Mã bưu điện Quảng Ngãi – Zip/Postal Code các bưu cục Quảng Ngãi

11:13 Chiều - 29/06/2019
0 Bình luận
455
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Quảng Ngãi gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi
 • 53000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 53001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 53002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 53003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 53004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 53005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 53009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 53010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 53011
 • 10
 • Báo Quảng Ngãi
 • 53016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 53021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 53030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 53035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 53036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 53040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 53041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 53042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 53043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 53044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 53045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 53046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 53047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 53049
 • 24
 • Sở Cảnh sát PCCC
 • 53050
 • 25
 • Sở Nội vụ
 • 53053
 • 26
 • Sở Tư pháp
 • 53052
 • 27
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 53053
 • 28
 • Sở Giao thông vận tải
 • 53054
 • 29
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 53055
 • 30
 • Sở Nông nghiệp và PTNT
 • 53056
 • 31
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 53057
 • 32
 • Sở Xây dựng
 • 53058
 • 33
 • Sở Y tế
 • 53060
 • 34
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 53061
 • 35
 • Ban Dân tộc
 • 53062
 • 36
 • NHNN chi nhánh tỉnh
 • 53063
 • 37
 • Thanh tra tỉnh
 • 53064
 • 38
 • Trường chính trị tỉnh
 • 53065
 • 39
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 53066
 • 40
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 53067
 • 41
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 53070
 • 42
 • Cục Thuế
 • 53078
 • 43
 • Cục Hải quan
 • 53079
 • 44
 • Cục Thống kê
 • 53080
 • 45
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 53081
 • 46
 • Liên hiệp các Hội KHKT
 • 53085
 • 47
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 53086
 • 48
 • Liên hiệp các Hội VHNT
 • 53087
 • 49
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 53088
 • 50
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 53089
 • 51
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 53090
 • 52
 • Tỉnh Đoàn
 • 53091
 • 53
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 53092
 • 54
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 53093
 • I.
 • THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi
 • 53100
 • 2
 • Thành ủy
 • 53101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53104
 • 6
 • P. Trần Hưng Đạo
 • 53106
 • 7
 • P. Lê Hồng Phong
 • 53107
 • 8
 • P. Trần Phú
 • 53108
 • 9
 • P. Nghĩa Chánh
 • 53109
 • 10
 • P. Nguyễn Nghiêm
 • 53110
 • 11
 • P. Trương Quang Trọng
 • 53111
 • 12
 • X. Tịnh Ấn Tây
 • 53112
 • 13
 • P. Quảng Phú
 • 53113
 • 14
 • P. Nghĩa Lộ
 • 53114
 • 15
 • P. Chánh Lộ
 • 53115
 • 16
 • X. Nghĩa Dõng
 • 53116
 • 17
 • X. Nghĩa Hà
 • 53117
 • 18
 • X. Nghĩa Dũng
 • 53118
 • 19
 • X. Tịnh An
 • 53119
 • 20
 • X. Tịnh Châu
 • 53120
 • 21
 • X. Tịnh Ấn Đông
 • 53121
 • 22
 • X. Nghĩa Phú
 • 53122
 • 23
 • X. Nghĩa An
 • 53123
 • 24
 • X. Tịnh Long
 • 53124
 • 25
 • X. Tịnh Khê
 • 53125
 • 26
 • X. Tịnh Kỳ
 • 53126
 • 27
 • X. Tịnh Hòa
 • 53127
 • 28
 • X. Tịnh Thiện
 • 53128
 • 29
 • BCP. Quảng Ngãi
 • 53150
 • 30
 • BC. Quang Trung
 • 53151
 • 31
 • BC. Đinh Tiên Hoàng
 • 53152
 • 32
 • BC. Hai Bà Trưng
 • 53153
 • 33
 • BC. Cổ Luỹ
 • 53154
 • 34
 • BC. Hệ 1 Quảng Ngãi
 • 53199
 • II.
 • HUYỆN SƠN TỊNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sơn Tịnh
 • 53200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53204
 • 6
 • X. Tịnh Hà
 • 53206
 • 7
 • X. Tịnh Sơn
 • 53207
 • 8
 • X. Tịnh Bình
 • 53208
 • 9
 • X. Tịnh Hiệp
 • 53209
 • 10
 • X. Tịnh Bắc
 • 53210
 • 11
 • X. Tịnh Minh
 • 53211
 • 12
 • X. Tịnh Phong
 • 53212
 • 13
 • X. Tịnh Thọ
 • 53213
 • 14
 • X. Tịnh Trà
 • 53214
 • 15
 • X. Tịnh Đông
 • 53215
 • 16
 • X. Tịnh Giang
 • 53216
 • 17
 • BCP. Sơn Tịnh
 • 53250
 • 18
 • BC. Sơn Mỹ
 • 53251
 • III.
 • HUYỆN BÌNH SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bình Sơn
 • 53300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53304
 • 6
 • TT. Châu Ổ
 • 53306
 • 7
 • X. Bình Thới
 • 53307
 • 8
 • X. Bình Dương
 • 53308
 • 9
 • X. Bình Chánh
 • 53309
 • 10
 • X. Bình Nguyên
 • 53310
 • 11
 • X. Bình Trung
 • 53311
 • 12
 • X. Bình Chương
 • 53312
 • 13
 • X. Bình Long
 • 53313
 • 14
 • X. Bình Thanh Tây
 • 53314
 • 15
 • X. Bình Thanh Đông
 • 53315
 • 16
 • X. Bình Hòa
 • 53316
 • 17
 • X. Bình Phước
 • 53317
 • 18
 • X. Bình Đông
 • 53318
 • 19
 • X. Bình Thạnh
 • 53319
 • 20
 • X. Bình Khương
 • 53320
 • 21
 • X. Bình An
 • 53321
 • 22
 • X. Bình Minh
 • 53322
 • 23
 • X. Bình Mỹ
 • 53323
 • 24
 • X. Bình Hiệp
 • 53324
 • 25
 • X. Bình Tân
 • 53325
 • 26
 • X. Bình Châu
 • 53326
 • 27
 • X. Bình Phú
 • 53327
 • 28
 • X. Bình Hải
 • 53328
 • 29
 • X. Bình Trị
 • 53329
 • 30
 • X. Bình Thuận
 • 53330
 • 31
 • BCP. Bình Sơn
 • 53350
 • 32
 • BC. Khu Kinh Tế Dung Quất
 • 53351
 • IV.
 • HUYỆN TRÀ BỒNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Trà Bồng
 • 53400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53404
 • 6
 • TT. Trà Xuân
 • 53406
 • 7
 • X. Trà Giang
 • 53407
 • 8
 • X. Trà Thủy
 • 53408
 • 9
 • X. Trà Hiệp
 • 53409
 • 10
 • X. Trà Lâm
 • 53410
 • 11
 • X. Trà Tân
 • 53411
 • 12
 • X. Trà Sơn
 • 53412
 • 13
 • X. Trà Phú
 • 53413
 • 14
 • X. Trà Bình
 • 53414
 • 15
 • X. Trà Bùi
 • 53415
 • 16
 • BCP. Trà Bồng
 • 53450
 • V.
 • HUYỆN TÂY TRÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tây Trà
 • 53500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53504
 • 6
 • X. Trà Phong
 • 53506
 • 7
 • X. Trà Lãnh
 • 53507
 • 8
 • X. Trà Quân
 • 53508
 • 9
 • X. Trà Khê
 • 53509
 • 10
 • X. Trà Xinh
 • 53510
 • 11
 • X. Trà Thọ
 • 53511
 • 12
 • X. Trà Trung
 • 53512
 • 13
 • X. Trà Nham
 • 53513
 • 14
 • X. Trà Thanh
 • 53514
 • 15
 • BCP. Tây Trà
 • 53550
 • VI.
 • HUYỆN SƠN TÂY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sơn Tây
 • 53600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53604
 • 6
 • X. Sơn Dung
 • 53606
 • 7
 • X. Sơn Màu
 • 53607
 • 8
 • X. Sơn Tân
 • 53608
 • 9
 • X. Sơn Mùa
 • 53609
 • 10
 • X. Sơn Bua
 • 53610
 • 11
 • X. Sơn Liên
 • 53611
 • 12
 • X. Sơn Long
 • 53612
 • 13
 • X. Sơn Lập
 • 53613
 • 14
 • X. Sơn Tinh
 • 53614
 • 15
 • BCP. Sơn Tây
 • 53650
 • VII.
 • HUYỆN MINH LONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Minh Long
 • 53700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53704
 • 6
 • X. Long Hiệp
 • 53706
 • 7
 • X. Long Mai
 • 53707
 • 8
 • X. Long Sơn
 • 53708
 • 9
 • X. Thanh An
 • 53709
 • 10
 • X. Long Môn
 • 53710
 • 11
 • BCP. Minh Long
 • 53750
 • VIII.
 • HUYỆN SƠN HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sơn Hà
 • 53800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53804
 • 6
 • TT. Di Lăng
 • 53806
 • 7
 • X. Sơn Giang
 • 53807
 • 8
 • X. Sơn Thành
 • 53808
 • 9
 • X. Sơn Bao
 • 53809
 • 10
 • X. Sơn Trung
 • 53810
 • 11
 • X. Sơn Hải
 • 53811
 • 12
 • X. Sơn Cao
 • 53812
 • 13
 • X. Sơn Linh
 • 53813
 • 14
 • X. Sơn Nhan
 • 53814
 • 15
 • X. Sơn Hạ
 • 53815
 • 16
 • X. Sơn Thượng
 • 53816
 • 17
 • X. Sơn Thủy
 • 53817
 • 18
 • X. Sơn Kỳ
 • 53818
 • 19
 • X. Sơn Ba
 • 53819
 • 20
 • BCP. Sơn Hà
 • 53850
 • IX.
 • HUYỆN TƯ NGHĨA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tư Nghĩa
 • 53900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 53901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 53902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 53903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 53904
 • 6
 • TT. La Hà
 • 53906
 • 7
 • X. Nghĩa Thương
 • 53907
 • 8
 • X. Nghĩa Hòa
 • 53908
 • 9
 • X. Nghĩa Trung
 • 53909
 • 10
 • X. Nghĩa Phương
 • 53910
 • 11
 • X. Nghĩa Mỹ
 • 53911
 • 12
 • TT. Sông Vệ
 • 53912
 • 13
 • X. Nghĩa Hiệp
 • 53913
 • 14
 • X. Nghĩa Điền
 • 53914
 • 15
 • X. Nghĩa Kỳ
 • 53915
 • 16
 • X. Nghĩa Thuận
 • 53916
 • 17
 • X. Nghĩa Thắng
 • 53917
 • 18
 • X. Nghĩa Lâm
 • 53918
 • 19
 • X. Nghĩa Thọ
 • 53919
 • 20
 • X. Nghĩa Sơn
 • 53920
 • 21
 • BCP. Tư Nghĩa
 • 53950
 • 22
 • BC. Sông Vệ
 • 53951
 • X.
 • HUYỆN NGHĨA HÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Nghĩa Hành
 • 54000
 • 2
 • Huyện ủy
 • 54001
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 54002
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 54003
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 54004
 • 6
 • TT. Chợ Chùa
 • 54006
 • 7
 • X. Hành Trung
 • 54007
 • 8
 • X. Hành Thuận
 • 54008
 • 9
 • X. Hành Dũng
 • 54009
 • 10
 • X. Hành Nhân
 • 54010
 • 11
 • X. Hành Minh
 • 54011
 • 12
 • X. Hành Đức
 • 54012
 • 13
 • X. Hành Tín Tây
 • 54013
 • 14
 • X. Hành Tín Đông
 • 54014
 • 15
 • X. Hành Thiện
 • 54015
 • 16
 • X. Hành Thịnh
 • 54016
 • 17
 • X. Hành Phước
 • 54017
 • 18
 • BCP. Nghĩa Hành
 • 54050
 • XI.
 • HUYỆN MỘ ĐỨC
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mộ Đức
 • 54100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 54101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 54102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 54103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 54104
 • 6
 • TT. Mộ Đức
 • 54106
 • 7
 • X. Đức Thạnh
 • 54107
 • 8
 • X. Đức Minh
 • 54108
 • 9
 • X. Đức Chánh
 • 54109
 • 10
 • X. Đức Thắng
 • 54110
 • 11
 • X. Đức Lợi
 • 54111
 • 12
 • X. Đức Nhuận
 • 54112
 • 13
 • X. Đức Hiệp
 • 54113
 • 14
 • X. Đức Tân
 • 54114
 • 15
 • X. Đức Hòa
 • 54115
 • 16
 • X. Đức Phú
 • 54116
 • 17
 • X. Đức Lân
 • 54117
 • 18
 • X. Đức Phong
 • 54118
 • 19
 • BCP. Mộ Đức
 • 54150
 • 20
 • BC. Thạch Trụ
 • 54151
 • 21
 • BC. Quán Lát
 • 54152
 • 22
 • BĐVHX Đức Thạnh 2
 • 54153
 • XII.
 • HUYỆN BA TƠ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Ba Tơ
 • 54200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 54201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 54202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 54203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 54204
 • 6
 • TT. Ba Tơ
 • 54206
 • 7
 • X. Ba Cung
 • 54207
 • 8
 • X. Ba Chùa
 • 54208
 • 9
 • X. Ba Dinh
 • 54209
 • 10
 • X. Ba Bích
 • 54210
 • 11
 • X. Ba Trang
 • 54211
 • 12
 • X. Ba Khâm
 • 54212
 • 13
 • X. Ba Liên
 • 54213
 • 14
 • X. Ba Động
 • 54214
 • 15
 • X. Ba Thành
 • 54215
 • 16
 • X. Ba Vinh
 • 54216
 • 17
 • X. Ba Điền
 • 54217
 • 18
 • X. Ba Giang
 • 54218
 • 19
 • X. Ba Ngạc
 • 54219
 • 20
 • X. Ba Tiêu
 • 54220
 • 21
 • X. Ba Vì
 • 54221
 • 22
 • X. Ba Tô
 • 54222
 • 23
 • X. Ba Xa
 • 54223
 • 24
 • X. Ba Nam
 • 54224
 • 25
 • X. Ba Lế
 • 54225
 • 26
 • BCP. Ba Tơ
 • 54250
 • XIII.
 • HUYỆN ĐỨC PHỔ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đức Phổ
 • 54300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 54301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 54302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 54303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 54304
 • 6
 • TT. Đức Phổ
 • 54306
 • 7
 • X. Phổ Minh
 • 54307
 • 8
 • X. Phổ Vinh
 • 54308
 • 9
 • X. Phổ Quang
 • 54309
 • 10
 • X. Phổ Văn
 • 54310
 • 11
 • X. Phổ An
 • 54311
 • 12
 • X. Phổ Thuận
 • 54312
 • 13
 • X. Phổ Phong
 • 54313
 • 14
 • X. Phổ Nhơn
 • 54314
 • 15
 • X. Phổ Ninh
 • 54315
 • 16
 • X. Phổ Hòa
 • 54316
 • 17
 • X. Phổ Cường
 • 54317
 • 18
 • X. Phổ Khánh
 • 54318
 • 19
 • X. Phổ Thạnh
 • 54319
 • 20
 • X. Phổ Châu
 • 54320
 • 21
 • BCP. Đức Phổ
 • 54350
 • 22
 • BC. Sa Huỳnh
 • 54351
 • XIV.
 • HUYỆN LÝ SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Lý Sơn
 • 54400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 54401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 54402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 54403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 54404
 • 6
 • X. An Vĩnh
 • 54406
 • 7
 • X. An Hải
 • 54407
 • 8
 • X. An Bình
 • 54408
 • 9
 • BCP. Lý Sơn
 • 54450

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top