm tỉnh Quảng Bình
 • 47000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 47001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 47002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 47003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 47004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 47005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 47009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 47010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 47011
 • 10
 • Báo Quảng Bình
 • 47016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 47021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 47030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 47035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 47036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 47040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 47041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 47042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 47043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 47044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 47045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 47046
 • 22
 • Sở Văn hoá và Thể thao
 • 47047
 • 23
 • Sở Du lịch
 • 47048
 • 24
 • Công an tỉnh
 • 47049
 • 25
 • Sở Nội vụ
 • 47051
 • 26
 • Sở Tư pháp
 • 47052
 • 27
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 47053
 • 28
 • Sở Giao thông vận tải
 • 47054
 • 29
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 47055
 • 30
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 47056
 • 31
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 47057
 • 32
 • Sở Xây dựng
 • 47058
 • 33
 • Sở Y tế
 • 47060
 • 34
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 47061
 • 35
 • Ban Dân tộc
 • 47062
 • 36
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 47063
 • 37
 • Thanh tra tỉnh
 • 47064
 • 38
 • Trường chính trị tỉnh
 • 47065
 • 39
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 47066
 • 40
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 47067
 • 41
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 47070
 • 42
 • Cục Thuế
 • 47078
 • 43
 • Cục Hải quan
 • 47079
 • 44
 • Cục Thống kê
 • 47080
 • 45
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 47081
 • 46
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 47085
 • 47
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 47086
 • 48
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 47087
 • 49
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 47088
 • 50
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 47089
 • 51
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 47090
 • 52
 • Tỉnh đoàn
 • 47091
 • 53
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 47092
 • 54
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 47093
 • I.
 • THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Đồng Hới
 • 47100
 • 2
 • Thành ủy
 • 47101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47104
 • 6
 • P. Bắc Lý
 • 47106
 • 7
 • P. Đồng Phú
 • 47107
 • 8
 • X. Lộc Ninh
 • 47108
 • 9
 • X. Thuận Đức
 • 47109
 • 10
 • P. Đồng Sơn
 • 47110
 • 11
 • P. Bắc Nghĩa
 • 47111
 • 12
 • X. Nghĩa Ninh
 • 47112
 • 13
 • X. Đức Ninh
 • 47113
 • 14
 • P. Nam Lý
 • 47114
 • 15
 • P. Đức Ninh Đông
 • 47115
 • 16
 • P. Phú Hải
 • 47116
 • 17
 • P. Hải Đình
 • 47117
 • 18
 • P. Đồng Mỹ
 • 47118
 • 19
 • P. Hải Thành
 • 47119
 • 20
 • X. Quang Phú
 • 47120
 • 21
 • X. Bảo Ninh
 • 47121
 • 22
 • BCP. Đồng Hới
 • 47150
 • 23
 • BC. Bắc Lý 1
 • 47151
 • 24
 • BC. Bắc Lý 2
 • 47152
 • 25
 • BC. Đại Học Quảng Bình
 • 47153
 • 26
 • BC. Lộc Đại
 • 47154
 • 27
 • BC. Cộn
 • 47155
 • 28
 • BC. Thuận Lý
 • 47156
 • 29
 • BC. Hệ 1 Quảng Bình
 • 47199
 • II.
 • HUYỆN BỐ TRẠCH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bố Trạch
 • 47200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 47201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47204
 • 6
 • TT. Hoàn Lão
 • 47206
 • 7
 • X. Trung Trạch
 • 47207
 • 8
 • X. Đồng Trạch
 • 47208
 • 9
 • X. Đức Trạch
 • 47209
 • 10
 • P. Hải Trạch
 • 47210
 • 11
 • X. Thanh Trạch
 • 47211
 • 12
 • X. Bắc Trạch
 • 47212
 • 13
 • X. Mỹ Trạch
 • 47213
 • 14
 • X. Hạ Trạch
 • 47214
 • 15
 • X. Cự Nẫm
 • 47215
 • 16
 • X. Sơn Lộc
 • 47216
 • 17
 • X. Phú Trạch
 • 47217
 • 18
 • X. Vạn Trạch
 • 47218
 • 19
 • X. Hoàn Trạch
 • 47219
 • 20
 • X. Đại Trạch
 • 47220
 • 21
 • X. Nhân Trạch
 • 47221
 • 22
 • X. Lý Trạch
 • 47222
 • 23
 • X. Nam Trạch
 • 47223
 • 24
 • X. Hòa Trạch
 • 47224
 • 25
 • X. Tây Trạch
 • 47225
 • 26
 • X. Liên Trạch
 • 47226
 • 27
 • X. Lâm Trạch
 • 47227
 • 28
 • X. Xuân Trạch
 • 47228
 • 29
 • X. Phúc Trạch
 • 47229
 • 30
 • X. Thượng Trạch
 • 47230
 • 31
 • X. Tân Trạch
 • 47231
 • 32
 • X. Sơn Trạch
 • 47232
 • 33
 • X. Hưng Trạch
 • 47233
 • 34
 • X. Phú Định
 • 47234
 • 35
 • TT. Nông Trường Việt Trung
 • 47235
 • 36
 • BCP. Bố Trạch
 • 47250
 • 37
 • BC. Lý Hòa
 • 47251
 • 38
 • BC. Thanh Khê
 • 47252
 • 39
 • BC. Nam Gianh
 • 47253
 • 40
 • BC. Thọ Lộc
 • 47254
 • 41
 • BC. Chánh Hòa
 • 47255
 • 42
 • BC. Troóc
 • 47256
 • 43
 • BC. Phong Nha
 • 47257
 • 44
 • BC. Phú Quý
 • 47258
 • III.
 • THỊ XÃ BA ĐỒN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Ba Đồn
 • 47300
 • 2
 • Thị ủy
 • 47301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47304
 • 6
 • P. Ba Đồn
 • 47306
 • 7
 • P. Quảng Thọ
 • 47307
 • 8
 • P. Quảng Long
 • 47308
 • 9
 • P. Quảng Phong
 • 47309
 • 10
 • P. Quảng Thuận
 • 47310
 • 11
 • P. Quảng Phúc
 • 47311
 • 12
 • X. Quảng Văn
 • 47312
 • 13
 • X. Quảng Lộc
 • 47313
 • 14
 • X. Quảng Hải
 • 47314
 • 15
 • X. Quảng Tân
 • 47315
 • 16
 • X. Quảng Trung
 • 47316
 • 17
 • X. Quảng Tiên
 • 47317
 • 18
 • X. Quảng Sơn
 • 47318
 • 19
 • X. Quảng Thủy
 • 47319
 • 20
 • X. Quảng Hòa
 • 47320
 • 21
 • X. Quảng Minh
 • 47321
 • 22
 • BCP. Ba Đồn
 • 47350
 • 23
 • BC. Chợ Sãi
 • 47351
 • 24
 • BC. Hòa Ninh
 • 47352
 • 25
 • BC. Quảng Thọ
 • 47353
 • IV.
 • HUYỆN QUẢNG TRẠCH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quảng Trạch
 • 47400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 47401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47404
 • 6
 • X. Quảng Phương
 • 47406
 • 7
 • X. Quảng Xuân
 • 47407
 • 8
 • X. Quảng Hưng
 • 47408
 • 9
 • X. Quảng Tiến
 • 47409
 • 10
 • X. Quảng Tùng
 • 47410
 • 11
 • X. Cảnh Dương
 • 47411
 • 12
 • X. Quảng Phú
 • 47412
 • 13
 • X. Quảng Đông
 • 47413
 • 14
 • X. Quảng Kim
 • 47414
 • 15
 • X. Quảng Hợp
 • 47415
 • 16
 • X. Quảng Châu
 • 47416
 • 17
 • X. Quảng Lưu
 • 47417
 • 18
 • X. Quảng Thạch
 • 47418
 • 19
 • X. Cảnh Hóa
 • 47419
 • 20
 • X. Quảng Liên
 • 47420
 • 21
 • X. Phù Hóa
 • 47421
 • 22
 • X. Quảng Trường
 • 47422
 • 23
 • X. Quảng Thanh
 • 47423
 • 24
 • BCP. Quảng Trạch
 • 47450
 • 25
 • BC. Ngọa Cương
 • 47451
 • 26
 • BC. Roòn
 • 47452
 • V.
 • HUYỆN TUYÊN HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tuyên Hóa
 • 47500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 47501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47504
 • 6
 • TT. Đồng Lê
 • 47506
 • 7
 • X. Thuận Hóa
 • 47507
 • 8
 • X. Kim Hóa
 • 47508
 • 9
 • X. Hương Hóa
 • 47509
 • 10
 • X. Thanh Hóa
 • 47510
 • 11
 • X. Lâm Hóa
 • 47511
 • 12
 • X. Thanh Thạch
 • 47512
 • 13
 • X. Lê Hóa
 • 47513
 • 14
 • X. Đồng Hóa
 • 47514
 • 15
 • X. Sơn Hóa
 • 47515
 • 16
 • X. Thạch Hóa
 • 47516
 • 17
 • X. Nam Hóa
 • 47517
 • 18
 • X. Đức Hóa
 • 47518
 • 19
 • X. Phong Hóa
 • 47519
 • 20
 • X. Cao Quảng
 • 47520
 • 21
 • X. Châu Hóa
 • 47521
 • 22
 • X. Mai Hóa
 • 47522
 • 23
 • X. Ngư Hóa
 • 47523
 • 24
 • X. Tiến Hóa
 • 47524
 • 25
 • X. Văn Hóa
 • 47525
 • 26
 • BCP. Tuyên Hóa
 • 47550
 • 27
 • BC. Tân Ấp
 • 47551
 • 28
 • BC. Chợ Gát
 • 47552
 • 29
 • BC. Minh Cầm
 • 47553
 • 30
 • BC. Chợ Cuồi
 • 47554
 • VI.
 • HUYỆN MINH HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Minh Hóa
 • 47600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 47601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47604
 • 6
 • TT. Quy Đạt
 • 47606
 • 7
 • X. Yên Hóa
 • 47607
 • 8
 • X. Xuân Hóa
 • 47608
 • 9
 • X. Hồng Hóa
 • 47609
 • 10
 • X. Hóa Phúc
 • 47610
 • 11
 • X. Hóa Thanh
 • 47611
 • 12
 • X. Trọng Hóa
 • 47612
 • 13
 • X. Dân Hóa
 • 47613
 • 14
 • X. Hóa Tiến
 • 47614
 • 15
 • X. Hóa Hợp
 • 47615
 • 16
 • X. Hóa Sơn
 • 47616
 • 17
 • X. Quy Hóa
 • 47617
 • 18
 • X. Tân Hóa
 • 47618
 • 19
 • X. Minh Hóa
 • 47619
 • 20
 • X. Trung Hóa
 • 47620
 • 21
 • X. Thượng Hóa
 • 47621
 • 22
 • BCP. Minh Hóa
 • 47650
 • 23
 • BC. Cha Lo
 • 47651
 • VII.
 • HUYỆN QUẢNG NINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quảng Ninh
 • 47700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 47701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47704
 • 6
 • TT. Quán Hàu
 • 47706
 • 7
 • X. Lương Ninh
 • 47707
 • 8
 • X. Vĩnh Ninh
 • 47708
 • 9
 • X. Hàm Ninh
 • 47709
 • 10
 • X. Hiền Ninh
 • 47710
 • 11
 • X. Xuân Ninh
 • 47711
 • 12
 • X. An Ninh
 • 47712
 • 13
 • X. Tân Ninh
 • 47713
 • 14
 • X. Duy Ninh
 • 47714
 • 15
 • X. Võ Ninh
 • 47715
 • 16
 • X. Gia Ninh
 • 47716
 • 17
 • X. Hải Ninh
 • 47717
 • 18
 • X. Vạn Ninh
 • 47718
 • 19
 • X. Trường Xuân
 • 47719
 • 20
 • X. Trường Sơn
 • 47720
 • 21
 • BCP. Quảng Ninh
 • 47750
 • 22
 • BC. Cổ Hiền
 • 47751
 • 23
 • BC. Dinh Mười
 • 47752
 • VIII.
 • HUYỆN LỆ THỦY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lệ Thủy
 • 47800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 47801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 47802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 47803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 47804
 • 6
 • TT. Kiến Giang
 • 47806
 • 7
 • X. Cam Thủy
 • 47807
 • 8
 • X. Ngư Thủy Bắc
 • 47808
 • 9
 • X. Thanh Thủy
 • 47809
 • 10
 • X. Hồng Thủy
 • 47810
 • 11
 • X. Hoa Thủy
 • 47811
 • 12
 • X. Lộc Thủy
 • 47812
 • 13
 • X. Phong Thủy
 • 47813
 • 14
 • X. An Thủy
 • 47814
 • 15
 • X. Liên Thủy
 • 47815
 • 16
 • X. Xuân Thủy
 • 47816
 • 17
 • X. Hưng Thủy
 • 47817
 • 18
 • X. Ngư Thủy Trung
 • 47818
 • 19
 • X. Ngư Thủy Nam
 • 47819
 • 20
 • X. Sen Thủy
 • 47820
 • 21
 • X. Tân Thủy
 • 47821
 • 22
 • X. Dương Thủy
 • 47822
 • 23
 • X. Mỹ Thủy
 • 47823
 • 24
 • X. Mai Thủy
 • 47824
 • 25
 • X. Phú Thủy
 • 47825
 • 26
 • X. Sơn Thủy
 • 47826
 • 27
 • TT. Nông Trường Lệ Ninh
 • 47827
 • 28
 • X. Ngân Thủy
 • 47828
 • 29
 • X. Trường Thủy
 • 47829
 • 30
 • X. Văn Thủy
 • 47830
 • 31
 • X. Thái Thủy
 • 47831
 • 32
 • X. Kim Thủy
 • 47832
 • 33
 • X. Lâm Thủy
 • 47833
 • 34
 • BCP. Lệ Thủy
 • 47850
 • 35
 • BC. Chợ Chè
 • 47851
 • 36
 • BC. Chợ Cưỡi
 • 47852
 • 37
 • BC. Chợ Mai
 • 47853
 • 38
 • BC. Chợ Trạm
 • 47854
 • 39
 • BC. Mỹ Đức
 • 47855
 • 40
 • BC. Sen Thủy
 • 47856

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top