Mã bưu điện Quảng Nam – Zip/Postal Code các bưu cục Quảng Nam

04:54 Chiều - 27/06/2019
0 Bình luận
315
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Quãng Nam gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Quảng Nam
 • 51000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 51001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 51002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 51003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 51004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 51005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 51009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 51010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 51011
 • 10
 • Báo Quảng Nam
 • 51016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 51021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 51030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 51035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 51036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 51040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 51041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 51042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 51043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 51044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 51045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 51046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 51047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 51049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 51051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 51052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 51053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 51054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 51055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 51056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 51057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 51058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 51060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 51061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 51062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 51063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 51064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 51065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 51066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 51067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 51070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 51078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 51079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 51080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 51081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội KH&KT
 • 51085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 51086
 • 47
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 51087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 51088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 51089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 51090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 51091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 51092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 51093
 • 1
 • THÀNH PHỐ TAM KỲ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Tam Kỳ
 • 51100
 • 2
 • Thành ủy
 • 51101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51104
 • 6
 • P. An Mỹ
 • 51106
 • 7
 • P. Hoà Thuận
 • 51107
 • 8
 • P. Tân Thạnh
 • 51108
 • 9
 • P. Phước Hòa
 • 51109
 • 10
 • P. An Phú
 • 51110
 • 11
 • X. Tam Phú
 • 51111
 • 12
 • X. Tam Thanh
 • 51112
 • 13
 • X. Tam Thăng
 • 51113
 • 14
 • P. Trường Xuân
 • 51114
 • 15
 • P. An Xuân
 • 51115
 • 16
 • X. Tam Ngọc
 • 51116
 • 17
 • P. An Sơn
 • 51117
 • 18
 • P. Hòa Hương
 • 51118
 • 19
 • BCP. Tam Kỳ
 • 51150
 • 20
 • BC. KHL Tam Kỳ
 • 51151
 • 21
 • BC. An Xuân
 • 51152
 • 22
 • BC. KCN Tam Thăng
 • 51153
 • 23
 • BC. Huỳnh Thúc Kháng
 • 51154
 • 24
 • BC. Phan Chu Trinh
 • 51155
 • 25
 • BC. HCC Quảng Nam
 • 51198
 • 26
 • BC. Hệ 1 Quảng Nam
 • 51199
 • II.
 • HUYỆN THĂNG BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thăng Bình
 • 51200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 51201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51204
 • 6
 • TT. Hà Lam
 • 51206
 • 7
 • X. Bình Nguyên
 • 51207
 • 8
 • X. Bình Phục
 • 51208
 • 9
 • X. Bình Triều
 • 51209
 • 10
 • X. Bình Giang
 • 51210
 • 11
 • X. Bình Dương
 • 51211
 • 12
 • X. Bình Đào
 • 51212
 • 13
 • X. Bình Minh
 • 51213
 • 14
 • X. Bình Hải
 • 51214
 • 15
 • X. Bình Sa
 • 51215
 • 16
 • X. Bình Nam
 • 51216
 • 17
 • X. Bình An
 • 51217
 • 18
 • X. Bình Trung
 • 51218
 • 19
 • X. Bình Tú
 • 51219
 • 20
 • X. Bình Quý
 • 51220
 • 21
 • X. Bình Định Bắc
 • 51221
 • 22
 • X. Bình Định Nam
 • 51222
 • 23
 • X. Bình Chánh
 • 51223
 • 24
 • X. Bình Quế
 • 51224
 • 25
 • X. Bình Phú
 • 51225
 • 26
 • X. Bình Trị
 • 51226
 • 27
 • X. Bình Lãnh
 • 51227
 • 28
 • BCP. Thăng Bình
 • 51250
 • 29
 • BC. KHL Thăng Bình
 • 51251
 • 30
 • BC. Bình Đào
 • 51252
 • 31
 • BC. Quán Gò
 • 51253
 • III.
 • THÀNH PHỐ HỘI AN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Hội An
 • 51300
 • 2
 • Thành ủy
 • 51301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51304
 • 6
 • P. Minh An
 • 51306
 • 7
 • P. Sơn Phong
 • 51307
 • 8
 • P. Tân An
 • 51308
 • 9
 • P. Cẩm Phô
 • 51309
 • 10
 • P. Thanh Hà
 • 51310
 • 11
 • X. Cẩm Kim
 • 51311
 • 12
 • P. Cẩm Nam
 • 51312
 • 13
 • X. Cẩm Thanh
 • 51313
 • 14
 • P. Cẩm Châu
 • 51314
 • 15
 • P. Cửa Đại
 • 51315
 • 16
 • P. Cẩm An
 • 51316
 • 17
 • X. Cẩm Hà
 • 51317
 • 18
 • X. Tân Hiệp
 • 51318
 • 19
 • BCP. Hội An
 • 51350
 • 20
 • BC. KHL Hội An
 • 51351
 • 21
 • BC. Lê Hồng Phong
 • 51352
 • 22
 • BC. Cửa Đại
 • 51353
 • IV.
 • THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Điện Bàn
 • 51400
 • 2
 • Thị ủy
 • 51401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51404
 • 6
 • P. Vĩnh Điện
 • 51406
 • 7
 • P. Điện Nam Đông
 • 51407
 • 8
 • P. Điện Nam Trung
 • 51408
 • 9
 • P. Điện Nam Bắc
 • 51409
 • 10
 • P. Điện Dương
 • 51410
 • 11
 • P. Điện Ngọc
 • 51411
 • 12
 • X. Điện Thắng Bắc
 • 51412
 • 13
 • X. Điện Thắng Trung
 • 51413
 • 14
 • X. Điện Thắng Nam
 • 51414
 • 15
 • X. Điện Hòa
 • 51415
 • 16
 • X. Điện Tiến
 • 51416
 • 17
 • X. Điện Hồng
 • 51417
 • 18
 • X. Điện Thọ
 • 51418
 • 19
 • X. Điện Phước
 • 51419
 • 20
 • P. Điện An
 • 51420
 • 21
 • X. Điện Minh
 • 51421
 • 22
 • X. Điện Phương
 • 51422
 • 23
 • X. Điện Phong
 • 51423
 • 24
 • X. Điện Trung
 • 51424
 • 25
 • X. Điện Quang
 • 51425
 • 26
 • BCP. Điện Bàn
 • 51450
 • 27
 • BC. KHL KCN Điện Nam Điện Ngọc
 • 51451
 • 28
 • BC. Điện Ngọc
 • 51452
 • 29
 • BC. KCN Điện Nam Điện Ngọc
 • 51453
 • 30
 • BC. Phong Thử
 • 51454
 • 31
 • BC. Điện Phương
 • 51455
 • 32
 • BC. Điện Thắng
 • 51456
 • 33
 • BĐVHX Điện Trung 2
 • 51457
 • V.
 • HUYỆN DUY XUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Duy Xuyên
 • 51500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 51501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51504
 • 6
 • TT. Nam Phước
 • 51506
 • 7
 • X. Duy Phước
 • 51507
 • 8
 • X. Duy Thành
 • 51508
 • 9
 • X. Duy Vinh
 • 51509
 • 10
 • X. Duy Nghĩa
 • 51510
 • 11
 • X. Duy Hải
 • 51511
 • 12
 • X. Duy Trinh
 • 51512
 • 13
 • X. Duy Châu
 • 51513
 • 14
 • X. Duy Hòa
 • 51514
 • 15
 • X. Duy Tân
 • 51515
 • 16
 • X. Duy Thu
 • 51516
 • 17
 • X. Duy Phú
 • 51517
 • 18
 • X. Duy Sơn
 • 51518
 • 19
 • X. Duy Trung
 • 51519
 • 20
 • BCP. Duy Xuyên
 • 51550
 • 21
 • BCP. Cầu Chìm
 • 51551
 • 22
 • BC. Kiểm Lâm
 • 51552
 • 23
 • BC. Mỹ Sơn
 • 51553
 • 24
 • BĐVHX Duy Sơn
 • 51554
 • VI.
 • HUYỆN ĐẠI LỘC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đại Lộc
 • 51600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 51601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51604
 • 6
 • TT. Ái Nghĩa
 • 51606
 • 7
 • X. Đại Hiệp
 • 51607
 • 8
 • X. Đại Nghĩa
 • 51608
 • 9
 • X. Đại Quang
 • 51609
 • 10
 • X. Đại Đồng
 • 51610
 • 11
 • X. Đại Lãnh
 • 51611
 • 12
 • X. Đại Hưng
 • 51612
 • 13
 • X. Đại Sơn
 • 51613
 • 14
 • X. Đại Hồng
 • 51614
 • 15
 • X. Đại Chánh
 • 51615
 • 16
 • X. Đại Thạnh
 • 51616
 • 17
 • X. Đại Tân
 • 51617
 • 18
 • X. Đại Phong
 • 51618
 • 19
 • X. Đại Minh
 • 51619
 • 20
 • X. Đại Thắng
 • 51620
 • 21
 • X. Đại Cường
 • 51621
 • 22
 • X. Đại An
 • 51622
 • 23
 • X. Đại Hòa
 • 51623
 • 24
 • BCP. Đại Lộc
 • 51650
 • 25
 • BC. KHL Đại Lộc
 • 51651
 • 26
 • BC. Đại Hiệp
 • 51652
 • 27
 • BC. Hà Tân
 • 51653
 • 28
 • BC. Hà Nha
 • 51654
 • 29
 • BC. Đại Minh
 • 51655
 • 30
 • BC. Gia Cốc
 • 51656
 • VII.
 • HUYỆN ĐÔNG GIANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đông Giang
 • 51700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 51701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51704
 • 6
 • TT. P Rao
 • 51706
 • 7
 • X. Tà Lu
 • 51707
 • 8
 • X. Sông Kôn
 • 51708
 • 9
 • X. Jơ Ngây
 • 51709
 • 10
 • X. A Ting
 • 51710
 • 11
 • X. Tư
 • 51711
 • 12
 • X. Ba
 • 51712
 • 13
 • X. A Rooi
 • 51713
 • 14
 • X. Za Hung
 • 51714
 • 15
 • X. Mà Cooih
 • 51715
 • 16
 • X. Ka Dăng
 • 51716
 • 17
 • BCP. Đông Giang
 • 51750
 • 18
 • BC. Quyết Thắng
 • 51751
 • VIII.
 • HUYỆN TÂY GIANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tây Giang
 • 51800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 51801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51804
 • 6
 • X. A Tiêng
 • 51806
 • 7
 • X. A Vương
 • 51807
 • 8
 • X. Bha Lê
 • 51808
 • 9
 • X. A Nông
 • 51809
 • 10
 • X. Ch’ơm
 • 51810
 • 11
 • X. Ga Ri
 • 51811
 • 12
 • X. A Xan
 • 51812
 • 13
 • X. Tr’Hy
 • 51813
 • 14
 • X. Lăng
 • 51814
 • 15
 • X. Dang
 • 51815
 • 16
 • BCP. Tây Giang
 • 51850
 • IX.
 • HUYỆN NAM GIANG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nam Giang
 • 51900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 51901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 51902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 51903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 51904
 • 6
 • TT. Thạnh Mỹ
 • 51906
 • 7
 • X. Tà Pơơ
 • 51907
 • 8
 • X. Zuôich
 • 51908
 • 9
 • X. Laêê
 • 51909
 • 10
 • X. Chơ Chun
 • 51910
 • 11
 • X. La Dêê
 • 51911
 • 12
 • X. Chà Vàl
 • 51912
 • 13
 • X. Đắc Tôi
 • 51913
 • 14
 • X. Đắc Pre
 • 51914
 • 15
 • X. Đắc Pring
 • 51915
 • 16
 • X. Tà Bhinh
 • 51916
 • 17
 • X. Cà Dy
 • 51917
 • 18
 • BCP. Nam Giang
 • 51950
 • X.
 • HUYỆN NÔNG SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nông Sơn
 • 52000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52004
 • 6
 • X. Quế Trung
 • 52006
 • 7
 • X. Phước Ninh
 • 52007
 • 8
 • X. Quế Lâm
 • 52008
 • 9
 • X. Quế Phước
 • 52009
 • 10
 • X. Quế Ninh
 • 52010
 • 11
 • X. Quế Lộc
 • 52011
 • 12
 • X. Sơn Viên
 • 52012
 • 13
 • BCP. Nông Sơn
 • 52050
 • XI.
 • HUYỆN QUẾ SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quế Sơn
 • 52100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52104
 • 6
 • TT. Đông Phú
 • 52106
 • 7
 • X. Quế Châu
 • 52107
 • 8
 • X. Quế Thuận
 • 52108
 • 9
 • X. Phú Thọ
 • 52109
 • 10
 • X. Quế Cường
 • 52110
 • 11
 • X. Hương An
 • 52111
 • 12
 • X. Quế Phú
 • 52112
 • 13
 • X. Quế Xuân 1
 • 52113
 • 14
 • X. Quế Xuân 2
 • 52114
 • 15
 • X. Quế Hiệp
 • 52115
 • 16
 • X. Quế Long
 • 52116
 • 17
 • X. Quế Phong
 • 52117
 • 18
 • X. Quế An
 • 52118
 • 19
 • X. Quế Minh
 • 52119
 • 20
 • BCP. Quế Sơn
 • 52150
 • 21
 • BCP. Hương An
 • 52151
 • XII.
 • HUYỆN HIỆP ĐỨC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hiệp Đức
 • 52200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52204
 • 6
 • TT. Tân An
 • 52206
 • 7
 • X. Bình Sơn
 • 52207
 • 8
 • X. Bình Lâm
 • 52208
 • 9
 • X. Quế Thọ
 • 52209
 • 10
 • X. Hiệp Thuận
 • 52210
 • 11
 • X. Hiệp Hòa
 • 52211
 • 12
 • X. Sông Trà
 • 52212
 • 13
 • X. Quế Bình
 • 52213
 • 14
 • X. Phước Trà
 • 52214
 • 15
 • X. Phước Gia
 • 52215
 • 16
 • X. Quế Lưu
 • 52216
 • 17
 • X. Thăng Phước
 • 52217
 • 18
 • BCP. Hiệp Đức
 • 52250
 • 19
 • BC. Việt An
 • 52251
 • XIII.
 • HUYỆN PHƯỚC SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phước Sơn
 • 52300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52304
 • 6
 • TT. Khâm Đức
 • 52306
 • 7
 • X. Phước Xuân
 • 52307
 • 8
 • X. Phước Đức
 • 52308
 • 9
 • X. Phước Năng
 • 52309
 • 10
 • X. Phước Mỹ
 • 52310
 • 11
 • X. Phước Chánh
 • 52311
 • 12
 • X. Phước Công
 • 52312
 • 13
 • X. Phước Lộc
 • 52313
 • 14
 • X. Phước Thành
 • 52314
 • 15
 • X. Phước Kim
 • 52315
 • 16
 • X. Phước Hoà
 • 52316
 • 17
 • X. Phước Hiệp
 • 52317
 • 18
 • BCP. Phước Sơn
 • 52350
 • XIV.
 • HUYỆN NAM TRÀ MY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nam Trà My
 • 52400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52404
 • 6
 • X. Trà Mai
 • 52406
 • 7
 • X. Trà Tập
 • 52407
 • 8
 • X. Trà Dơn
 • 52408
 • 9
 • X. Trà Leng
 • 52409
 • 10
 • X. Trà Linh
 • 52410
 • 11
 • X. Trà Cang
 • 52411
 • 12
 • X. Trà Nam
 • 52412
 • 13
 • X. Trà Don
 • 52413
 • 14
 • X. Trà Vân
 • 52414
 • 15
 • X. Trà Vinh
 • 52415
 • 16
 • BCP. Nam Trà My
 • 52450
 • XV.
 • HUYỆN BẮC TRÀ MY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Trà My
 • 52500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52504
 • 6
 • TT. Trà My
 • 52506
 • 7
 • X. Trà Dương
 • 52507
 • 8
 • X. Trà Đông
 • 52508
 • 9
 • X. Trà Đốc
 • 52509
 • 10
 • X. Trà Bui
 • 52510
 • 11
 • X. Trà Tân
 • 52511
 • 12
 • X. Trà Sơn
 • 52512
 • 13
 • X. Trà Giang
 • 52513
 • 14
 • X. Trà Nú
 • 52514
 • 15
 • X. Trà Kót
 • 52515
 • 16
 • X. Trà Giác
 • 52516
 • 17
 • X. Trà Giáp
 • 52517
 • 18
 • X. Trà Ka
 • 52518
 • 19
 • BCP. Bắc Trà My
 • 52550
 • XVI.
 • HUYỆN TIÊN PHƯỚC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tiên Phước
 • 52600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52604
 • 6
 • TT. Tiên Kỳ
 • 52606
 • 7
 • X. Tiên Thọ
 • 52607
 • 8
 • X. Tiên Mỹ
 • 52608
 • 9
 • X. Tiên Phong
 • 52609
 • 10
 • X. Tiên Cẩm
 • 52610
 • 11
 • X. Tiên Sơn
 • 52611
 • 12
 • X. Tiên Hà
 • 52612
 • 13
 • X. Tiên Lãnh
 • 52613
 • 14
 • X. Tiên Ngọc
 • 52614
 • 15
 • X. Tiên Châu
 • 52615
 • 16
 • X. Tiên Cảnh
 • 52616
 • 17
 • X. Tiên Lộc
 • 52617
 • 18
 • X. Tiên Lập
 • 52618
 • 19
 • X. Tiên An
 • 52619
 • 20
 • X. Tiên Hiệp
 • 52620
 • 21
 • BCP. Tiên Phước
 • 52650
 • 22
 • BC. Tiên Thọ
 • 52651
 • XVII.
 • HUYỆN PHÚ NINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Ninh
 • 52700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52704
 • 6
 • TT. Phú Thịnh
 • 52706
 • 7
 • X. Tam Đàn
 • 52707
 • 8
 • X. Tam An
 • 52708
 • 9
 • X. Tam Phước
 • 52709
 • 10
 • X. Tam Thành
 • 52710
 • 11
 • X. Tam Lộc
 • 52711
 • 12
 • X. Tam Vinh
 • 52712
 • 13
 • X. Tam Dân
 • 52713
 • 14
 • X. Tam Đại
 • 52714
 • 15
 • X. Tam Lãnh
 • 52715
 • 16
 • X. Tam Thái
 • 52716
 • 17
 • BCP. Phú Ninh
 • 52750
 • 18
 • BC. Chiên Đàn
 • 52751
 • 19
 • BC. Cây Sanh
 • 52752
 • XVIII.
 • HUYỆN NÚI THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Núi Thành
 • 52800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 52801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 52802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 52803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 52804
 • 6
 • TT. Núi Thành
 • 52806
 • 7
 • X. Tam Giang
 • 52807
 • 8
 • X. Tam Quang
 • 52808
 • 9
 • X. Tam Hải
 • 52809
 • 10
 • X. Tam Hòa
 • 52810
 • 11
 • X. Tam Tiến
 • 52811
 • 12
 • X. Tam Xuân I
 • 52812
 • 13
 • X. Tam Xuân II
 • 52813
 • 14
 • X. Tam Anh Bắc
 • 52814
 • 15
 • X. Tam Anh Nam
 • 52815
 • 16
 • X. Tam Hiệp
 • 52816
 • 17
 • X. Tam Thạnh
 • 52817
 • 18
 • X. Tam Sơn
 • 52818
 • 19
 • X. Tam Trà
 • 52819
 • 20
 • X. Tam Mỹ Tây
 • 52820
 • 21
 • X. Tam Mỹ Đông
 • 52821
 • 22
 • X. Tam Nghĩa
 • 52822
 • 23
 • BCP. Núi Thành
 • 52850
 • 24
 • BC. Khu Kinh Tế Mở Chu Lai
 • 52851
 • 25
 • BC. Bà Bầu
 • 52852
 • 26
 • BC. Diêm Phổ
 • 52853
 • 27
 • BC. KCN Tam Hiệp
 • 52854
 • 28
 • BC. Bến Xe
 • 52855

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top